ર થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 763, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 763
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાધક ઉદાર; ઉદારવાદી 8 બોય
રાધિક ઉદાર; સફળ; શ્રીમંત 7 બોય
રાગ સંગીતવાદ્યો; જીવંત; પ્રેમ; સુંદરતા; ઉત્સાહ; જુસ્સો; ઇચ્છા ઉત્સાહ;મધુર સંગીત; રાજા સૂર્ય; ચંદ્ર; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ 9 બોય
રાગાવ ઈશ્વરના ભગવાન; ભગવાન રામ; ભગવાન રાઘવેન્દ્ર 5 બોય
રાગદીપ સંગીત અને દીપક 3 બોય
રાઘવ ભગવાન રામ; રઘુનો વંશજ; રામચંદ્રનો આશ્રયદાતા 4 બોય
Raahinya (રાહિન્યા) Lord Vishnu 5 બોય
રાહિત્યા શ્રીમંત વ્યક્તિ 1 બોય
રાહુલ બુદ્ધનો પુત્ર; બધા દુ: ખનો વિજેતા; સક્ષમ; કુશળ 7 બોય
રાજક ખુશખુશાલ રાજકુમાર; તેજસ્વી; શાસક 6 બોય
રાજન રાજા; રાજસી 9 બોય
રાજસ ચાંદી જેવું; ધૂળ; ઝાકળ; જુસ્સો; જીવન અને તેના આનંદ માટેના ઉત્સાહથી સંપન્ન 5 બોય
રામેશ ભગવાન વિષ્ણુ; બચાવકર્તા અથવા તે જે ભયથી બચાવે છે 11 બોય
રાનીશ ભગવાન શિવ; યુદ્ધના ભગવાન; શિવનું નામ 7 બોય
રાજ ગુપ્ત 1 બોય
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 1 બોય
રબેક ભગવાન એક છે 1 બોય
રાબેન તેજસ્વી; એક પક્ષી 22 બોય
રબિન્દ સૂર્યકી કિરણ 4 બોય
રબિનેષ ભગવાનનું પાળેલું (પાલતુ) 4 બોય
રાબીનીત ભગવાન નિયમનકાર છે 1 બોય
રચમલ્લા પક્ષી 7 બોય
રચિત ભગવાન વરુણ; સમજદાર 1 બોય
રચિત આવિષ્કાર 5 બોય
રદેશ ભગવાન 1 બોય
રાધાકૃષ્ણા દેવી રાધા અને શ્રીકૃષ્ણ 4 બોય
રાધાક ઉદાર; ઉદારવાદી 7 બોય
રાધાકાંત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; રાધાના પ્રિય (રાધા ભક્તનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, આમ રક્ષક, પ્રેમી, ભક્તનો મિત્ર) 7 બોય
રાધાક્રિશ્નન દેવી રાધા અને શ્રીકૃષ્ણ 9 બોય
રાધાક્રિશ્નન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને દેવી રાધા 1 બોય
રાધાતનય રાધાના પુત્રો 4 બોય
રાધાવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, રાધાના પ્રિય 9 બોય
રાધા વલ્લભ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, દેવી રાધાના પ્રિય 9 બોય
રાધે શ્યામ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને દેવી રાધા 3 બોય
રાધેશ ભગવાન કૃષ્ણનું એક નામ 9 બોય
રાધેશ્યામ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને દેવી રાધા 3 બોય
રાધેય કર્ણ 7 બોય
રાધેયા કર્ણ 8 બોય
રદિતે સુર્ય઼; અણધારી અને મૂળસિદ્ધાંત 3 બોય
રગબ ઈશ્વરના ભગવાન; ભગવાન રામ; ભગવાન રાઘવેન્દ્ર 2 બોય
રાગવ ઈશ્વરના ભગવાન; ભગવાન રામ; ભગવાન રાઘવેન્દ્ર 22 બોય
રાઘવેંદ્ર ગુરુ નંદિષા 1 બોય
રાગદાર નિર્ણય 4 બોય
રાગીશ મધુર સંગીતના ઉસ્તાદ; મધુર રાગ ગાનારા વ્યક્તિ 9 બોય
રાગેશ મધુર સંગીતના ઉસ્તાદ; મધુર રાગ ગાનારા વ્યક્તિ 4 બોય
રાઘવ ભગવાન રામ; રઘુનો વંશજ; રામચંદ્રની અટક 3 બોય
રાઘવ ઈશ્વરના ભગવાન; ભગવાન રામ; ભગવાન રાઘવેન્દ્ર 4 બોય
રાઘવન રઘુવંશના વંશજ, જેનો અર્થ સામાન્ય રીતે ભગવાન રામ થાય છે 9 બોય
રઘવેન્દર ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સ્વામી 4 બોય
રાઘવેન્દીરાન ભગવાન રામનો અવતાર 5 બોય
રાઘવેન્દ્ર ભગવાન રામ; રાઘવનના મુખ્ય કે ભગવાન 9 બોય
રઘબીર વીર ભગવાન રામ 9 બોય
રઘુ ભગવાન રામનો પરિવાર 1 બોય
રઘુ-ચંદન સૂર્ય વામશી 1 બોય
રઘુબીર ભગવાન રામ, રઘુના વીર વંશજ 3 બોય
રઘુકુમાર ભગવાન રામ; એક રાજકુમાર, રઘુ કુળ સાથે સંકળાયેલા 3 બોય
રઘૂલ ભગવાન બુદ્ધના પુત્ર 4 બોય
રઘુનન્દન ભગવાન રામ; આખરે નિરાકાર (અદ્વૈત) નું નામ; ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર 4 બોય
રઘુનાથ ભગવાન રામ, રાઘવનના ભગવાન 8 બોય
રઘુપતિ ભગવાન રામ, રાઘવનના ગુરુ 11 બોય
રઘુપુંગવા રઘકુલ જાતિના વંશજ 11 બોય
Raghuram (રઘુરામ) Lord Rama 6 બોય
રઘુવર પસંદ કરેલ રઘુ 6 બોય
રઘુવીર ભગવાન રામ, રઘુના વીર વંશજ 6 બોય
રઘુવીર ભગવાન રામ, રઘુના વીર વંશજ 5 બોય
રાઘવેન્દ્ર ભગવાન રામ; રાઘવોના પ્રમુખ કે ભગવાન 8 બોય
રાગિન રાગ 4 બોય
રાગીશ મધુર સંગીતના ઉસ્તાદ; મધુર રાગ ગાનારા વ્યક્તિ 8 બોય
રાગુ આકર્ષણનું કેન્દ્ર 2 બોય
રઘુનાથન બેજવાબદાર વ્યક્તિ 11 બોય
રઘુનાથન ભગવાન રામ, રઘુ વંશના ભગવાન 6 બોય
રઘુપતી દેવી રતિના પતિ 11 બોય
રઘુરામન ભગવાન રામનું નામ કેમ કે તેઓ રઘુ વંશના છે 4 બોય
રાગ્વેદ વેદ 3 બોય
રાગવિન્દર રાગવિંદર ભારતીય શબ્દ પરથી આવ્યો છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણનું બીજું નામ છે 8 બોય
રહામ પૂજારીનું નામ; દયાળુ 6 બોય
રહલ એટલે જોડાણ; બુદ્ધના પુત્ર રાહુલ પરથી ઉતરી આવ્યું છે 22 બોય
રહન ભવ્ય 6 બોય
રહસ ગુપ્ત 2 બોય
રહસ્ય ગુપ્ત 1 બોય
રાહઘાવ ઈશ્વરના ભગવાન; ભગવાન રામ; ભગવાન રાઘવેન્દ્ર 11 બોય
રાહી યાત્રી 9 બોય
રાહિથયા દેવી લક્ષ્મી 9 બોય
રાહુલ બુદ્ધનો પુત્ર; બધા દુ: ખનો વિજેતા; સક્ષમ; કુશળ 6 બોય
રાહુલ રંજન તે દરેકના જીવનમાં ખુશી (ચીડિયાપણુંની લાગણી સાથે) લાવે છે 1 બોય
રાહુલરાજ કાર્યક્ષમ; સક્ષમ 8 બોય
રાઈ કુમાર શકિતશાળી 11 બોય
રૈવતા એક મનુ 9 બોય
રૈવત શ્રીમંત 7 બોય
રાજ રાજા 11 બોય
રાજ કિરણ સૂર્યની કિરણોનો રાજા 1 બોય
રાજકુમાર રાજકુમાર 3 બોય
રાજ મોહન સુંદર રાજા 8 બોય
રાજા રાજા; આશા 3 બોય
રાજગોપાલ ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 9 બોય
રાજહંસન હંસ 5 બોય
રજક ખુશખુશાલ રાજકુમાર; તેજસ્વી; શાસક 5 બોય
રાજન રાજા; રાજસી 8 બોય
રજનીશ રાતના ભગવાન 9 બોય
રજનીકાંત રાતના ભગવાન; ચંદ્ર 9 બોય
Showing 1 - 100 of 763