ભ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ભ' થી શરૂ થતા 4, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 4 of 4
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ભાનુ સુર્ય઼; તેજસ્વી; સદાચારી; સુંદર; શાસક; ખ્યાતિ 2 બોય-ગર્લ
ભદ્રા સારું; શુભ; આકાશગંગા;ગોરા રંગ વારુ; આકર્ષક; લાયક; શ્રીમંત; સફળ; ખુશ 7 બોય-ગર્લ
ભવ્યા મહાન; ભવ્ય; સદાચારી; બનેલું; દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; સુંદર; તેજસ્વી 5 બોય-ગર્લ
ભવ્યરાજ ઉમદા; ભવ્ય; દેવી પાર્વતી 7 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 4 of 4