ઢ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 165, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 165
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધારા વરસાદ; સતત પ્રવાહ; એક જે ધરાવે છે; નિર્ભરતા; પૃથ્વી; સ્વર્ણ 6 ગર્લ
ધારાની પૃથ્વી; રાખવું; રક્ષણ 11 ગર્લ
ધૈવત નસીબ; શક્તિશાળી; દિવ્યતા; ભગવાનનું હૃદય 11 ગર્લ
દહક્ષણા ભગવાન દક્ષિણા મૂર્તિ 4 ગર્લ
ધક્ષતા ભગવાન શિવની ભક્તિ 9 ગર્લ
ધક્શાયા પૃથ્વી 6 ગર્લ
દાક્ષિણ્ય દેવી પાર્વતી, દક્ષના પુત્રી 1 ગર્લ
દક્ષિતા કુશળતા 9 ગર્લ
ધક્ષિતા કુશળતા 8 ગર્લ
ધકસિના સક્ષમ 4 ગર્લ
ધામીની વીજળી; વિજય; સ્વયં નિયંત્રિત 4 ગર્લ
ધામ્નલખ્મી 5 ગર્લ
ધન લક્ષ્મી મુદ્રાના દેવતા 5 ગર્લ
ધનલક્ષ્મી ધનના દેવી 11 ગર્લ
ધનાપ્રિયા ધનથી પ્રેમ 7 ગર્લ
ધનધાન્યકી સંપત્તિ અને અનાજ આપનાર 11 ગર્લ
ધનલક્ષ્મી ધનના દેવી 1 ગર્લ
ધનલક્ષ્મી ધનના દેવી 11 ગર્લ
ધનાપ્રિયા ધનથી પ્રેમ 7 ગર્લ
ધનશ્રી ધનની દેવી, લક્ષ્મી દેવી; હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતનો એક રાગ 11 ગર્લ
ધનશ્રી ધનની દેવી, લક્ષ્મી દેવી; હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતનો એક રાગ 1 ગર્લ
ધનસ્વી નસીબ 6 ગર્લ
ધનવંતી ખૂબ છોડો; સંપત્તિ ધારક 3 ગર્લ
ધનવતી સંપત્તિ ધારણ કરવી 7 ગર્લ
ધનેશી વિષયને જાણનાર 5 ગર્લ
ધનિષા આશા પૂર્ણ; પૈસા કમાવવા 1 ગર્લ
ધનિષ્કા સંપત્તિના દેવી; દેવી લક્ષ્મી 3 ગર્લ
ધનિષ્ઠા એક સિતારો 3 ગર્લ
ધનિષ્ઠા એક સિતારો 11 ગર્લ
ધનિયા દેવીનું નામ 8 ગર્લ
ધનમાંતી ધ્યાનની શક્તિ 6 ગર્લ
ધનશિકા સંપત્તિના રાણી 3 ગર્લ
ધંસિકા ધનાઢ્ય 4 ગર્લ
ધનુજા અર્જુન વિલે 5 ગર્લ
ધનુંષા નમવું; શુદ્ધ 4 ગર્લ
ધનુશ્કા પૈસા; મિલકત 6 ગર્લ
ધનુશ્રી, ધનુશ્રી ધનુરાશિ, હિંદુ રાશિનું ધનુનું નામ 3 ગર્લ
ધનુષ્ય ભગવાન રામના ધનુસ 11 ગર્લ
ધનુસકા પૈસા; મિલકત 7 ગર્લ
ધનુશ્રી, ધનુશ્રી ધનુરાશિ, હિંદુ રાશિનું ધનુનું નામ 4 ગર્લ
ધનવંતી ખૂબ છોડો; સંપત્તિ ધારક 3 ગર્લ
ધન્વી શ્રીમંત 4 ગર્લ
ધન્વિકા દેવી અન્નપૂર્ણા 7 ગર્લ
ધન્યા મહાન; લાયક; નસીબદાર; શુભ; ખુશ 8 ગર્લ
ધન્યશ્રી નસીબદાર; આભારી; મહાનતા અથવા કૃતજ્iતાનું વ્યક્તિગતકરણ; શુભ અથવા સંપત્તિ આપનાર 9 ગર્લ
ધન્યશ્રી નસીબદાર; આભારી; મહાનતા અથવા કૃતજ્iતાનું વ્યક્તિગતકરણ; શુભ અથવા સંપત્તિ આપનાર 1 ગર્લ
ધન્યશ્રી નસીબદાર; આભારી; મહાનતા અથવા કૃતજ્iતાનું વ્યક્તિગતકરણ; શુભ અથવા સંપત્તિ આપનાર 9 ગર્લ
ધન્યતા સફળતા; પરિપૂર્ણતા; પૈસા અને સારા નસીબ; આભારી; ધન્ય 11 ગર્લ
ધન્યતા સફળતા; પરિપૂર્ણતા; પૈસા અને સારા નસીબ; આભારી; ધન્ય 1 ગર્લ
ધન્યાવી ધનાઢ્ય 3 ગર્લ
ધન્યતા સફળતા; પરિપૂર્ણતા; પૈસા અને સારા નસીબ; આભારી; ધન્ય 1 ગર્લ
ધારા વરસાદ; સતત પ્રવાહ; એક જે ધરાવે છે; નિર્ભરતા; પૃથ્વી; સ્વર્ણ 5 ગર્લ
ધારહસી સ્મિત 6 ગર્લ
ધરાહસિની હંમેશા હસતી 11 ગર્લ
ધરના ભગવાન મુરુગન સાથે સંકળાયેલ 11 ગર્લ
ધરની પૃથ્વી; રાખવું; રક્ષણ 1 ગર્લ
ધરાસુતા દેવી દુર્ગા, તે જે પર્વતના પુત્રી છે 11 ગર્લ
ધરતી ધરતી 7 ગર્લ
ધરાવીરા 1 ગર્લ
Dharika (ધારિકા) Maiden 7 ગર્લ
ધારીની પૃથ્વી 1 ગર્લ
ધારીની પૃથ્વી; રાખવું; રક્ષણ 9 ગર્લ
ધારિત્રી પૃથ્વી 5 ગર્લ
ધરિત્રી પૃથ્વી 6 ગર્લ
ધરિયા ધીરજ 3 ગર્લ
ધર્મજા ધર્મની માતા; સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું નામ 11 ગર્લ
Dharmavati (ધર્માવતી) Name of a Raga 7 ગર્લ
ધર્મવ્રતા ઋષિ મરીચીના પત્નીઓમાંના એક 7 ગર્લ
ધાર્મિક ભક્તિભાવ; ધાર્મિક; સંપૂર્ણતા 11 ગર્લ
ધર્મિષ્ઠા ધર્મના ભગવાન; ધાર્મિક 11 ગર્લ
ધરના પૃથ્વી; રાખવું; રક્ષણ 1 ગર્લ
ધરની પૃથ્વી; રાખવું; રક્ષણ 9 ગર્લ
ધરનિથા ધરતી 11 ગર્લ
Dharsha (ધર્ષ) Money 5 ગર્લ
ધર્ષનાશ્રી 11 ગર્લ
દર્શનીયા આશીર્વાદ આપનાર 1 ગર્લ
દર્શની નસીબદાર; સુંદર; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 1 ગર્લ
દર્શિકા બુઝાવનાર 7 ગર્લ
દર્શિની જે જુએ છે 9 ગર્લ
દાર્શિનિકi 3 ગર્લ
ધર્ષિતા દૃષ્ટિ; બતાવ્યું 6 ગર્લ
ધરસિની જે જુએ છે 1 ગર્લ
ધરતી ધરતી 6 ગર્લ
ધરુના મદદનીશ 4 ગર્લ
ધારૂની દેવી 3 ગર્લ
ધારુન્યા 11 ગર્લ
ધારવી દેવી પાર્વતી 8 ગર્લ
ધાર્યા નદી; જેની પાસે ઘણું છે; શ્રીમંત 3 ગર્લ
ધાત્રી ધરતી 6 ગર્લ
Dhatuvardani (ધાતુવરદાની) Name of a Raga 6 ગર્લ
ધવલા ગોરો રંગ 5 ગર્લ
Dhavalambari (ધવલામ્બરી) Name of a Raga 11 ગર્લ
ધવલ્યા 11 ગર્લ
ધાવિશી 8 ગર્લ
ધવલશ્રી કમળની પાંખડીઓ 4 ગર્લ
ધ્વની અવાજ; ખળભળાટ 4 ગર્લ
ધ્વનિ અવાજ; ખળભળાટ 5 ગર્લ
ધ્યાના ધ્યાની 9 ગર્લ
ધેં દયા; દેવી 9 ગર્લ
દીક્ષા પ્રારંભ ; ત્યાગ; સમારોહની તૈયારીઓ 7 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 165