પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 927, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 927
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાર્થ અર્જુન; પૃથ્વી રાજાનો પુત્ર; રાજકુમાર; અર્જુનનું બીજું નામ, તેની માતાનું નામ પૃથ્ (કુંતી) પરથી ઉત્પન્ન થયેલું 1 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 1 બોય
પદ્માંક્ષ કમળ જેવી આંખોવાળા 1 બોય
પદ્મરાજ પદ્મ ભગવાન વેંકટેશ્વરની પત્ની પદ્માના રાજા ભગવાન વેંકટેશ્વર છે, તેથી તેનું બીજું નામ પદ્મ રાજ છે. વૈકલ્પિક નામોમાં શ્રીનિવાસ, બાલાજી, વેંકટેશ અને ગોવિંદાનો સમાવેશ થાય છે 1 બોય
પલ્લવ યુવાન અંકુર અને પાંદડા 1 બોય
પંચાલ ભગવાન શિવ; પંચલાનો રાજકુમાર; યોદ્ધા જનજાતિ અને તેમનો પ્રદેશ જે ભારતના ઉત્તરમાં છે; એક નાગરાજાનું નામ; પાંચનો સમાવેશ; ગાવાની એક શૈલી; શિવનું એક નામ 1 બોય
પંડિત વિદ્વાન 1 બોય
પાંશુલ સુગંધિત; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; ચંદન માં અભિષેક 1 બોય
પરમ-હંસ પરમ ભાવના; પરમ આત્મા 1 બોય
પરમપુરુષ મહાન વ્યક્તિ 1 બોય
પરમહંસ સદગુરુ 1 બોય
પારસ આધાર ધાતુઓના સોનામાં પરિવર્તન માટે દ્વિપક્ષી પત્થર; કસોટી સ્વસ્થ; લોખંડ 1 બોય
પરાશર એક પ્રાચીન નામ 1 બોય
પરસમે સૌથી શ્રેષ્ઠ; ભગવાન રામ 1 બોય
પરીસ શોધવું; માટે શોધ; શોધનાર 1 બોય
પરિત્યાજ ત્યાગ કરવો 1 બોય
પરમાનંદ ખુશી 1 બોય
પાર્થ રાજા; અર્જુન 1 બોય
પાર્થિવેન્દ્ર પૃથ્વીના રાજાઓમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ 1 બોય
પ્રતિષ પાર્તી ના ભગવાન; શ્રી સત્ય સાંઈ બાબા નું એક નામ 1 બોય
પત્ર રક્ષક 1 બોય
પવનકુમાર પવનપુત્ર, ભગવાન હનુમાન 1 બોય
પવનકુમાર પવનપુત્ર, ભગવાન હનુમાન 1 બોય
પવિત્રન પવિત્રા ભારતીય શબ્દ પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ છે, "શુદ્ધતા" 1 બોય
પવન પવન; હવા; વાયુ 1 બોય
પૈહાનંદવાર ભગવાન મુરુગન; ભગવાન જે પઝાનીમાં રહે છે 1 બોય
પજહય ભગવાન 1 બોય
પીતવસને પીળા રંગના પોશાક પહેરવાથી પવિત્રતા અને જ્ઞાનનો સંકેત મળે છે 1 બોય
ફનિનાથ સાપના ભગવાન 1 બોય
ફેનિલ ફીણવાળું 1 બોય
પીન્કેશ સાપનું મોં 1 બોય
પોલું મહાન 1 બોય
પૂર્વેશ ,પૂર્વેશ ધરતી 1 બોય
પોરબ પૂર્વ 1 બોય
પ્રનાદ ભગવાન વિષ્ણુ અને બ્રહ્માનું બીજું નામ; જીવન આપનાર 1 બોય
પ્રાંજલ પ્રામાણિક અથવા નરમ; પ્રતિષ્ઠિત; સરળ; આત્મગૌરવ; નિષ્ઠાવાન 1 બોય
પ્રભાકરન સૂર્ય; પ્રકાશ કિરણો; ટુકડો; માનવીને બચાવો 1 બોય
પ્રભાવ અસર; લોકપ્રિય ભગવાન; ભગવાન હનુમાન; ઉત્પત્તિ; મહિમા; શક્તિ; ઉત્તમ; પ્રખ્યાત; પ્રતિભા 1 બોય
પ્રભ્રૂરૂપ ભગવાનનું રૂપ; ભગવાન એક દેખાવ સાથે; ભગવાનનો અવતાર 1 બોય
પ્રબીર એક ઉત્તમ યોદ્ધા; રાજા; મુખ્ય; વીર 1 બોય
પ્રબોધ નક્કર સલાહ; જાગૃતિ; ચેતના 1 બોય
પ્રચેતાસ શક્તિ; એક ઋષિનું નામ 1 બોય
પ્રદાન પ્રદાન કરેલ 1 બોય
પ્રદીપ પ્રકાશ; ચમક 1 બોય
પ્રદીપ પ્રકાશ; ચમકવું; દીવો; તેજસ્વી 1 બોય
પ્રદ્ય ચમક; પ્રકાશિત કરવું 1 બોય
પ્રગ્નાય પ્રખ્યાત; વિદ્વાન 1 બોય
પ્રજ્ઞાન મહાન જ્ઞાની; શાણપણ 1 બોય
પ્રહલાતન તેઓને ભારતીય પૌરાણિક કથાઓમાં શ્રેષ્ઠ શિષ્ય માનવામાં આવતા હતા 1 બોય
પ્રજાપતિ બધા જીવોનો ભગવાન; રાજા; બ્રહ્મા 1 બોય
પરાજિત વિજયી; વિજય મેળવવો; પરાજિત 1 બોય
પ્રજ્જ્વલ તેજસ્વી પ્રકાશ 1 બોય
પ્રખર આકાર; શિખર 1 બોય
પ્રખ્યાત પ્રખ્યાત 1 બોય
પ્રકુંજ 1 બોય
પ્રલય હિમાલય 1 બોય
પ્રમોદન ભગવાન વિષ્ણુ; ભારે આનંદ; સાંખ્ય દર્શનમાં આઠ સિદ્ધોમાંથી એક; બ્રહ્માના બાળક તરીકે સુખનું પ્રતીક બનાવવું; અત્તર; સ્કંદના એક પરિચરનું નામ; સાપનું નામ 1 બોય
પ્રમોત આનંદ; સુખ 1 બોય
પ્રમુદ ખુશ 1 બોય
પ્રણામ સલામ 1 બોય
પ્રણવ પવિત્ર ઉચ્ચારણ ઓમ; શુભ; ઓમના ઉચ્ચારણનો ઉદ્ભવક; મિસ્ટિક સિલેબલ ઓમ; પવિત્ર 1 બોય
પ્રણવ પવિત્ર ઉચ્ચારણ ઓમ; ઓમના શબદાંશનો ઉદ્ભવક; રહસ્યવાદી શબદાંશ ઓમ 1 બોય
પ્રાંજલ ભાષા: હિન્દી 1 બોય
Pranshul (પ્રાંશુલ) Name of Lord Shiva 1 બોય
પ્રપંજન 1 બોય
પ્રતનુ 1 બોય
પ્રથમેશ પ્રભુ પરમેશ્વર; ભગવાન ગણેશ; શ્રેષ્ઠ ભગવાન 1 બોય
પ્રતિશ આશા; અપેક્ષા; શ્રેષ્ઠતા 1 બોય
પ્રતીત પ્રગટ; આત્મવિશ્વાસ 1 બોય
પ્રત્યુષ પરોઢ; સુર્ય઼ 1 બોય
પ્રતિશ આશા; અપેક્ષા; શ્રેષ્ઠતા 1 બોય
પ્રત્મેશ ભગવાન ગણેશ, એ ભગવાન જેની અન્ય બધા દેવતાઓની પહેલા પૂજા કરવામાં આવે છે 1 બોય
પ્રતેક સુંદરતા 1 બોય
પ્રયોગ પ્રયોગ 1 બોય
પ્રીતિશ પ્રેમનો ભગવાન; વિશ્વના ભગવાન 1 બોય
પ્રેવેંરાજ 1 બોય
પ્રીશું ભગવાનની કૃપાથી મળેલું; પ્રેમાળ 1 બોય
પ્રીતેન 1 બોય
પ્રિયમવાદ મીઠું બોલનાર વ્યક્તિ 1 બોય
પ્રિયરંજન પ્રિય 1 બોય
પ્રિયેશ ભગવાનનું પ્રિય 1 બોય
પ્રોવિત પ્યારું; પ્રિય 1 બોય
પ્રત્યુ આધ્યાત્મિક 1 બોય
પુન્દીર 1 બોય
પૂર્ણપુરુષોત્તમ પુરાણોમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ 1 બોય
પુરુરવા ચંદ્ર વંશના સ્થાપક 1 બોય
પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુ; પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ 1 બોય
પૂર્વેશ ,પૂર્વેશ ધરતી 1 બોય
પુષ્પહાસ વિષ્ણુશાસ્ત્રનામનું નામ 1 બોય
પુષ્પજ ફૂલમાંથી જન્મેલા; અમૃત 1 બોય
પુષ્પરાજ ફૂલોના રાજા 1 બોય
પુષ્પા ફૂલ 1 બોય
પારાજ સ્વર્ણ 2 બોય
પારસ આધાર ધાતુઓના સોનામાં પરિવર્તન માટે દ્વિપક્ષી પત્થર; કસોટી સ્વસ્થ; લોખંડ 2 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 2 બોય
પક્ષ ચંદ્ર ના ચરણોની નિશાની 2 બોય
પાંડૂ ફળ 2 બોય
પવનજ પવનપુત્ર, ભગવાન હનુમાન 2 બોય
પવેલ નાના 2 બોય
પેમલ ખૂબ સરસ 2 બોય
Showing 1 - 100 of 927