સ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 1897, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 1897
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 6 ગર્લ
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 5 ગર્લ
સાધકા નિપુણ; જાદુઈ; એક આકાંક્ષી; સાધક 1 ગર્લ
સાધના વિસ્તીર્ણ અભ્યાસ ; અભ્યાસ; પરિપૂર્ણતા; કામ; સિદ્ધિ; પૂજા 22 ગર્લ
સાધિકા દેવી દુર્ગા; વિજયી; પવિત્ર; નિપુણ 9 ગર્લ
સાધ્વી ધાર્મિક સ્ત્રી; નમ્ર; સંસ્કારી; સરળ; વફાદાર; શિષ્ટ; લાયક; પવિત્ર; ભક્ત 1 ગર્લ
સાદરી મુખ્ય અથવા નેતા અથવા ન્યાયાધીશ; વિજેતા 7 ગર્લ
સાધ્વિતા 4 ગર્લ
સાગરિકા મોજું; સમુદ્રમાં જન્મેલા 5 ગર્લ
સાગ્નિકા ઉગ્ર; ઉત્સાહી; પરણિત; અગ્નિ સાથે 9 ગર્લ
સાહના રાગ અથવા ધૈર્ય; રાણી 9 ગર્લ
સાહસિયારા ભક્ત 4 ગર્લ
સાહીલી સ્નેહી 5 ગર્લ
સાહિતી સાહિત્ય 3 ગર્લ
સાકીથ્યા સાહિત્ય 5 ગર્લ
સાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 6 ગર્લ
સાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 5 ગર્લ
સામાન સવાર; અવાજના દેવી; પરોઢ; વહેલી સવારે 4 ગર્લ
સામંતા સમાનતા; સરહદ; એક રાગનું નામ 7 ગર્લ
સાનવી સાનવી અથવા દેવી લક્ષ્મી 22 ગર્લ
સાંગઠયા ક્ષમા 7 ગર્લ
સાંજલી પ્રાર્થનામાં જોડાયેલ હાથ 22 ગર્લ
સાંઝ સાંજ 8 ગર્લ
સાન્વી દેવી લક્ષ્મી; જેનું અનુસરણ કરવામાં આવશે 3 ગર્લ
સાન્વી તરિતા દેવી લક્ષ્મી; દેવી પાર્વતી 9 ગર્લ
સાંવિકા દેવી લક્ષ્મી; જેનું અનુસરણ કરવામાં આવશે 6 ગર્લ
સારા રાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી; કિંમતી; દ્રઢ; શુદ્ધ; ઉત્તમ; મધુર સુગંધ; પડદો 4 ગર્લ
સારંગી વિશિષ્ટ; હરિણી; સંગીત વાદ્ય; રાગિણી 7 ગર્લ
સારિકા સવાર; અવાજના દેવી; પરોઢ; વહેલી સવારે 6 ગર્લ
સાર્યા એક ધર્મનિષ્ઠ મહિલાનું નામ 2 ગર્લ
સાષીની ચંદ્ર; હોશિયાર; ચમકદાર; સુંદરતા 8 ગર્લ
સાત્વિક દેવી દુર્ગા; શાંત 3 ગર્લ
સાત્વિકા યોદ્ધા 22 ગર્લ
સાવી દેવી લક્ષ્મી; સુર્ય઼ 7 ગર્લ
સાવીની સાવન મહિના વિશે; જે સોમાને તૈયાર કરે છે 3 ગર્લ
સાવિત્રી પ્રકાશનું કિરણ; ભજન; દેવીનું એક સ્વરૂપ 9 ગર્લ
Saavya (સાવ્યાં) Lord Vishnu 6 ગર્લ
સાયા આશ્રયસ્થાન; છાંયો; પ્રભાવ; સાંજ; દિવસ બંધ 11 ગર્લ
સબેશન આનંદ 6 ગર્લ
સબિતા સુંદર તડકો 7 ગર્લ
સબિતા સુંદર તડકો 6 ગર્લ
સાબીત્રી પ્રકાશનું કિરણ; ભજન; દેવીનું એક સ્વરૂપ 6 ગર્લ
સબરંગ મેઘ ધનુષ 8 ગર્લ
સબરી સાયપ્રસની પુત્રી 22 ગર્લ
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 22 ગર્લ
સાચિકા દયા; ભવ્ય; પ્રતિભાશાળી 7 ગર્લ
સચીના પ્રાકૃતિક 1 ગર્લ
સચિતા ચેતના 7 ગર્લ
સદા હંમેશાં 8 ગર્લ
સદભુજા દેવી દુર્ગા; છ સશસ્ત્ર 22 ગર્લ
સદગતી હંમેશા ગતિમાં; મોક્ષ આપવો; મોક્ષ 8 ગર્લ
સદગતિ મુક્તિ 7 ગર્લ
સાધક નિપુણ; જાદુઈ; એક આકાંક્ષી; સાધક 9 ગર્લ
સાધના વિસ્તીર્ણ અભ્યાસ; અભ્યાસ; પરિપૂર્ણતા 3 ગર્લ
સાધિકા દેવી દુર્ગા; વિજયી; પવિત્ર; નિપુણ 8 ગર્લ
સાધિતા સંપૂરિત 8 ગર્લ
સાધના પૂજા 2 ગર્લ
સાધરી મુખ્ય અથવા નેતા અથવા ન્યાયાધીશ; વિજેતા 5 ગર્લ
સાધ્વી ધાર્મિક સ્ત્રી; નમ્ર; સંસ્કારી; સરળ; વફાદાર; શિષ્ટ; લાયક; પવિત્ર; ભક્ત 9 ગર્લ
સાધ્વીકા વધુ નમ્ર 3 ગર્લ
સાધ્યા પરિપૂર્ણતા; સંપૂર્ણતા; શક્ય; પરિપૂર્ણ થવું; તપસ્વી; મુક્તિની શોધમાં 22 ગર્લ
સદમા એક આંચકો; આઘાત; આફત; ઈજા 11 ગર્લ
સાદૃશી તેની જેમ 6 ગર્લ
સાધ્વી ધાર્મિક મહિલાઓ; સૌજન્ય; નમ્ર 1 ગર્લ
સદવિકા દેવી દુર્ગા; ભગવાન સાથે સંબંધિત 22 ગર્લ
સદ્વિખા સત્ય 3 ગર્લ
સદ્વિતા મેળ 22 ગર્લ
સાઈ એક સ્ત્રી મિત્ર; ફુલ 3 ગર્લ
સૈષા ખૂબ ઇચ્છા અને અભિલાષા સાથે; જીવનનું સત્ય 8 ગર્લ
સૅશમાં સાહસિક 3 ગર્લ
સફાલી મનોહર 3 ગર્લ
સાગરી સમુદ્રનો 1 ગર્લ
સાગરિકા મોજું; સમુદ્રમાં જન્મેલા 4 ગર્લ
સગ્નિકા ઉગ્ર; ઉત્સાહી; પરણિત; અગ્નિ સાથે 8 ગર્લ
સગુન શકુન; નસીબ; નસીબદાર; શુભ મુહૂર્ત 8 ગર્લ
સગુના સદાચારી; સારા ગુણો ધરાવે છે 9 ગર્લ
સહા સહનશીલ; પૃથ્વી; એક અપ્સરા 11 ગર્લ
સહાના ઉત્સાહ; ધીરજ 9 ગર્લ
Sahaja (સહજા) Natural 4 ગર્લ
સહાના રાગ અથવા ધૈર્ય; રાણી 8 ગર્લ
સહારિકા દેવી દુર્ગાની દેવી 5 ગર્લ
સહર્સીતા આનંદિત 4 ગર્લ
સહસરા નવી શરૂઆત 5 ગર્લ
સહસરા એક નવી શરૂઆત 22 ગર્લ
સહસ્રાન્જલિ હજાર નમસ્કાર 5 ગર્લ
સાહસવિકા શ્રીના પ્રિય 11 ગર્લ
સહસવિની સાહસિક 4 ગર્લ
સહેજ પ્રાકૃતિક; મૂળ; નવીન 7 ગર્લ
સહેલી મિત્ર 9 ગર્લ
સહર વહેલી સવારે; પરોઢ 6 ગર્લ
સહિકા પરાકાષ્ઠા, શિખર 22 ગર્લ
સહીનિયા 7 ગર્લ
સહિતા નજીક હોવું; ભગવાન સાંઈબાબા સંદેશ 22 ગર્લ
સહિતા નજીક હોવું; ભગવાન સાંઈબાબા સંદેશ 3 ગર્લ
સહિતી સાહિત્ય 11 ગર્લ
સહિતી સાહિત્ય 3 ગર્લ
સાહિત્ય સાહિત્ય 11 ગર્લ
સહોજ મજબૂત 8 ગર્લ
સહ્રુદી દયાળુ 9 ગર્લ
સહૂરી યુદ્ધ; શક્તિશાળી; વિજયી; પૃથ્વી 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 1897