ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 178, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 178
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યાચના પ્રવેશ; પ્રાર્થના 9 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 9 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યામિ માર્ગ; પ્રગતિ; એક અપ્સરા અથવા આકાશી સુંદર યુવતી 22 ગર્લ
યામિની નિશાચર 9 ગર્લ
યાસના ઇચ્છા 8 ગર્લ
યશવિની પરિપૂર્ણતા 1 ગર્લ
યાચના વિનંતી; પ્રાર્થના; દલીલ 8 ગર્લ
યાચના પ્રાર્થનાત્મક 7 ગર્લ
યાદમ્મા સ્મૃતિની માતા 22 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યાધના સ્મિત 9 ગર્લ
યાદીતા રાતના ભગવાન 6 ગર્લ
યાદવા આંતરદૃષ્ટિ; બુદ્ધિ; મન 8 ગર્લ
Yagapriya (યાગપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
યાગવી/યહાવી તેજસ્વી 11 ગર્લ
યગ્નીથા પૂજા 4 ગર્લ
યજ્ઞાશા કિંમતી 6 ગર્લ
યાહાવી તેજસ્વી 3 ગર્લ
યહસ્મિતા શક્તિશાળી 6 ગર્લ
યહવા સ્વર્ગ અને પૃથ્વી; વહેતું પાણી 3 ગર્લ
યાહ્વી સ્વર્ગ; પૃથ્વી; સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનું સંયોજન 11 ગર્લ
યજા ધાર્મિક; બલિદાન આપનાર 1 ગર્લ
યજતા પવિત્ર; પ્રતિષ્ઠિત 4 ગર્લ
યાજ્ના પૂજા 6 ગર્લ
યજુષી સારું 3 ગર્લ
યક્ષાલી ભગવાન યક્ષ, પ્રકૃતિના રખેવાળ 5 ગર્લ
યક્ષત્રા સિતારાની જેમ ચમકવા વાળા 4 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 6 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 4 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 3 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 7 ગર્લ
યાલીની દેવી સરસ્વતી; મધુર 8 ગર્લ
યાલિની દેવી સરસ્વતી; મધુર 7 ગર્લ
યાલીસાઈ મધુર 4 ગર્લ
યામી પરમેશ્વર; લોકો 3 ગર્લ
યામિકા રાત્રે 6 ગર્લ
યામિની નિશાચર 8 ગર્લ
યામૃતા સરસ વ્યક્તિ 8 ગર્લ
યમશીત સારી વ્યક્તિ 4 ગર્લ
યમુના જમુના નદી 3 ગર્લ
યમુનિ નિશાચર; રાત 11 ગર્લ
યમ્યા ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; રાત 2 ગર્લ
યાના સ્લેવિક; ભગવાન કૃપાળુ છે; નવો જન્મ 5 ગર્લ
યાન્તિ દેવી પાર્વતી, ત્રીજા વિશ્વની સ્ત્રી 6 ગર્લ
યંત્રા દેવી લક્ષ્મી 8 ગર્લ
યાસના પ્રાર્થના 7 ગર્લ
યસસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 11 ગર્લ
યસસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 7 ગર્લ
યશા ખ્યાતિ; સફળતા; પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ; વિજય 9 ગર્લ
યશની સફળતા 5 ગર્લ
યશશ્વી આશીર્વાદ 4 ગર્લ
યશસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 5 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 1 ગર્લ
યશસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 6 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 11 ગર્લ
યશવંતી ખૂબ પ્રસિદ્ધિ સાથે 3 ગર્લ
યશવિની સફળ સ્ત્રી; યશ; વિજય 1 ગર્લ
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 8 ગર્લ
યશિકા સફળતા; યશ પ્રાપ્ત કરને વાલી 3 ગર્લ
યશિકા સફળતા; યશ પ્રાપ્ત કરને વાલી 11 ગર્લ
યશીલા પ્રખ્યાત; સફળ; શ્રીમંત; પ્રખ્યાત 3 ગર્લ
યશિની મીઠી; ખ્યાતિ અપાવી છે તે 4 ગર્લ
યશિતા ખ્યાતિ 11 ગર્લ
યશ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 6 ગર્લ
યશ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 5 ગર્લ
યશના પ્રાર્થના કરવી; સફેદ ગુલાબ 5 ગર્લ
યશનેલ પ્રખ્યાત; તેજસ્વી; સફળ 3 ગર્લ
Yashoda (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યશોદાગર્બા સમ્ભૂતા યશોદાના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થનાર 7 ગર્લ
યશોજ્ઞા 9 ગર્લ
યશોગુરી 6 ગર્લ
યશોમતી સફળ સ્ત્રી 3 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 9 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 8 ગર્લ
યાશ્રિતઃ ખીલવું 1 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 3 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 1 ગર્લ
યશ્વીની સફળ સ્ત્રી; યશ; વિજય 9 ગર્લ
યશવિતા સફળતા 6 ગર્લ
યશ્યષ્શ્રી માનવતાવાદી; મટાડનાર; બુદ્ધિ 9 ગર્લ
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 9 ગર્લ
યસ્મીની તે એક સુંદર અને મનોહર ફૂલ છે જે સફેદ છે 9 ગર્લ
યસ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 7 ગર્લ
Yasoda (યસોદા) Mother of Lord Krishna 2 ગર્લ
Yasodha (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યશોધરા જેને પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે 11 ગર્લ
યસ્તી પાતળું 2 ગર્લ
યસ્તિકા મોતીઓની માળા 5 ગર્લ
યાસ્વિતા સફળતા 6 ગર્લ
યસ્વિતા સફળતા 7 ગર્લ
યાતિ દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 2 ગર્લ
યથી, યતી દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 9 ગર્લ
Yathika (યતિકા) Name of Goddess Durga 3 ગર્લ
Yatika (યાતીકા) Name of Goddess Durga 22 ગર્લ
યતિષમા મનોરમ 6 ગર્લ
યાતિયાસા રજત 11 ગર્લ
યાત્રી યાત્રી 1 ગર્લ
યાતુધાની ગાયત્રીની જેમ 4 ગર્લ
યાત્વિકા 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 178