ણ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 609, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 609
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાભક આકાશ સાથે સંબંધિત 2 બોય
નાભસ આકાશી; આકાશમાં દેખાઈ રહ્યું છે; વ્યક્તિગત નક્ષત્રોનું નામ, આકાશ, સમુદ્ર, સ્વર્ગીય 1 બોય
નાગ એક મોટો સાપ 5 બોય
Naagadatha (નાગદાતા) One of the Kauravas 4 બોય
નાગધર ભગવાન શિવ, જે સર્પ ધારણ કરે છે 9 બોય
નાગપાલ સર્પોનો તારણહાર 7 બોય
નાગપથી સર્પોના રાજા 5 બોય
નાકયઃ 1 બોય
નારંગ નારંગનો ઉપયોગ વિવિધ સંસ્કૃતિમાં અટક તરીકે થઈ શકે છે; નારંગી; માનવ; એક જોડિયા 11 બોય
નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ; માણસની શરણ 3 બોય
નાથન ઇશ્વરનો ઉપહાર; ભગવાન તરફથી ભેટ; પુરસ્કાર આપ્યો; આપવામાં આવેલ ; આપવું; ઇચ્છા; રક્ષક; ભગવાન; કૃષ્ણનું બીજું નામ 5 બોય
Naavinya (નાવીન્ય) New 6 બોય
નાયક માર્ગદર્શક 8 બોય
નબરૂણ સવારનો તડકો 8 બોય
નબેંદુ અમાસ પછી ની રાત, નવો ચંદ્ર 7 બોય
નભ આકાશ 7 બોય
નભાન્યુ શાશ્વત; આકાશી 5 બોય
નભસ સ્વર્ગીય; આકાશમાં દૃશ્યમાન; નક્ષત્રનું નામ; આકાશ; સમુદ્ર; દૈવી 9 બોય
નભય ડર વગરનું 6 બોય
નભાયં ડરામણુ 3 બોય
નભેન્દુ નવો ચંદ્ર 6 બોય
નાભિ શરીરનું કેન્દ્ર; એક પ્રાચીન રાજા 7 બોય
નાભિજ ભગવાન બ્રહ્મા; નાભિમાંથી જન્મેલા 8 બોય
નાભિનાથ નિર્ભીક 5 બોય
નાભિત નિર્ભીક 8 બોય
નભોજ આકાશમાં જન્મેલુ 5 બોય
નભોમની આકાશનો રત્ન; સુર્ય઼ 5 બોય
નબીલ ઉમદા; ઉદાર; મોર 2 બોય
Nabin (નબીન) New 22 બોય
Nabina (નબીના) New 5 બોય
નચિક નચિકેતાનું ટૂંકું સ્વરૂપ 1 બોય
નચિકેત વજશ્રવસનો પુત્ર 8 બોય
નચિકેતા એક પ્રાચીન ઋષિ; અગ્નિ 9 બોય
નચિકેતસ ભગવાન યમના દર્શન કરવા ગયેલા અને યમ પાસેથી બ્રહ્મ વિદ્યા મેળવનારા યુવકનું નામ 1 બોય
નાદલ નસીબદાર 5 બોય
નાદાન ખૂબ જ સરળ 7 બોય
નાદપ્રતિતિષ્ઠા એક જે સંગીતની પ્રશંસા કરે છે અને પ્રેમ કરે છે 7 બોય
Nadeep (નદીપ) Lord of wealth 9 બોય
નદીશ નદીનો ભગવાન; મહાસાગર; આશા; જળનો ભગવાન 11 બોય
નાદીન નદીઓના ભગવાન; મહાસાગર 6 બોય
નાદિર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નદિશ નદીનો ભગવાન; મહાસાગર; આશા; જળનો ભગવાન 1 બોય
નાગ-રાજ સર્પોનો રાજા; કોબ્રાનો રાજા 6 બોય
નાગભુષણ ભગવાન શિવ, જેમણે સાપને આભૂષણ તરીકે પહેર્યા છે 6 બોય
નાગભૂષણ જેની પાસે આભૂષણના રૂપમાં સાપ છે 7 બોય
નાગભુષણમ ભગવાન શંકર, ભગવાન શિવ 11 બોય
નાગૈઃ ભગવાન કોબ્રા 5 બોય
નાગલિંગેશ ભગવાન શિવ 7 બોય
નાગમનેન્દ્ર 5 બોય
નાગનાથ સાપ; સર્પોનો રાજા; સર્પના વડા 3 બોય
નાગરાજ સર્પોનો રાજા; કોબ્રાનો રાજા 7 બોય
નાગરાજા ભગવાન નાગરાજા 8 બોય
નાગરાજન સાપના રાજા 4 બોય
નાગરાજુ સાપના રાજા 1 બોય
નાગરત્ના સાપનો નાયક 4 બોય
નાગરીન એક શહેરના ભગવાન 1 બોય
નાગાર્જુન સાપો માં શ્રેષ્ઠ 5 બોય
નાગાર્જુન ભગવાન શિવ; સાપ વચ્ચે શ્રેષ્ઠ; એક સફેદ સાપ; બોધિસત્ત્વના પ્રાચીન બૌદ્ધ શિક્ષકનું નામ 6 બોય
નાગધર ભગવાન શિવ, જે સર્પ ધારણ કરે છે 8 બોય
નાગેન્દ્ર શેષનાગ; સર્પોના રાજા 1 બોય
નાગેશ શેષનાગ; લૌકિક નાગ; સાપના માલિક 9 બોય
નાગેશ શેષનાગ; લૌકિક નાગ; સાપના માલિક 1 બોય
નાગેશ્વર ભગવાન શિવ; સાપના ભગવાન 6 બોય
નાગેશ્વરન ભગવાન સાપ 3 બોય
નાગેશ્વરા ભગવાન શિવ; સાપના ભગવાન 8 બોય
નાગ્ગર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 3 બોય
નાગમણિ રત્ન 5 બોય
નાગનાથ સાપ; સર્પોનો રાજા; સર્પના વડા 11 બોય
નાગપાલ , નાગપાલ સર્પોનો તારણહાર 6 બોય
નાગપતિ સર્પોનો રાજા, વાસુકી 5 બોય
નાગરાજ સર્પોના રાજા 6 બોય
નાગસેન શ્રેષ્ઠતર 6 બોય
નાગશ્રી સાપની રાણી 5 બોય
નાહીમ સરસ નેત્રો 1 બોય
નાહુલ શક્તિશાળી 2 બોય
નહુષ એક પ્રાચીન રાજાનું નામ 8 બોય
નહુષા એક પૌરાણિક રાજા 9 બોય
નાયડુ હીરા 22 બોય
નૈમાથ સરળતા; આશીર્વાદ; સંપત્તિ; આનંદ; તરફદારી 3 બોય
નૈમેષ સંતનું નામ 6 બોય
નૈમિષ આંતરિક દર્શક; પલકારો મારવો; ક્ષણિક 1 બોય
નૈનેશ ભગવાનની ત્રીજી આંખ; આરામ આંખો; આંખ સાથે સંબંધિત 7 બોય
નૈનીશ આંખોના ભગવાન 11 બોય
નૈનુષ 5 બોય
નાયર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; નેતા 6 બોય
નૈઋત્ય એક દિશા; દક્ષિણ-પશ્ચિમ 8 બોય
નૈષધ રાજા નાલા; મહાભારતનો એક નાયક જે નિષાદનો રાજા હતો; એક ખુલ્લું; નિષાદ વિશે; એક મહાકાવ્ય કવિતા 1 બોય
નૈશાલ પર્વત 1 બોય
નૈતિક સારા સ્વભાવ વાળું 1 બોય
નૈતવિક 5 બોય
નૈવાદયા ભગવાનનો પ્રસાદ 5 બોય
નૈવેદ ભગવાનનો પ્રસાદ 9 બોય
નૈવેદ્ય દહીં અને ખાંડ સાથે હિન્દુ માતાજીનો પ્રસાદ 9 બોય
Naiyah (નૈયાહ) New 4 બોય
નાજુ ગર્વથી; ઉમદા 1 બોય
નાકેશ ચંદ્ર; આકાર 22 બોય
નાખરાજ ચંદ્ર 9 બોય
નક્કીરન એક તમિલ કવિ 7 બોય
નક્સા તારાઓનો રાજા; નકશો 1 બોય
નક્સત્રરાજા સિતારાઓનો રાજા 7 બોય
Showing 1 - 100 of 609