ર થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 587, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 587
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાધા સંપત્તિ; સફળતા; વીજળી; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ; બૌદ્ધિક ઊર્જા; સમૃદ્ધિ; પ્રેરણા 6 ગર્લ
રાધાના ભાષણ 3 ગર્લ
રાધાની પૂજા 11 ગર્લ
રાધી સિદ્ધિ; સંપૂર્ણતા; સફળતા 5 ગર્લ
રાધિકા દેવી રાધા; સફળ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રિય; શ્રીમંત 8 ગર્લ
રાગ સંગીતની શરતોને અનુસરે છે; મધુર સંગીત; જીવનમાં લાવવું; ભાવના; સુંદરતા; ઉત્સાહી; ઇચ્છા રાગ ; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ 1 ગર્લ
રાગાવી રાગ સાથે ગાય છે; રાઘવેન્દ્રના ભગવાન 5 ગર્લ
રાઘવી રાગ 4 ગર્લ
રાગિની મધુર સંગીત; સંગીત; પ્રેમ; સ્વર્ગીય અપ્સરા; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતવાદ્યોનું એક સ્વરૂપ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
રાગવી ધાર્મિક 4 ગર્લ
રાહી યાત્રી 1 ગર્લ
રાખી ભાઈ બહેનના બંધનનો દોરો; સંરક્ષણનું પ્રતીક; શ્રાવણ માસમાં પૂર્ણ ચંદ્ર 3 ગર્લ
રાકિન દયાળુ 9 ગર્લ
રાશી રાશિચક્રની નિશાની; સંગ્રહ 11 ગર્લ
રાસ્ય સાર સાથે; સંવેદનાત્મક; લાગણીઓથી ભરેલી; રસદાર 2 ગર્લ
રાવી ખૂબ સરસ 7 ગર્લ
રબાની દૈવી 9 ગર્લ
રબીતા બંધન; સંબંધ 6 ગર્લ
રાબિયા બગીચો; પ્રખ્યાત; ધાર્મિક 2 ગર્લ
રચના બનાવટ; બાંધકામ; વ્યવસ્થા 1 ગર્લ
રચી પૂર્વ; સવાર 3 ગર્લ
રચીકા નિર્માતા; મૃગતૃષ્ણા અથવા કિરણો; જે પ્રશંસા કરે છે; જે સ્તોત્રો જાણે છે 6 ગર્લ
રચિતા બનાવ્યુ હતું 6 ગર્લ
રચિયતા નિર્માતા 5 ગર્લ
રચના બનાવટ; બાંધકામ; વ્યવસ્થા 9 ગર્લ
રાધા સંપત્તિ; સફળતા; વીજળી; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ; બૌદ્ધિક ઊર્જા; સમૃદ્ધિ; પ્રેરણા 5 ગર્લ
રાધમની ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય 6 ગર્લ
રાધના ભાષણ 11 ગર્લ
રાધાની પૂજા 1 ગર્લ
રાધારાની રાણી દેવી રાધા; શ્રી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના પ્રિય 11 ગર્લ
રાધિકા દેવી રાધા; સફળ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રિય; શ્રીમંત 7 ગર્લ
રાધિની સમૃદ્ધ; પૂજા; શ્રીમંત; સંપત્તિના દેવી 9 ગર્લ
રાધ્યા પૂજા 3 ગર્લ
રાદન્યા રાજાની પુત્રી 9 ગર્લ
રાગા સંગીતની શરતોને અનુસરે છે; મધુર સંગીત; જીવનમાં લાવવું; ભાવના; સુંદરતા; ઉત્સાહી; ઇચ્છા રાગ ; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ 9 ગર્લ
રગજનની દેવી દુર્ગા; સંગીતમય સંબંધિત નામ અને હૃદય 4 ગર્લ
Ragavardhini (રાગાવર્દીની) Name of a Raga 4 ગર્લ
રગવર્ષિણિ જે રાગને વરસાવશે 1 ગર્લ
રાગવતી ઉત્સાહી 6 ગર્લ
રાગવી રાગ સાથે ગાય છે; રાઘવેન્દ્રના ભગવાન 4 ગર્લ
Ragavinodini (રાગવિનોદિની) Name of a Raga 6 ગર્લ
રાઘવી રાઘવેન્દ્રના ભગવાન 3 ગર્લ
રાધી પ્રેમાળ વ્યક્તિત્વ 7 ગર્લ
Raghupriya (રઘુપ્રિયા) Name of a Raga 7 ગર્લ
રાગી પ્રેમ; ખૂબ જોડાયેલ 8 ગર્લ
રાગી પ્રેમ; ખૂબ જોડાયેલ 8 ગર્લ
રાગિની એક રાગ; સંગીત; પ્રેમ; એક આકાશી અપ્સરા ; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
રહિની દેવી સરસ્વતી 5 ગર્લ
રાહિત્ય દેવી લક્ષ્મીને આમંત્રણ આપવું 1 ગર્લ
રાહની રાજકુમારી 5 ગર્લ
રાઈ દેવી રાધા 1 ગર્લ
રેહન્ના તુલસીનો છોડ; સુગંધિત છોડ 3 ગર્લ
રિકા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સુસ્થિર; શાંત; સુંદર 22 ગર્લ
રીના એક સુંદર રાજકુમારી; રાત 7 ગર્લ
રઈસા નેતા; મુખ્ય; રાજકુમારી; ફૂલ 3 ગર્લ
રાજકુમારી રાજકુમારી 3 ગર્લ
રાજાલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી, તેજસ્વી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
રાજાબ્રતા 9 ગર્લ
રાજકન્યા એક પ્રકારનું ફૂલ 1 ગર્લ
રાજલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી, તેજસ્વી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
રાજમ દેવી લક્ષ્મી 7 ગર્લ
રાજમણી રત્નોના રાજા 4 ગર્લ
રાજનંદિની રાજકુમારી 5 ગર્લ
રજનીગંધા એક ફુલ 7 ગર્લ
રાજનના રાજા; દક્ષિણ ભારતીયો અન્નાને આદરની નિશાની તરીકે જોડે છે જેનો અર્થ થાય છે ભાઈ અથવા મોટા 5 ગર્લ
રાજાન્ન્ય રાજા; દક્ષિણ ભારતીય; અન્નાને આદર તરીકે કહે છે, જેનો અર્થ ભાઈ અથવા કોઈ મોટા છે એવો થાય છે 3 ગર્લ
રાજશ્રી રાજાશાહી 4 ગર્લ
રાજશ્રી રાજાશાહી 3 ગર્લ
રાજશ્યામાલા 11 ગર્લ
રાજસી એક રાજાને યોગ્ય 22 ગર્લ
રાજશ્રી રાજા 5 ગર્લ
રાજશ્રી રાજાશાહી 4 ગર્લ
Rajasuya (રાજસૂય) Lotus flower 6 ગર્લ
રાજતા રજત 6 ગર્લ
રજથ રજત 5 ગર્લ
રાજતી રાણી 4 ગર્લ
Rajathilaka (રાજતિલક) Name of a Raga 11 ગર્લ
રાજબાલા રાજકુમારી 9 ગર્લ
રાજદુલારી પ્રિય રાજકુમારી 4 ગર્લ
રાજીવની નાના કમળ 4 ગર્લ
રાજેશની રાણી; દેવી પાર્વતીનું નામ 3 ગર્લ
રાજેશ્રી રાજાશાહી 8 ગર્લ
રાજેશ્રી રાણી 7 ગર્લ
રાજેશ્વરી દેવી પાર્વતી; રાજાઓના દેવી; રાજકુમારી 4 ગર્લ
રાજેશ્વરી દેવી પાર્વતી; રાજાઓના દેવી; રાજકુમારી 5 ગર્લ
રાજહંસા હંસ 9 ગર્લ
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 2 ગર્લ
રાજિકા દીપક 5 ગર્લ
રજીની રાત્રે 7 ગર્લ
Rajisha (રાજીશા) Moon 3 ગર્લ
રાજીતા તેજસ્વી; પ્રકાશિત 5 ગર્લ
રજિતા તેજસ્વી; પ્રકાશિત 4 ગર્લ
રાજીવિની વાદળી કમલોનું સંગ્રહ 11 ગર્લ
રાજીવયા બીજા રંગના પટાવાળું 5 ગર્લ
રજ્જુ કોમળતાની પરિ 6 ગર્લ
રાજકલા ચંદ્રનું અર્ધચંદ્રાકાર; એક શાહી ટુકડો 9 ગર્લ
રાજકુમારી રાજકુમારી 3 ગર્લ
રાજલક્ષ્મી હંસ 3 ગર્લ
રાજલક્ષ્મી જે પૈસા ઉપર રાજ કરે છે 7 ગર્લ
રાજનંદિની રાજકુમારી 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 587