પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 927, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 927
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાક નિર્દોષ; સરળ; યુવાન; અવગણના કરનાર; શુદ્ધ; સ્વચ્છ 11 બોય
પાલ રાજા; પાલક; ક્ષણ 3 બોય
પાલીન દેખરેખ કરવાવાળા; રક્ષક 8 બોય
પાલીત કિંમતી; રક્ષિત 5 બોય
પાનીક હાથ 7 બોય
પારાજ સ્વર્ણ 2 બોય
પારક બચત; મુક્તિ; સુખદ 3 બોય
પારસ આધાર ધાતુઓના સોનામાં પરિવર્તન માટે દ્વિપક્ષી પત્થર; કસોટી સ્વસ્થ; લોખંડ 2 બોય
પાર્થ અર્જુન; પૃથ્વી રાજાનો પુત્ર; રાજકુમાર; અર્જુનનું બીજું નામ, તેની માતાનું નામ પૃથ્ (કુંતી) પરથી ઉત્પન્ન થયેલું 1 બોય
પાર્થિબન રાજા અર્જુનનું એક બીજું નામ 9 બોય
પાર્થિવ પૃથ્વીનો પુત્ર; બહાદુર; પૃથ્વીનો રાજકુમાર; ધરતીનું 5 બોય
પારુ સુર્ય઼; અગ્નિ; દેવી પાર્વતી; કૃપાળુ અથવા પાણીનો પ્રવાહ 3 બોય
Paasy (પાસી) One of the Kauravas 8 બોય
પાટવ ચપળ; હોંશિયાર 7 બોય
પાવક શુદ્ધિકરણ; અગ્નિ; તેજસ્વી; શુદ્ધ 7 બોય
પાવકી અસાધારણ; નવું;સંપૂર્ણ ; અસાધારણ; જેવું પહેલાં ક્યારેય ન જોયું હોય; અનન્ય; અનુપમ 7 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 1 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 2 બોય
પચાઈ જુવાન; સાધનસભર 11 બોય
પચ્છિમની જુવાન; સાધનસભર 3 બોય
પચ્છીમુથૂ જુવાન; સાધનસભર 4 બોય
પાચક પાચન 22 બોય
Padam (પદમ) Lotus 8 બોય
Padm (પદ્મ) Lotus 7 બોય
પદ્મબંધૂ કમળનો મિત્ર; સુર્ય઼ 4 બોય
પદ્મધર કમળ ધારણ કરનાર 3 બોય
પદ્મહસ્તા કમળના હાથવાળા; ભગવાન કૃષ્ણ 3 બોય
પદ્માજ ભગવાન બ્રહ્મા; કમળના ફૂલમાંથી જન્મેલા 9 બોય
પદ્મકાંત કમળનો પતિ; સુર્ય઼ 9 બોય
પદ્માકર રત્ન; ભગવાન વિષ્ણુ 11 બોય
પદ્માંક્ષ કમળ જેવી આંખોવાળા 1 બોય
પદ્મલોચન કમળ જેવી આંખોવાળા 7 બોય
Padmam (પદ્મામ) Lotus 3 બોય
Padman (પદમન) Lotus 22 બોય
પદ્મનાભઃ જેની નાભિમાંથી કમળ નીકળે છે તે 7 બોય
પદ્મનાભન પદ્મનાભન હિન્દુ શબ્દ પરથી આવ્યો છે; જેનો અર્થ કમળની નાભિવાળું, ભગવાન વિષ્ણુનું નામ છે. 4 બોય
પદ્મનાભ એક તેની નાભિમાં કમળ સાથે; ભગવાન વિષ્ણુ 6 બોય
પદ્મનાભા એક તેની નાભિમાં કમળ સાથે; ભગવાન વિષ્ણુ 7 બોય
પદ્મનાભન એક તેની નાભિમાં કમળ સાથે; ભગવાન વિષ્ણુ 3 બોય
પદ્મપાની ભગવાન બ્રહ્મા; કમળના હાથવાળા 3 બોય
પદ્મપતિ ભગવાન વિષ્ણુ, પદ્મના પતિ (પદ્મ - લક્ષ્મી) 9 બોય
પદ્મરાજ પદ્મ ભગવાન વેંકટેશ્વરની પત્ની પદ્માના રાજા ભગવાન વેંકટેશ્વર છે, તેથી તેનું બીજું નામ પદ્મ રાજ છે. વૈકલ્પિક નામોમાં શ્રીનિવાસ, બાલાજી, વેંકટેશ અને ગોવિંદાનો સમાવેશ થાય છે 1 બોય
પદ્મરૂપ રંગબેરંગી કમળ 9 બોય
પદ્માયની ભગવાન બ્રહ્મા; બુદ્ધ 3 બોય
પદમેશ ભગવાન વિષ્ણુ, પદ્માના પતિ 3 બોય
પદ્મિનીશ કમળનો ભગવાન; સુર્ય઼ 3 બોય
પાગલાવન સૂર્ય; દૈનિક; ખુશખુશાલ 3 બોય
પાકેરાન ચંદ્ર અને સિતારો 3 બોય
પક્ષ ચંદ્ર ના ચરણોની નિશાની 2 બોય
પક્ષાજ ચંદ્ર, જે એક પખવાડિયા પ્રમાણે હોય છે, અડધો મહિનો 3 બોય
પક્ષીલ પીંછાથી ભરેલું; તર્કથી પૂર્ણ; ઋષિનું નામ, વાત્સ્યાયન; પક્ષી; પ્રાયોગિક 4 બોય
પક્ષીન પાંખવાળા; પક્ષી 6 બોય
પલક આંખની પાંપણ 5 બોય
પલાક્ષ સફેદ 5 બોય
પાલનહાર જે દરેકનું રક્ષણ કરે છે 9 બોય
પલાની ભગવાન મુરુગનનો વાસ 8 બોય
પલાની કુમાર ભગવાન મુરુગનનું બીજું નામ 9 બોય
પલાની મુરુગન ભગવાન મુરુગનનું બીજું નામ 4 બોય
પલાનીઅપ્પન ભગવાન મુરુગનનું બીજું નામ 11 બોય
Palanichamy (પાલનિચમી) Name of a God 4 બોય
પલાનીસામી ભગવાન મુરુગનનું બીજું નામ 5 બોય
પાલનીવેલ ભગવાન મુરુગનનું બીજું નામ 11 બોય
પલાશ એક ફૂલોનું ઝાડ; લીલોતરી; અશ્વ 3 બોય
પલાશકુસૂમ પલાશનું ફૂલ 7 બોય
પલાશરંજન પલાશ જેવા સુંદર 7 બોય
પાલિન દેખરેખ કરવાવાળા; રક્ષક 7 બોય
પલ્કેશ ખુશ 9 બોય
પલ્લબ નવા પાંદડા 8 બોય
પલ્લવ યુવાન અંકુર અને પાંદડા 1 બોય
પલ્લવિત ફણગાવે તેવું; વધવા માટે 3 બોય
પલ્વીશ સાહસિક 6 બોય
Palvit (પલ્વિત) Name of Lord Vishnu 8 બોય
પંબાવાસન જે પંબામાં રહે છે 9 બોય
પમવિત આકાશ 9 બોય
પનાજ 6 બોય
પનવ રાજકુમાર 9 બોય
પનય ફણગાવું; ખીલવું; રાજકુમાર; યુવાન 3 બોય
પંચજના પાંચ આંખોવાળા; ભગવાન શિવ; ભગવાન કૃષ્ણનો પલંગ 6 બોય
પંચજન્ય પાંચ આંખોવાળા; ભગવાન શિવ; ભગવાન કૃષ્ણનો પલંગ 4 બોય
પંચાલ ભગવાન શિવ; પંચલાનો રાજકુમાર; યોદ્ધા જનજાતિ અને તેમનો પ્રદેશ જે ભારતના ઉત્તરમાં છે; એક નાગરાજાનું નામ; પાંચનો સમાવેશ; ગાવાની એક શૈલી; શિવનું એક નામ 1 બોય
પંચમ શાસ્ત્રીય સંગીતનો 5 મોં શુર; મ્યુઝિકલ નોટ; હોશિયાર; આકર્ષક 11 બોય
પંચાનન પાંચ આંખોવાળા; ભગવાન શિવનું નામ 9 બોય
પંચાવક્ત્ર પંચમુખી; ભગવાન હનુમાન 8 બોય
પંચવટી તેનો અર્થ એ છે કે પાંચ શુભ વૃક્ષોવાળી જગ્યા- બેલ; વટ; ધત્રી; અશોક; અશ્વથા 5 બોય
પંચજન્ય હિન્દુ દેવ વિષ્ણુનો શંખ 3 બોય
પંદલવાસન એક જે પંડાલ જગ્યાએ રહે છે 7 બોય
પંધારી ભગવાન વિઠોબા 8 બોય
પંડી ભગવાન પંડી 8 બોય
પાડિયન દક્ષિણ ભારતીય રાજા 5 બોય
પંડિત વિદ્વાન 1 બોય
પંડિતા વિદ્વાન 11 બોય
પંડિયારાજ રાજાઓના રાજા 9 બોય
પાંડૂ ફળ 2 બોય
પાંડુરંગ એક દેવ; નિસ્તેજ સફેદ રંગ સાથે એક, ભગવાન વિષ્ણુ 6 બોય
પાંડુરંગા એક દેવ; નિસ્તેજ સફેદ રંગ સાથે એક, ભગવાન વિષ્ણુ 7 બોય
પાણ્ડુરંગન એક દેવ; નિસ્તેજ સફેદ રંગ સાથે એક, ભગવાન વિષ્ણુ 3 બોય
પંડ્યા દક્ષિણ ભારતીય રાજવંશ 7 બોય
પાણિની એક સંસ્કૃત વ્યાકરણકર્તા; મહાન વિદ્વાન વ્યાકરણકર્તા 5 બોય
પાણિની એક સંસ્કૃત વ્યાકરણકર્તા, મહાન વિદ્વાન ભાષાશાસ્ત્રી 9 બોય
પાનિત વખાણ્યા 6 બોય
Showing 1 - 100 of 927