મ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 680, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 680
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માંઘા એક નક્ષત્રનું નામ; મહિનાનું નામ 22 ગર્લ
મહેશ્વરી ભગવાન મહેશની શક્તિ (ભગવાન શિવ) 6 ગર્લ
માહી નદી; મહાન પૃથ્વી; સ્વર્ગ અને પૃથ્વી સંયુક્ત; નંબર એક 5 ગર્લ
માલા ફૂલમાળા અથવા હાર 1 ગર્લ
માલવી રાજકુમારી; એક સંગીતમય રાગ 5 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ગજરા; ચમેલી; માદક દ્રવ્ય 3 ગર્લ
માલિની સુગંધિત; ચમેલી; માળી; દેવી દુર્ગા અને ગંગા માટેનું બીજું નામ; એક માળા નિર્માતા; માળા પહેરીને 5 ગર્લ
માનસ મનમાં કલ્પિત 5 ગર્લ
માનસી સ્વસ્થ મનથી; એક સ્ત્રી; બૌદ્ધિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રયાસ; સરસ્વતીનું બીજું નામ 22 ગર્લ
માનસ્વિ નરમાઈ 8 ગર્લ
માનવી માનવતાવાળી યુવતી; સદ્દગુણી 7 ગર્લ
માનવિકા યુવાન યુવતી 1 ગર્લ
માંડવી રામાયણમાં ભારતનો સાથી; યોગ્ય; સક્ષમ; સંચાલક 11 ગર્લ
માન્ધારી માનનીય 6 ગર્લ
માનહિતા સાથ; ભગવાન સાથે વાતચીત; સન્માનિત 3 ગર્લ
માનીકા રત્ન સાથે જોડાયેલ; રૂબી 5 ગર્લ
માનિની મહિલા; ભદ્ર; સ્ત્રી; સ્વયં આદરણીય 7 ગર્લ
માનસી બૌદ્ધિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રયાસ; દેવી સરસ્વતીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
માનસ્વી કુશળ 8 ગર્લ
માનુષી મહિલા; દેવી લક્ષ્મી; દયાળુ 5 ગર્લ
માનવી માનવતાવાળી યુવતી; સદ્દગુણી 6 ગર્લ
માનવિકા માણવાણી સ્ત્રી; યુવાની 9 ગર્લ
માન્ય શાંત એક; સન્માન લાયક; આદરણીય; માનનીય 1 ગર્લ
માન્યતા સિદ્ધાંતો; ધારણા 22 ગર્લ
મારીશા યોગ્ય; આદરણીય 7 ગર્લ
માતંગી માતંગના દેવી; દેવી દુર્ગા 3 ગર્લ
માયા દેવી લક્ષ્મી; પૈસા અવાસ્તવિકતા; કરુણા; સહાનુભૂતિ; અસત્ય અથવા ભ્રામક છબી; બુદ્ધની માતાનું નામ; પ્રકૃતિ; સ્નેહ; લક્ષ્મીનું પ્રતીક; કલા; બુદ્ધિ; વિષ્ણુના નવ શક્તિપીઠોમાંથી એક 5 ગર્લ
મદનીકા ઉત્તેજિત; ઉત્સાહિત 9 ગર્લ
માધવી સુંદર ફૂલોવાળી લતા; વસંત 4 ગર્લ
માધવિલતા એક ફૂલોનો વેલો 11 ગર્લ
મધુ બિંદુ મધનું ટીપું 7 ગર્લ
મધુપ્રિયા મધનો શોખીન 8 ગર્લ
મધુબાલા મધુર યુવતી 9 ગર્લ
મધુબની કલાનું એક રૂપ 1 ગર્લ
મધુચંદા છવીસ રચના 6 ગર્લ
મધુછંદા આનંદિત તાલબદ્ધ રચના 5 ગર્લ
મધુજા મધથી બનેલું; મીઠી; મધપૂડો; પૃથ્વી 22 ગર્લ
મધુકૈટભહંત્રી રાક્ષસ-જોડી મધુ અને કૈતાભનો વધ કરનાર 8 ગર્લ
મધુકારી મધમાખી 5 ગર્લ
મધુકસારા એક જેણે મધ વરસાવ્યું 7 ગર્લ
મધુલ મીઠી; માદક દ્રવ્યો; એક પીણું 5 ગર્લ
મધુલા મીઠી; માદક દ્રવ્યો; એક પીણું 6 ગર્લ
મધુલતા મધુર લતા; સુંદર લતા 9 ગર્લ
મધુલતા સુગંધિત વેલો 8 ગર્લ
મધુલેખા સુંદર 3 ગર્લ
મધુલિકા મધ; મધુરતા; મધમાખી 8 ગર્લ
મધુમાલતી એક રાગનું નામ; એક ફૂલદાર લતા 3 ગર્લ
મધુમાલતી એક રાગનું નામ; એક ફૂલદાર લતા 4 ગર્લ
મધુમાંલી શાહી ચમેલી 4 ગર્લ
મધુમંતી મીઠી; નમ્ર 5 ગર્લ
મધુમતી આનંદ; ચંદ્ર; મધ ભરેલું 8 ગર્લ
મધુમતિ આનંદ; ચંદ્ર; મધ ભરેલું 9 ગર્લ
મધુમિકા દેવતા; શક્તિ; સુખ; આધ્યાત્મિકતા વગેરે સૂચિત કરી શકાય છે 9 ગર્લ
મધુમિતા મધથી ભરેલું; મધુર વ્યક્તિ 9 ગર્લ
મધુમિતા મધથી ભરેલું; મધુર વ્યક્તિ 8 ગર્લ
મધુનિકા મધની મીઠાશ 1 ગર્લ
મધુનિશા સુખદ રાત 8 ગર્લ
મધુપર્ના તુલસીનું પાન 7 ગર્લ
મધુપ્રિતા દેવી દુર્ગા, જેને મધ પસંદ છે 3 ગર્લ
મધુરા ખાંડ; એક પક્ષી 3 ગર્લ
મધુરાની મધમાખીની રાણી 8 ગર્લ
માધુરી મધુર યુવતી 11 ગર્લ
મધુરિમા મીઠાશ 7 ગર્લ
માધુર્ય જેનો અવાજ મધુર છે 1 ગર્લ
મધુશા સુંદરતા 3 ગર્લ
મધુશાના 9 ગર્લ
મધુશ્રી વસંતની સુંદરતા 3 ગર્લ
મધુશ્રી વસંતની સુંદરતા 11 ગર્લ
મધુસ્મિતા મધુર પ્રેમ; હસવું; મધ 1 ગર્લ
મધુવંતી મધ જેવી મીઠી; એક રાગનું નામ 4 ગર્લ
મધુવંતી મધ જેવી મીઠી; એક રાગનું નામ 5 ગર્લ
માધવી સુંદર ફૂલોવાળી લતા; વસંત 3 ગર્લ
મદિરા અમૃત; માદક દ્રવ્યો; દારૂ 1 ગર્લ
મદિરાક્ષી નશીલી આંખોવાળી સ્ત્રી 3 ગર્લ
માદ્રી પાંડુની બીજી પત્ની; નકુલ અને સહદેવની માતા; રાજા શલ્યની પુત્રી 9 ગર્લ
માંદુમાઇ ઉદાર 8 ગર્લ
મદુરા ખાંડ; એક પક્ષી 22 ગર્લ
માગધી ફૂલ 7 ગર્લ
મગના મગ્ન 1 ગર્લ
માંગતી મહાન 5 ગર્લ
માગેશ્વરી ભગવાનનું નામ 5 ગર્લ
માઘા એક નક્ષત્રનું નામ; મહિનાનું નામ 3 ગર્લ
માઘી ભેટ પ્રદાન કરેલ 11 ગર્લ
માંઘના ગંગા નદી 8 ગર્લ
મહાદુર્ગા દેવી દુર્ગા જે સૂઈ રહ્યા છે 11 ગર્લ
મહાલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી, મહાન લક્ષ્મી, વિષ્ણના પત્નિ, તે કોલ્હાપુર ખાતેના અધ્યક્ષ દેવતા છે, તેમણે મહાલ નામના દૈત્યનો સંહાર કર્યો હતો તેથી તેણીને મહાલસા અથવા મહાલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. 6 ગર્લ
મહા લક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
મહાબલા અપાર શક્તિ ; મહાન તાકાત; ખૂબ પ્રબળ ભગવાન 22 ગર્લ
મહાભદ્રા ગંગા નદી 3 ગર્લ
મહાદેવી ભગવાન પાર્વતી, મહાન દેવી, દુર્ગાનું એક વિશેષનામ, શિવના ધર્મપત્ની, લક્ષ્મીનું એક વિશેષ નામ, વિષ્ણુના ધર્મપત્નિ, પાર્વતીનું વિશેષ નામ, મહાદેવી એ ગંડક નદી પર ચક્રતીર્થ ખાતે બિરાજમાન દેવી છે. 9 ગર્લ
મહાગંગા મહાન ગંગા 8 ગર્લ
મહાગૌરી દેવી દુર્ગા, દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોમાંથી એક; નદીનું નામ 7 ગર્લ
મહજબીં સુંદર 6 ગર્લ
મહાકાલી દેવી દુર્ગા, શક્તિના સિદ્ધાંતનું સૌથી વિનાશક અને ભયંકર પાસું; તેના ભયાનક સ્વરૂપમાં દુર્ગાનું એક લક્ષણ 11 ગર્લ
મહાકાંતા ધરતી 7 ગર્લ
મહાકાન્તા ધરતી 6 ગર્લ
મહાલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી, મહાન લક્ષ્મી, વિષ્ણુના ધર્મપત્નિ, તે કોલ્હાપુર ખાતેના અધ્યક્ષ દેવતા છે, તેમણે મહલ નામના દૈત્યનો સંહાર કર્યો હતો તેથી તેણીને મહાલિયા અથવા મહાલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. 6 ગર્લ
મહલસા દેવી લક્ષ્મી; જે આરામથી જીવનનો આનંદ માણે છે 2 ગર્લ
મહાલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી, લક્ષ્મી મહાન, વિષ્ણુના ધર્મપત્ની, તે કોલ્હાપુરના અધ્યક્ષ દેવતા છે, તેમણે મહલ નામના દૈત્યનો નાશ કર્યો હતો તેથી તેણીને મહાલસા અથવા મહાલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. 1 ગર્લ
મહાલિકા સ્ત્રી; પરિચારક 11 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 680