શ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'શ' થી શરૂ થતા 484, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 484
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાચી શક્તિશાળી; સહાયક 4 ગર્લ
સખા શાખા 22 ગર્લ
શામ્ભવી શંભુના પત્નિ, દેવી પાર્વતી 3 ગર્લ
શાંતિ શાંતિ 9 ગર્લ
શાન્તીવા શાંતિપૂર્ણ; મૈત્રીપૂર્ણ; લાભકારક; એક દેવ 5 ગર્લ
શારવ પવિત્ર અને નિર્દોષ 7 ગર્લ
શારવી નિર્દોષતા; શુદ્ધતા 7 ગર્લ
શારિણી પૃથ્વી; રક્ષક; અભિભાવક 7 ગર્લ
શબાલિની એક શેવાળ 3 ગર્લ
શબરા વિશિષ્ટ; ચિહ્નિત થયેલ 5 ગર્લ
શબરી ભગવાન રામના આદિવાસી ભક્ત; જે સબરી ટેકરીમાં રહે છે તે ; ભગવાન અયપ્પા 4 ગર્લ
શબ્દ અવાજ; અઘાર શબ્દ 8 ગર્લ
શભયતા સંસ્કૃતિ 5 ગર્લ
શાચી ઇન્દ્રાની; શક્તિ; ચપળતા; મદદ; દયાળતા; પ્રતિભા; લાવણ્ય 3 ગર્લ
શચિકા દયા; ભવ્ય; પ્રતિભાશાળી 6 ગર્લ
શાફું સુંદર; બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
શગના એક રાગ 6 ગર્લ
શગુન શકુન; નસીબ; નસીબદાર; શુભ મુહૂર્ત 7 ગર્લ
શગુન શકુન; નસીબ; નસીબદાર; શુભ મુહૂર્ત 7 ગર્લ
શહના રાગ અથવા ધૈર્ય; રાણી 7 ગર્લ
શહરીકા દેવી દુર્ગાની દેવી 4 ગર્લ
શહાય મદદરૂપ; મિત્ર 8 ગર્લ
શૈલા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; જે પર્વતમાં જીવે છે 5 ગર્લ
શૈલજા નદી; પર્વતોની પુત્રી, દેવી પાર્વતીનું નામ, શિવની પત્ની 7 ગર્લ
શૈલષા દેવી પાર્વતી, જે પર્વતમાં રહે છે 6 ગર્લ
શૈલી શૈલી; ખડકમાં કોતરવામાં આવેલી; ચહેરો; આદત 5 ગર્લ
શૈલેજા નદી; પર્વતોની પુત્રી, દેવી પાર્વતીનું નામ, શિવની પત્ની 11 ગર્લ
શૈલી શૈલી; ખડકમાં કોતરવામાં આવેલી; ચહેરો; આદત 4 ગર્લ
શૈલજા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ, શૈલપુત્રી 6 ગર્લ
શૈલઝા હિમાલયની પુત્રી; ભગવાન શિવની પત્ની; પાર્વતી 4 ગર્લ
શૈષા ભગવાન શિવ 11 ગર્લ
શૈસ્તા શિષ્ટ; સજ્જન; શિસ્તબદ્ધ; પ્રિય; સંસ્કારી; પ્રખ્યાત 5 ગર્લ
શૈવિ સમૃદ્ધિ; સંપત્તિ; શુભ 5 ગર્લ
શાકા અતુલા હૂનની તુલનામાં ક્યારેક ઝુલુ આદિજાતિ નેતાનું નામ છે. શાકાએ 19 મી સદીની શરૂઆતમાં મહાન ઝુલુ રાષ્ટ્રમાં આદિવાસીઓના જોડાણને આકાર આપ્યો. (ઝુલુ). શાકા તરફથી. એક આદિજાતિ નેતા 4 ગર્લ
શકામ્બરી દેવી પાર્વતી; શાક - શાકભાજી; અંબરી - જે સહન કરે છે; ભ્રી- પોષણ કરવું 11 ગર્લ
શાકંભરી જડી-બુટ્ટી પોષિત કરનાર દેવી 1 ગર્લ
શકિની દેવી પાર્વતી; મદદરૂપ; શક્તિશાળી; ઔષઘીઓના દેવી; પાર્વતીનો વિશેષ નામ; છોડને પ્રાપ્ત કરવાવાળાના રૂપમાં 8 ગર્લ
શાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 3 ગર્લ
શક્તિ શક્તિશાળી; દેવી દુર્ગા; શક્તિ; ઉત્સાહ; ક્ષમતા; ભગવાનની સ્ત્રી શક્તિ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ; ભગવાનની સ્ત્રી શક્તિ સરસ્વતી; સહાય; તલવાર; ભેટ 4 ગર્લ
શાકુંતલા પક્ષીઓ દ્વારા ઉછરેલા; શકુંતલાની નાયિકા 9 ગર્લ
શકુંતલા પક્ષીઓ દ્વારા ઉછેર; શકુન્તલાની નાયિકા 8 ગર્લ
શકુંતલા પક્ષીઓ દ્વારા ઉછેર; શકુન્તલાની નાયિકા 8 ગર્લ
શલાકા દેવી પાર્વતી; ભાલો ; બરછી; એક તીર; ફુટપટ્ટી; શાષક; એક ડોમિનોઝ; એક પેન્સિલ; એક અંકુર; નાના લાકડી; સોય; ઋષિ; ધનંજયના સાથીનું નામ 8 ગર્લ
શલાખા દેવી પાર્વતી; ભાલો ; બરછી; એક તીર; ફુટપટ્ટી; શાષક; એક ડોમિનોઝ; એક પેન્સિલ; એક અંકુર; નાના લાકડી; સોય; ઋષિ; ધનંજયના સાથીનું નામ 7 ગર્લ
શલાલુ અત્તર 2 ગર્લ
શાલિકા વાંસળી 7 ગર્લ
શાલીમા સલામત; સ્વસ્થ; સુખી 9 ગર્લ
શાલીમથી 1 ગર્લ
શાલિની વિનીત; નમ્ર 1 ગર્લ
Shalini (શાલિની) Modest 9 ગર્લ
શાલિશા 6 ગર્લ
શાલ્મલી રેશમી સુતરાઉનું વૃક્ષ 3 ગર્લ
શાલુ સાચા માર્ગના સ્વામી 7 ગર્લ
શાલ્વી સુંદર; બુદ્ધિશાળી 9 ગર્લ
શાલ્વી સુંદર; બુદ્ધિશાળી 8 ગર્લ
શાલ્વીકા સમજવું; સહાનુભૂતિવાળું 11 ગર્લ
શામ શાંત; સુલેહ; શાંત; બ્રહ્મ પર અમૂર્ત ધ્યાન; શાંતિવાદએ ધર્મના પુત્ર તરીકે વ્યક્ત થયો; ભગવાન વિષ્ણુનું વિશેષ નામ; શાંતિ 5 ગર્લ
શામલ રુદ્રાક્ષની માળા 9 ગર્લ
Shamalangi (શમલંગી) Name of a Raga 4 ગર્લ
શમાની શાંત; રાત 11 ગર્લ
શામ્બરી ભ્રાંતિ 8 ગર્લ
શામ્ભવી દેવી 3 ગર્લ
શામ્ભવી શંભુના પત્નિ, દેવી પાર્વતી 11 ગર્લ
શમ્ભુકાન્તા શંભુના પત્ની પાર્વતી 11 ગર્લ
શામ્ભવી દેવી દુર્ગા; સંભવમાંથી વ્યુત્પન્ન; શંભવ - શાંતિથી જન્મેલું 1 ગર્લ
શમીરા ફુલ; એક ચમેલીનું ફૂલ 7 ગર્લ
શમિતા સુલેહશાંતિ કરાવનાર; જે શાંત અને શિસ્તબદ્ધ છે તે ; શાંતિપૂર્ણ; શાંત; તૈયાર 9 ગર્લ
શમીની હિન્દુ દેવી દુર્ગાનું નામ 1 ગર્લ
શમિરા ફુલ; એક ચમેલીનું ફૂલ 6 ગર્લ
શમિતા સુલેહશાંતિ કરાવનાર; જે શાંત અને શિસ્તબદ્ધ છે તે ; શાંતિપૂર્ણ; શાંત; તૈયાર 8 ગર્લ
શમિતા સુલેહશાંતિ કરાવનાર; જે શાંત અને શિસ્તબદ્ધ છે તે ; શાંતિપૂર્ણ; શાંત; તૈયાર 9 ગર્લ
શમિતા સુલેહશાંતિ કરાવનાર; જે શાંત અને શિસ્તબદ્ધ છે તે ; શાંતિપૂર્ણ; શાંત; તૈયાર 7 ગર્લ
શામલી સવાર; પરોઢ 9 ગર્લ
શંપા આકાશી વીજળી 22 ગર્લ
શમ્વિતા 11 ગર્લ
શાનાયા પ્રખ્યાત; વિશિષ્ટ; શનિવારે જન્મેલ ; સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ 6 ગર્લ
શાંભવી દેવી દુર્ગાનું એક અન્ય નામ 3 ગર્લ
શાહીંથા સંકેત 7 ગર્લ
શાનિયા પ્રખ્યાત; વિશિષ્ટ; શનિવારે જન્મેલ ; સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ 7 ગર્લ
શાનીકા સારું; વાંસળી 9 ગર્લ
શાનીયા પ્રખ્યાત, પ્રતિષ્ઠિત, શનિવારે જન્મેલ, સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ 5 ગર્લ
શાંજ બ્રહ્માંડના નિર્માતા, ભગવાન શિવનું બીજું નામ; ભગવાન બ્રહ્મા, સર્જક, બ્રહ્મા અને શિવનું બીજું નામ 7 ગર્લ
શાંજના સજ્જન, નિર્માતા 5 ગર્લ
શંકાના અદ્દભુત; ધાક-પ્રેરણાદાયક 6 ગર્લ
શંકરા આનંદ આપનાર; શુભ; એક સંગીતમય રાગ 1 ગર્લ
શંકરી શંકરના પત્નિ, દેવી પાર્વતી 9 ગર્લ
શંકર્શીની 5 ગર્લ
શંખમાલા એક વાર્તાની રાજકુમારી 8 ગર્લ
શાંમતી સારી સમજ 3 ગર્લ
શાંમિતા યવતીના પત્ની 3 ગર્લ
શાન્મુખી છ ચહેરાવાળા દેવી; નાગા દેવતાનું નામ 5 ગર્લ
શંમુખી છ ચહેરાવાળા દેવી; નાગા દેવતાનું નામ 6 ગર્લ
શન્નોન થોડા જુના જ્ઞાની 4 ગર્લ
શાંસા પ્રશંસા 8 ગર્લ
શાન્સીતા પ્રશંષા ; ઇચ્છિત; પ્રખ્યાત 1 ગર્લ
શાંતા શાંતિપૂર્ણ; શાંત 9 ગર્લ
શાંતલા દેવી પાર્વતી; શાંત, શીતળ 22 ગર્લ
શાંતા શાંતિપૂર્ણ 8 ગર્લ
શાંતલા દેવી પાર્વતી; શાંત, શીતળ 3 ગર્લ
શાંતમ્મા શાંતિના માતા 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 484