ટ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 435, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 435
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાલંક ભગવાન શિવનું બીજું નામ; શુભ 6 બોય
તાલીન સંગીત; ભગવાન શિવ 3 બોય
તાલીશ પૃથ્વીના ભગવાન; પર્વત; ઝગમગાટ; તેજસ્વી 7 બોય
તામસ અંધકાર 1 બોય
તાનીષ મહત્વાકાંક્ષા 9 બોય
તાન્તવ પુત્ર; એક વણાયેલા કપડા 7 બોય
તાનુષ સુંદર 3 બોય
તાન્વી સુડોળ; સુંદર; નાજુક 22 બોય
તારક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 7 બોય
તારક્ષ સિતાર જેવી આંખવાળું; પર્વત 7 બોય
તારીક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; વ્યવહાર; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 6 બોય
તારુષ વિજેતા; નાના છોડ; વિજયી 7 બોય
તાયીન વાલી 7 બોય
તબ્બુ ઊંચાઈ 1 બોય
તાદ્રશ પ્રેમાળ અને ઘરેલું 8 બોય
ટાગોર જાણકાર 3 બોય
તહા શુદ્ધ 3 બોય
તહાન દયાળુ 9 બોય
તહોમા એક મનોહર વ્યક્તિ જેનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક છે 22 બોય
તેજશ્રી આકાશી વીજળી 6 બોય
તેજેન્દર ભવ્યતાના ભગવાન; ભગવાનનો વૈભવ; સ્વર્ગમાં ભગવાનની ભવ્યતા 5 બોય
તક્સા રાજા ભરતનો પુત્ર; કબૂતર જેવી આંખો; અદલાબદલી; લાકડામાંથી બનાવવું 7 બોય
તક્ષ રાજા ભરતનો પુત્ર; કબૂતર જેવી આંખો; અદલાબદલી; લાકડામાંથી બનાવવું 5 બોય
તક્ષા રાજા ભરતનો પુત્ર; કબૂતર જેવી આંખો; અદલાબદલી; લાકડામાંથી બનાવવું 6 બોય
તક્ષક એક સુથાર; દૈવી વાસ્તુકાર ભગવાન વિશ્વકર્માનું બીજું નામ 8 બોય
તક્ષિલ ચરિત્રવાન વ્યક્તિ 9 બોય
તક્ષિન લાકડું વેતરનાર; સુથાર 1 બોય
તલાકેતુ ભીષ્મ પિતામહ 1 બોય
તલંક ભગવાન શિવનું બીજું નામ; શુભ 5 બોય
તલાવ વાંસળી; સંગીતકાર 11 બોય
તાલિન સંગીત; ભગવાન શિવ 2 બોય
તમન પારસમણિ; પથ્થર રત્નની શુભેચ્છા 4 બોય
તમસ અંધકાર 9 બોય
તામય હનુમાનનું નામ 6 બોય
તમિલા સૂર્ય 2 બોય
તમિલન ? 7 બોય
તમિલમરણ પ્રથમ લાલ રંગનું 3 બોય
તમિશ અંધકારના ભગવાન (ચંદ્ર) 7 બોય
તમકિનત વૈભવ 8 બોય
તમોઘ્ના ભગવાન વિષ્ણુ; ભગવાન શિવ 7 બોય
તમોનાશ અજ્ઞાનનો વિનાશ કરનાર 1 બોય
તામ્ર લાલ તાંબુ 8 બોય
તાનક ઇનામ; પુરસ્કાર 11 બોય
તાનસ ટાટિયસના ઘરમાંથી; બાળક 1 બોય
તનાવ વાંસળી; આકર્ષક; પાતળી 4 બોય
તનય પુત્ર 7 બોય
તનિશ મહત્વાકાંક્ષા 9 બોય
તનેશ મહત્વાકાંક્ષા 22 બોય
તાનેશ્વર ભગવાન શિવ 1 બોય
તંહિતા સૌથી અદ્યતન 1 બોય
તનિપ સૂર્ય 6 બોય
તનિશ મહત્વાકાંક્ષા 8 બોય
તનિશ્ક રત્ન 7 બોય
તનિષ્ક રત્ન 2 બોય
તન્મય મગ્ન 22 બોય
તન્મય મગ્ન 2 બોય
તન્મોય મગ્ન 7 બોય
તનોજ પુત્ર 6 બોય
તંશ સુંદર 8 બોય
તાન્શ્રાય 7 બોય
તાંશુ પ્રકૃતિ; આકર્ષક 2 બોય
તંત્ર પુનર્જન્મ 2 બોય
તનુજ પુત્ર 3 બોય
તનુજનારાયના 6 બોય
તનુલ વિસ્તાર કરવા માટે; પ્રગતિ માટે 5 બોય
તનુલિપ 3 બોય
તનુસ ભગવાન શિવ; ભગવાન ગણેશ 3 બોય
તનુષ ભગવાન શિવ; ભગવાન ગણેશ 2 બોય
તનુશ્રી સુંદર સ્ત્રીઓ 4 બોય
તપન સુર્ય઼; ઉનાળો; તેજસ્વી; ઉગ્ર 7 બોય
તપરુદ્રા 1 બોય
તપસ ગરમી; તપશ્ચર્યા; ઉત્સાહ; અગ્નિ; મૂલ્યવાન; કઠોરતા; ધ્યાન અમુક મૂલ્યનું ; પક્ષી; સુર્ય઼; ચંદ્ર; અગ્નિનું બીજું નામ 3 બોય
તપસેન્દ્ર ભગવાન શિવ; તપસ્યાના ભગવાન 9 બોય
તપસરંજન ભગવાન વિષ્ણુ; તપસ - તપસ્યા, રંજન - જે આનંદ આપે છે; મનોરંજન; ઉત્તેજક ઉત્કંઠ; આનંદકારક; મિત્રતા કરવી; રંગ 7 બોય
તપ્ત સૂર્યનો જન્મ; ગરમ કરવું 4 બોય
તપેન્દ્ર ગરમી ના ભગવાન (સૂર્ય) 7 બોય
તપેશ પવિત્ર ત્રિમૂર્તિ 6 બોય
તપેશ્વર ભગવાન શિવ; તાપના ભગવાન 3 બોય
તપીશ સૂર્યની તીવ્ર ગરમી 1 બોય
તાપિત શુદ્ધ સોનુ; શુદ્ધ 3 બોય
તપોમય નૈતિક ગુણોથી ભરપૂર 1 બોય
તપોરાજ ચંદ્ર 9 બોય
તપુર સ્વર્ણ 22 બોય
તારાચંદ સિતારો 7 બોય
તારાચંદ્ર નક્ષત્ર અને ચંદ્ર 8 બોય
તારાધિશ સિતારાઓના ભગવાન 7 બોય
તારક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 6 બોય
તારકેશ ચમકતા કેશ 11 બોય
તારકેશ્વર ભગવાન શિવ 8 બોય
તારકનાથ ભગવાન શિવ 4 બોય
તારાક્ષ સિતાર જેવી આંખવાળું; પર્વત 6 બોય
તરલ તેજસ્વી; ઝળહળતો; ભવ્ય; માણેક; રત્ન; એક તરંગ 7 બોય
તરણ તરાપો; સ્વર્ગ; વીજળી; પૃથ્વી; વિષ્ણુનું બીજું નામ; ગુલાબ; વિષ્ણુનું બીજું નામ 9 બોય
તારાનાથ પર્વત 11 બોય
તરંગ લહેર 7 બોય
તરંગા લહેર 8 બોય
તરનીસેન 11 બોય
તરનજોત સિતારો 9 બોય
તારંક રક્ષક 2 બોય
તરંત વીજળી; મહાસાગર 2 બોય
Showing 1 - 100 of 435