ઉ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 118, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 118
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉબિકા વિકાસ 8 ગર્લ
ઉચીમકાલી હિન્દુ દેવતાઓમાંના એક 7 ગર્લ
ઉદન્તિકા સંતોષ 9 ગર્લ
ઉદરંગા સુંદર શરીરથી સંપન્ન 4 ગર્લ
ઉદયા સવાર; પરોઢ 7 ગર્લ
ઉદયાશ્રી સવાર; પરોઢ 8 ગર્લ
ઉદાયાશ્રી ઉગતા સૂર્યનો પ્રથમ પ્રકાશ 8 ગર્લ
ઉદબલા મજબૂત 5 ગર્લ
ઉદ્ભવી બનાવટ; મહિમા સાથે વિકાસ 4 ગર્લ
ઉધયરની ઉભરતી રાણી 3 ગર્લ
ઉદીચી તે સમૃદ્ધિ સાથે વધે છે 9 ગર્લ
ઉદિપ્તી આગ માં 7 ગર્લ
ઉદીશા નવી પરોઢની પહેલી કિરણ 8 ગર્લ
ઉદીતા એક જે ઉપર છે 1 ગર્લ
ઉદીતી ઉભરતું 9 ગર્લ
ઉદ્વાહા વંશજ; દીકરી 3 ગર્લ
ઉદ્વાહની તેજસ્વી 7 ગર્લ
ઉદ્વિતા કમળની નદી 5 ગર્લ
ઉદયતિ ઉચ્ચ ; આરોહણ 8 ગર્લ
ઉજયાતી વિજેતા 6 ગર્લ
ઉજેશા વિજય 1 ગર્લ
ઉઝાલા પ્રકાશ 8 ગર્લ
ઉજ્જાનિની એક પ્રાચીન શહેર 7 ગર્લ
ઉજ્જયિની એક પ્રાચીન શહેર 9 ગર્લ
ઉજ્જ્વાલા તેજસ્વી; રોશન 5 ગર્લ
ઉજ્જ્વલા /ઉજ્વલા તેજસ્વી; રોશન 6 ગર્લ
ઉજ્જ્વલા /ઉજ્વલા તેજસ્વી; રોશન 4 ગર્લ
ઉજ્વલિતા પ્રકાશ 5 ગર્લ
ઉજ્વલા તેજસ્વી; ચળકતું 5 ગર્લ
ઉજવણી સંઘર્ષ પર જીત મેળવે છે; વિજયી 6 ગર્લ
ઉલ્કા ઉલ્કાપિંડ; ઉલ્કા; અગ્નિ; દિપક; તેજસ્વી 9 ગર્લ
ઉલ્લસિતા આનંદિત 4 ગર્લ
ઉલૂપી સુંદર ચહેરો 1 ગર્લ
ઉલુપી અર્જુનની પત્ની; પાંડવ રાજકુમાર 7 ગર્લ
ઉમા દેવી પાર્વતી; શાશ્વત જ્ઞાન; અમર્યાદિત જગ્યા; ખ્યાતિ; વૈભવ; પ્રકાશ; પ્રતિષ્ઠા; શાંતિ 8 ગર્લ
ઉમાબહુયેં દેવી પાર્વતી 7 ગર્લ
ઉમા દેવી દેવી પાર્વતી; દેવી ઉમા 3 ગર્લ
ઉમંગી આનંદ 11 ગર્લ
ઉમરાની રાણીની રાણી 5 ગર્લ
ઉમિકા દેવી પાર્વતી; ઉમા પરથી ઉતરી આવેલુ 1 ગર્લ
ઉમસીહા 8 ગર્લ
ઉન્જલી આશીર્વાદ 22 ગર્લ
ઉન્મા આનંદ 4 ગર્લ
ઉન્માદ સુંદર; મોહક; ઉત્સાહી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ 9 ગર્લ
ઉન્નતિ પ્રગતિ; ઉચ્ચ બિંદુ; સંપત્તિ; સફળતા 6 ગર્લ
ઉન્નતિ પ્રગતિ; ઉચ્ચ બિંદુ; સંપત્તિ; સફળતા 7 ગર્લ
ઉન્નીકા લહેર 7 ગર્લ
ઉન્નયા લહેરાતું; રાત 3 ગર્લ
ઉપદા ભેટ; ઉદાર 7 ગર્લ
ઉપધૃતિ એક કિરણ 7 ગર્લ
ઉપાલા ખડક; રત્ન; એક રત્ન; ખાંડ 6 ગર્લ
ઉપમા સરખામણી; સમાન; સમાનતા 7 ગર્લ
ઉપાસના સમ્માન; પૂજા; ભક્તિ 1 ગર્લ
ઉપાસના સમ્માન; પૂજા; ભક્તિ 9 ગર્લ
ઉપેક્ષા અવગણવું; રાહ જોવી; અવગણો 9 ગર્લ
ઉપકોષા ખજાનો 1 ગર્લ
ઉપમા શ્રેષ્ઠ 6 ગર્લ
યૂરા હૃદય 4 ગર્લ
ઉર્વશી એક પરી 9 ગર્લ
ઉરિશિલ્લા ઉત્તમ 1 ગર્લ
ઉર્શિતા મજબૂત 6 ગર્લ
ઉર્જા ઊર્જા; પ્રેમાળ; પુત્રી; પોષણ; શ્વાસ 5 ગર્લ
ઉર્જીકા ઉર્જા 7 ગર્લ
ઉર્જીતા ઉત્સાહિત; શક્તિશાળી; ઉત્તમ 7 ગર્લ
ઉર્મેશા ઉર્જા 4 ગર્લ
ઉર્મી લહેર 7 ગર્લ
ઉર્મી ઇચ્છા, પંક્તિ, ગતિ, પ્રગટ અથવા પ્રકાશ બને છે. 3 ગર્લ
ઉર્મિકા ટૂંકી તરંગ 1 ગર્લ
ઉર્મિલા નમ્ર; મોહક 11 ગર્લ
ઉર્મિમાલા તરંગોની માળા 7 ગર્લ
અર્ના આવરણ 9 ગર્લ
ઉર્શિતા મજબૂત 6 ગર્લ
ઉર્સુલા નાનું રીંછ 2 ગર્લ
ઉરુવી નોંધપાત્ર; ઉત્તમ; પૃથ્વી 1 ગર્લ
ઉર્વા ભવ્ય 8 ગર્લ
ઉર્વરા ફળદ્રુપ; પૃથ્વી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી સુંદર યુવતી 9 ગર્લ
ઉર્વશી એક અવકાશી યુવતી; એક દેવદૂત; અપ્સરાસનું સૌથી સુંદર; એકદમ; અપ્સરા અથવા સ્વર્ગીય અપ્સરા, ત્રણેય લોકોમાં સૌથી સુંદર માનવામાં આવે છે 9 ગર્લ
ઉર્વશી એક અવકાશી યુવતી; એક દેવદૂત; અપ્સરાસનું સૌથી સુંદર; એકદમ; અપ્સરા અથવા સ્વર્ગીય અપ્સરા, ત્રણેય લોકોમાં સૌથી સુંદર માનવામાં આવે છે 8 ગર્લ
ઉર્વસી એક અવકાશી યુવતી; એક દેવદૂત; અપ્સરાસનું સૌથી સુંદર; એકદમ; અપ્સરા અથવા સ્વર્ગીય અપ્સરા, ત્રણેય લોકોમાં સૌથી સુંદર માનવામાં આવે છે 9 ગર્લ
ઊર્વિન મિત્ર; 4 ગર્લ
ઉર્વી પૃથ્વી; નદી; સ્વર્ગ અને પૃથ્વી બંને; નોંધપાત્ર 7 ગર્લ
ઉર્વીજા દેવી લક્ષ્મી; પૃથ્વી 9 ગર્લ
ઉષા સવાર; પરોઢ 4 ગર્લ
ઉષા લક્ષ્ય સવાર; પ્રભાત. 1 ગર્લ
ઉષાકિરણ સવારના સૂર્યનાં કિરણો 3 ગર્લ
ઉષાના ઇચ્છા; સોમ પ્લાન્ટ જે સોમા ઉત્પન્ન કરે છે; ઇચ્છા 1 ગર્લ
ઉષારવી સવારે ગાનારો રાગ 8 ગર્લ
ઉષાશિ સવારે 4 ગર્લ
ઉષાસી સવાર; પરોઢ 5 ગર્લ
ઉષાશ્રી સવારે 6 ગર્લ
ઉશી ઇચ્છા; તમન્ના 3 ગર્લ
ઉશીજા ઇચ્છા જન્મ, ઇચ્છનીય; મહેનતુ; સુખદ 5 ગર્લ
ઉશીકા દેવી પાર્વતી; સુર્યોદય ની પૂજા કરનાર 6 ગર્લ
ઉષ્મા હૂંફ 8 ગર્લ
ઉશરા પ્રભાત; પૃથ્વી; પ્રથમ પ્રકાશ 22 ગર્લ
ઉસ્રા પ્રભાત; પૃથ્વી; પ્રથમ પ્રકાશ 5 ગર્લ
ઉસરી એક નદી 22 ગર્લ
ઉતાલિકા લહેર 3 ગર્લ
ઉત્તાનશી આત્મવિશ્વાસ; રમૂજ; સદ્ભાવના 3 ગર્લ
ઉથમા અસાધારણ 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 118