પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 927, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 927
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
Pices રાજા 7 બોય
પાક નિર્દોષ; સરળ; યુવાન; અવગણના કરનાર; શુદ્ધ; સ્વચ્છ 11 બોય
પાલ રાજા; પાલક; ક્ષણ 3 બોય
પારુ સુર્ય઼; અગ્નિ; દેવી પાર્વતી; કૃપાળુ અથવા પાણીનો પ્રવાહ 3 બોય
Paasy (પાસી) One of the Kauravas 8 બોય
પક્ષ ચંદ્ર ના ચરણોની નિશાની 2 બોય
પંડી ભગવાન પંડી 8 બોય
પાંડૂ ફળ 2 બોય
પંજુ શાંત 8 બોય
પંથ રસ્તો 5 બોય
પાવ હવા; શુદ્ધિકરણ 3 બોય
પેરી ખ્યાતિ 3 બોય
ફની સાપ 3 બોય
પિંકી ગુલાબની જેમ; ગુલાબી 5 બોય
પિંટૂ બિંદુ અથવા પૂર્ણવિરામ; ખડકાળ 8 બોય
પિયુ પ્રિય 8 બોય
પોલું મહાન 1 બોય
પોષ હિન્દુ કેલેન્ડરનો એક મહિનો 22 બોય
પૂરુ વિપુલ પ્રમાણમાં; એક રાજાનું નામ; પર્વત; સ્વર્ગ 22 બોય
પાર્થ અર્જુન; પૃથ્વી રાજાનો પુત્ર; રાજકુમાર; અર્જુનનું બીજું નામ, તેની માતાનું નામ પૃથ્ (કુંતી) પરથી ઉત્પન્ન થયેલું 1 બોય
Padm (પદ્મ) Lotus 7 બોય
પંડ્યા દક્ષિણ ભારતીય રાજવંશ 7 બોય
પાર્થ રાજા; અર્જુન 9 બોય
પાર્થ રાજા; અર્જુન 1 બોય
પાર્થે ભગવાન કૃષ્ણનું એક નામ 3 બોય
પાર્થો અર્જુન; પૃથ્વી રાજાનો પુત્ર; રાજકુમાર; અર્જુનનું બીજું નામ, તેની માતાનું નામ પૃથ્ (કુંતી) પરથી ઉત્પન્ન થયેલું 6 બોય
પાર્થું 3 બોય
પર્વ ઉત્સવ; બળવાન 3 બોય
પત્ર રક્ષક 1 બોય
પેત્ચી ભગવાન 7 બોય
પીન્ટુ બિંદુ અથવા પૂર્ણવિરામ; ખડકાળ 8 બોય
પ્લાક્ષ સરસ્વતી 22 બોય
પૂર્ણા પૂર્ણ 7 બોય
પૂર્વ પૂર્વ; સૂર્યોદય સમયે પૂર્વથી જાપનો અવાજ કરવો 5 બોય
પ્રાણ જીવનનો શ્વાસ; જીવન; આત્મા; ઊર્જા; શક્તિ; બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનું બીજું નામ 5 બોય
પ્રાણ આંતરિક મન; આત્મા 6 બોય
પ્રાંશુ ઉચ્ચ; જીવનના દેવી; શકિતશાળી 8 બોય
પ્રભુ ભગવાન 3 બોય
પ્રભુ ભગવાન 22 બોય
પ્રાધિ બુદ્ધિશાળી 11 બોય
પ્રાજી દૈવી શક્તિ 9 બોય
પ્રમા શ્રેષ્ઠ; સત્યનું જ્ઞાન; આધાર 22 બોય
પ્રાણ જીવનનો શ્વાસ; જીવન; આત્મા; ઊર્જા; શક્તિ; બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનું બીજું નામ 22 બોય
પ્રાણ આંતરિક મન; આત્મા 5 બોય
પ્રાંશુ ઊંચું; ભગવાન વિષ્ણુ; ઉચ્ચ 7 બોય
પ્રાંશુ ઊંચું; ભગવાન વિષ્ણુ; ઉચ્ચ 8 બોય
પ્રાંતો અંત 3 બોય
પ્રશુ ખૂબ જ તેજ અથવા ઝડપી 11 બોય
પ્રથ અર્જુન; પૃથ્વી રાજાનો પુત્ર; રાજકુમાર; અર્જુનનું બીજું નામ, તેની માતાનું નામ પૃથ્ (કુંતી) પરથી ઉત્પન્ન થયેલું 9 બોય
પ્રાતું ભગવાન વિષ્ણુના આશીર્વાદી રાજાનું નામ 3 બોય
પ્રિતું ભગવાનની ભેટ; વિસ્તૃત; ભવ્ય 3 બોય
પ્રેમ પ્રેમ 7 બોય
પ્રેમી ભયભીત 7 બોય
પ્રીશ પ્રેમાળ; ભગવાનની ભેટ 7 બોય
પ્રીશું ભગવાનની કૃપાથી મળેલું; પ્રેમાળ 1 બોય
પ્રીત પ્રેમ 9 બોય
પ્રીતું ભગવાનની ભેટ; વિસ્તૃત; ભવ્ય 11 બોય
પૃથ્વી પૃથ્વી 3 બોય
પ્રીટી સ્નેહ; પ્રેમ 7 બોય
પ્રોમ સૌથી વધુ પ્રેમ 8 બોય
પૃધ્વી ધરતી 8 બોય
પુન્યઃ ખૂબ શુદ્ધ 4 બોય
પૂર્વ પૂર્વ; સૂર્યોદય સમયે પૂર્વથી જાપનો અવાજ કરવો 6 બોય
પુષ્પ ફૂલ; સુગંધ; પોખરાજ 8 બોય
પુષ્પા ફૂલ 1 બોય
પુત્તા નાનું બાળક 6 બોય
પ્વીશા 3 બોય
પ્યાગ 22 બોય
પ્યારે જે પ્રેમ માટે લાયક છે 11 બોય
પાલીન દેખરેખ કરવાવાળા; રક્ષક 8 બોય
પાલીત કિંમતી; રક્ષિત 5 બોય
પાનીક હાથ 7 બોય
પારાજ સ્વર્ણ 2 બોય
પારક બચત; મુક્તિ; સુખદ 3 બોય
પારસ આધાર ધાતુઓના સોનામાં પરિવર્તન માટે દ્વિપક્ષી પત્થર; કસોટી સ્વસ્થ; લોખંડ 2 બોય
પાટવ ચપળ; હોંશિયાર 7 બોય
પાવક શુદ્ધિકરણ; અગ્નિ; તેજસ્વી; શુદ્ધ 7 બોય
પાવકી અસાધારણ; નવું;સંપૂર્ણ ; અસાધારણ; જેવું પહેલાં ક્યારેય ન જોયું હોય; અનન્ય; અનુપમ 7 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 1 બોય
પાવન શુદ્ધ; પવિત્ર; અગ્નિ; ધૂપ; પવિત્ર 2 બોય
પચાઈ જુવાન; સાધનસભર 11 બોય
પાચક પાચન 22 બોય
Padam (પદમ) Lotus 8 બોય
પક્ષાજ ચંદ્ર, જે એક પખવાડિયા પ્રમાણે હોય છે, અડધો મહિનો 3 બોય
પક્ષીલ પીંછાથી ભરેલું; તર્કથી પૂર્ણ; ઋષિનું નામ, વાત્સ્યાયન; પક્ષી; પ્રાયોગિક 4 બોય
પક્ષીન પાંખવાળા; પક્ષી 6 બોય
પલક આંખની પાંપણ 5 બોય
પલાક્ષ સફેદ 5 બોય
પલાની ભગવાન મુરુગનનો વાસ 8 બોય
પલાશ એક ફૂલોનું ઝાડ; લીલોતરી; અશ્વ 3 બોય
પાલિન દેખરેખ કરવાવાળા; રક્ષક 7 બોય
પનાજ 6 બોય
પનવ રાજકુમાર 9 બોય
પનય ફણગાવું; ખીલવું; રાજકુમાર; યુવાન 3 બોય
પંચાલ ભગવાન શિવ; પંચલાનો રાજકુમાર; યોદ્ધા જનજાતિ અને તેમનો પ્રદેશ જે ભારતના ઉત્તરમાં છે; એક નાગરાજાનું નામ; પાંચનો સમાવેશ; ગાવાની એક શૈલી; શિવનું એક નામ 1 બોય
પંચમ શાસ્ત્રીય સંગીતનો 5 મોં શુર; મ્યુઝિકલ નોટ; હોશિયાર; આકર્ષક 11 બોય
પંધારી ભગવાન વિઠોબા 8 બોય
પંડિત વિદ્વાન 1 બોય
પંડિતા વિદ્વાન 11 બોય
પાણિની એક સંસ્કૃત વ્યાકરણકર્તા; મહાન વિદ્વાન વ્યાકરણકર્તા 5 બોય
Showing 1 - 100 of 927