ટ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 405, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 405
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાલિકા ખજૂર; શાંત; બુલબુલ; ચાવી; સૂચી 1 ગર્લ
તામસી રાત; આરામ; નદી 1 ગર્લ
તાન્યા પુત્રી; શરીરથી જન્મેલુ 9 ગર્લ
તાની પ્રોત્સાહન; વિશ્વાસ 9 ગર્લ
તાનિયા પુત્રી; શરીરથી જન્મેલુ 1 ગર્લ
તારા સિતારો; આંખનો વિદ્યાર્થી; ઉલ્કા; સુગંધ 5 ગર્લ
તારકા સિતારો; ઉલ્કા; આંખની કીકી 8 ગર્લ
તારિકા એક નાનો તારો,તારક; દિવ્ય; ફિલ્મ અભિનેત્રી 7 ગર્લ
તારિણી તારણહાર; તેણી જે મુક્ત કરે છે; તેણી જે પાપમાંથી બચાવે છે; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ; દેવી પાર્વતી 9 ગર્લ
તાશી સમૃદ્ધિ 22 ગર્લ
તબ્બૂ સૈન્ય; ઉત્તમ; 8 ગર્લ
તહાસ્વીની સાહસ; ભાવનાત્મક; ખૂબ આકર્ષક 5 ગર્લ
તહેલી 1 ગર્લ
તહનયત અભિનંદન 8 ગર્લ
તૈયનાય લીન; સમાન 11 ગર્લ
તજજ્ઞ તેજસ્વી 9 ગર્લ
તક્ષયા 5 ગર્લ
તાક્ષી કબૂતર જેવી નેત્રો 5 ગર્લ
તક્ષિકા આનંદ 8 ગર્લ
તાક્ષ્વી દેવી લક્ષ્મી 9 ગર્લ
તાક્ષ્યા 22 ગર્લ
તકસવીહ ભગવાન શિવ તરીકે વીર 9 ગર્લ
તલ્લી યુવા 9 ગર્લ
તાલુંની યુવા 5 ગર્લ
તમા રાત્રે 8 ગર્લ
તમાલી ખૂબ કાળી છાલવાળું વૃક્ષ 2 ગર્લ
તમાલિકા તમલથી ભરેલી જગ્યાની છે 5 ગર્લ
તમના હેતુ; ઇચ્છા 5 ગર્લ
તમન્ના ઉત્કંઠા; ઇચ્છા; મહત્વાકાંક્ષા 1 ગર્લ
તમસા નદી; અંધકાર 1 ગર્લ
તમશ્રી સંપૂર્ણ; ઉત્તમ 9 ગર્લ
તમસી રાત; આરામ; નદી 9 ગર્લ
તમસ્વી અંધકાર 22 ગર્લ
તમસ્વિની રાત્રે 9 ગર્લ
તમયંતિ 11 ગર્લ
તંબૂરા એક સંગીત સાધન 22 ગર્લ
તામદેવી શક્તિશાળી; આશીર્વાદ 11 ગર્લ
તમિલ સેલ્વી તામિલોની શાન 5 ગર્લ
તામીલારસી તમિળ ભાષાની રાણી 4 ગર્લ
તમિરા જાદુ 8 ગર્લ
તામિશ્રા સુંદર 8 ગર્લ
તમ્મના હેતુ; ઇચ્છા 9 ગર્લ
તમસા નદીનું નામ 9 ગર્લ
Tanarupi (તાનારુપી) Name of a Raga 1 ગર્લ
તનાશવી ધન કે સમૃદ્ધિ માટે આશીર્વાદ 4 ગર્લ
તાનાસી સુંદર રાજકુમારી 1 ગર્લ
તનવી આકર્ષક; પાતળી 22 ગર્લ
તાનાયા પુત્રી; શરીરથી જન્મેલ ; દીકરો 8 ગર્લ
તનેમી ખૂબ શાંત; ગહન એકાગ્રતા માં 3 ગર્લ
તનીશા પરીઓની રાણી; મહત્વાકાંક્ષા; દેહની દેવી 1 ગર્લ
તંગી સુંદર 6 ગર્લ
તાન્યા પુત્રી; શરીરથી જન્મેલુ 9 ગર્લ
તાનિકા અપ્સરા; દોરડું 2 ગર્લ
તનિમા સુંદર; નમ્રતા 22 ગર્લ
તનિરિકા સોનાની દેવી અને દેવદૂત; ફુલ 11 ગર્લ
તનીશા પરીઓની રાણી; મહત્વાકાંક્ષા; દેહની દેવી 9 ગર્લ
તનીશી દેવી દુર્ગા; નાગિન; પરીઓની રાણી; દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
તનીષા સોમવારે જન્મેલ 9 ગર્લ
તાનીશ્કા સોનાની દેવી; દીકરી 11 ગર્લ
તનિસી દેવી દુર્ગા; નાગિન; પરીઓની રાણી; દેવી દુર્ગા 9 ગર્લ
તનિષ્કા સોનાની દેવી; દીકરી 3 ગર્લ
તનિસખા સોનાના દેવી 11 ગર્લ
તાનિયા પરીઓની રાજકુમારી 7 ગર્લ
તન્માયા તલ્લીન, મશગૂલ 3 ગર્લ
તન્મયશ્રી મગ્ન; તલ્લીન 4 ગર્લ
તન્મયે તલ્લીન; શાંત; મગ્ન; પુનર્જન્મ; સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાન આપવું 7 ગર્લ
તન્મયી પરમાનંદ (સંસ્કૃત ને તેલુગુમાં) 3 ગર્લ
તન્મયી પરમાનંદ (સંસ્કૃત ને તેલુગુમાં) 11 ગર્લ
તન્નિષ્ઠા વફાદાર; નિષ્ઠાવાન અને સમર્પિત; ભકત 6 ગર્લ
તનિષ્ઠા વફાદાર; નિષ્ઠાવાન અને સમર્પિત; ભકત 7 ગર્લ
તંસી સુંદર રાજકુમારી 9 ગર્લ
તનું પ્રવા શરીર; નાજુક 6 ગર્લ
તનું પ્રિયા શરીર; નાજુક 8 ગર્લ
તનુગના વિશ્વાસપાત્ર; યાત્રા પ્રેમી; સક્ષમ 6 ગર્લ
તનુજા એક દીકરી 4 ગર્લ
તનુંજાશ્રી પુત્રી 5 ગર્લ
તનુકા સુગઠિત; નાજુક 5 ગર્લ
તનુલતા શરીરની જેમ પાતળી વેલ 9 ગર્લ
તનુપા ભૂખ 1 ગર્લ
તાનુંરીકિયા એક ફુલ 5 ગર્લ
તનુંશા આશીર્વાદ 3 ગર્લ
તનુશી સુંદર 11 ગર્લ
તનુષ્કા મધુર 5 ગર્લ
તનુશ્રી સુંદર; સુવ્યવસ્થિત; દિવ્ય શરીર સાથે 3 ગર્લ
તનુશ્રી સુંદર; સુવ્યવસ્થિત; દિવ્ય શરીર સાથે 11 ગર્લ
તનુશી સુંદર ચહેરો 4 ગર્લ
તાનુસિયા એક મહાન ભક્ત 11 ગર્લ
તાનુસ્ય એક મહાન ભક્ત 2 ગર્લ
તાન્વય 3 ગર્લ
તન્વી સુડોળ; સુંદર; નાજુક 22 ગર્લ
તન્વી સુડોળ; સુંદર; નાજુક 3 ગર્લ
તન્વી શ્રી સુડોળ; સુંદર; નાજુક 5 ગર્લ
તન્વિકા સુંદર વ્યક્તિ; દેવી દુર્ગા 6 ગર્લ
તન્વીક્ષા કુદરતની જેમ સુંદર; નરમ; સુંદર 4 ગર્લ
તન્વીશ્રી સુડોળ; સુંદર; નાજુક 5 ગર્લ
તન્વિતા કાળજી 6 ગર્લ
તન્વિતશ્રી 7 ગર્લ
તન્વિતા દેવી લક્ષ્મી; દેવી સરસ્વતી 5 ગર્લ
તન્વેષા સ્વયંને શોધનાર 1 ગર્લ
તાન્યા પારિવારિક 7 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 405