એ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'એ' થી શરૂ થતા 85, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 85 of 85
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈષ્ટ અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ 9 ગર્લ
એબ્બાની ધુમ્મસ; મધુરસ 6 ગર્લ
ઇચ્છુમતિ એક નદી 11 ગર્લ
એધા પવિત્ર; સંપત્તિ; શક્તિ; સુખ 9 ગર્લ
એધીથા પ્રગતિ કરવી; વધારો 1 ગર્લ
એડનીતા ઉત્ક્રાંતિ; વિકસિત; વિકસવું 8 ગર્લ
ઈર્ષિતા દેવી સરસ્વતી 4 ગર્લ
ઈશા ઇચ્છા; આકર્ષક 2 ગર્લ
ઈશાની ભગવાન શિવની પત્ની, ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ; દેવી પાર્વતી; સત્તારૂધ; માલિકી 7 ગર્લ
ઇશિકા એક તીર; ભાલા; વિજયી; રંગની પીંછી; ભગવાનની પુત્રી 4 ગર્લ
ઇષ્ટા અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ 22 ગર્લ
ઈશ્વરી દેવી 7 ગર્લ
ઈશ્વરી દેવી 8 ગર્લ
એહિમાયા સાર્વત્રિક શાણપણ 8 ગર્લ
ઐરમ સ્વર્ગ 1 ગર્લ
ઐરાવતી વીજળી થવી; રાવી નદી 4 ગર્લ
ઐશા ઇચ્છા; આકર્ષક 6 ગર્લ
એકા મેળ વગરનું; એકલો; અનન્ય; દેવી દુર્ગા; શ્રેષ્ઠ; મુખ્ય; ઉત્તમ; પ્રથમ; એક 8 ગર્લ
એકા મેળ વગરનું; એકલો; અનન્ય; દેવી દુર્ગા; શ્રેષ્ઠ; મુખ્ય; ઉત્તમ; પ્રથમ; એક 9 ગર્લ
એકાધના ધનનો હિસ્સો 9 ગર્લ
એકાગ્રતા કેન્દ્રિત હોવું 9 ગર્લ
એકજ઼ા માત્ર બાળક 1 ગર્લ
એકકન્યા બાળકી 6 ગર્લ
એકક્ષરપરા દેવી જે ઓમને પસંદ કરે છે 3 ગર્લ
એકમ્બરી આકાશ 6 ગર્લ
Ekani (એકાની) One 22 ગર્લ
એકાંક્ષા પૂર્ણ; એક 5 ગર્લ
એકાંક્ષી શરીરનાઅંગો 4 ગર્લ
એકાંતા સમર્પિત છોકરી; અતિસુંદર; સુંદર; વિશિષ્ટ 7 ગર્લ
એકાંતા સમર્પિત છોકરી; અતિસુંદર; સુંદર; વિશિષ્ટ 6 ગર્લ
એકાંતિકા એક હેતુ માટે સમર્પિત; એકલ ધ્યાન કેન્દ્રિત; કેન્દ્રિત; એકલવાયા 8 ગર્લ
એકાન્તિકા એક હેતુ માટે સમર્પિત; એકલ ધ્યાન કેન્દ્રિત; કેન્દ્રિત; એકલવાયા 9 ગર્લ
એકપરાના હિમાલયની પત્ની 5 ગર્લ
એકાપર્નિકા દેવી દુર્ગા; એક પાંદડા પર રહેનાર 6 ગર્લ
એકતા એકતા 11 ગર્લ
એકત્ર એક તારવાળુ વાદ્ય 3 ગર્લ
એકતા એકતા 1 ગર્લ
એકત્વા એકતા 5 ગર્લ
એકાવલી એક તાર 7 ગર્લ
એકવીરા ભગવાન શિવની પુત્રી 4 ગર્લ
એકયા એક 8 ગર્લ
એકિશા એક દેવી 8 ગર્લ
એકશિકા આંખ 1 ગર્લ
Ekshith (એક્ષિત) Name of Goddess Lakshmi 8 ગર્લ
એક્ષીથા પ્રશંસાપાત્ર; કાયમી 9 ગર્લ
એકતા, એકતા એકતા; સંપ 1 ગર્લ
એકતારા એક તાર; સંગીત વાદ્ય 2 ગર્લ
એકવીરા ભગવાન શિવની પુત્રી 4 ગર્લ
ઇલા પૃથ્વી; એલચીનું ઝાડ; મનુની પુત્રી; ચાંદની; 9 ગર્લ
ઈલાક્ષી તેજસ્વી આંખોવાળી સ્ત્રી 11 ગર્લ
એલમપિરૈ યુવાન અર્ધચંદ્રાકાર 3 ગર્લ
ઇલાવરાસી જુવાન; રાજકુમારી 7 ગર્લ
એલીકા એલચી 2 ગર્લ
એલીલી સુંદર 11 ગર્લ
એલીશા એલિઝાબેથનો સંક્ષેપ 9 ગર્લ
એલના ઝંખના; લાક્ષણિકતા; ઇચ્છિત 5 ગર્લ
એનાક્ષી પ્રિય નેત્રો; હરણી જેવી નેત્રો 4 ગર્લ
એનિગ્મા રહસ્યમય 4 ગર્લ
એનિયા જન્મજાત; ઉમદા 9 ગર્લ
ઇપ્શિતા દેવી લક્ષ્મી; ઇચ્છિત 6 ગર્લ
ઈરા હિન્દી યુગમાં; પૃથ્વી; ધ્યાન 6 ગર્લ
એરુમ અદિતિની પુત્રવધૂ 3 ગર્લ
એશા ઇચ્છા; આકર્ષક 6 ગર્લ
એશલ સ્વર્ગનું ફૂલ 9 ગર્લ
એશાના ઇચ્છવું; તમન્ના; ઇચ્છા; હેતુ; આવેગ 3 ગર્લ
ઈશાની ભગવાન શિવની પત્ની; ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ, દેવી પાર્વતી 11 ગર્લ
એશાનિકા ઇચ્છા પૂર્ણ કરવી; ઇશાન સાથે સંબંધિત; સંતોષકારક 5 ગર્લ
એશંકા દેવી પાર્વતી, પાર્વતી - શિવના પત્નિ 5 ગર્લ
ઈશાન્ય પૂર્વ; ઇશાન 1 ગર્લ
ઇશિકા એક તીર; ડાર્ટ; જે પ્રાપ્ત કરે છે; પેઇન્ટ બ્રશ; ભગવાનની પુત્રી 8 ગર્લ
ઇશિતા જેની ઇચ્છા છે; ઇચ્છિત; જે શોધે છે; ઇચ્છુક 8 ગર્લ
એશિથા ભગવાન શિવના પ્રિય 7 ગર્લ
ઇશ્મા નસીબદાર 1 ગર્લ
એશના ઇચ્છા 2 ગર્લ
એશની ભગવાન શિવની પત્ની; ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ, દેવી પાર્વતી 1 ગર્લ
ઈશ્વરી ઈશ્વરતુલ્ય 11 ગર્લ
એશીતા જેની ઇચ્છા છે; ઇચ્છિત; જે શોધે છે; ઇચ્છુક 9 ગર્લ
એસ્વરી દેવી 3 ગર્લ
એતા તેજસ્વી 8 ગર્લ
એતાશા ચમકદાર 9 ગર્લ
ઈવા જીવન; એક જીવવું; પૂર્વસંધ્યાએ ભિન્ન; બાઇબલની પૂર્વ સંધ્યામાં આદમની પત્ની અને પ્રથમ સ્ત્રી હતી; જીવંત; શુભ સમાચાર 1 ગર્લ
એવંગેલીન સારા સમાચાર લાનાર (યુવતી) 8 ગર્લ
એવાની પૃથ્વી; જીવંત 6 ગર્લ
એવાંશી સમાનતા 6 ગર્લ
ઇજરીને પ્રેમાળ 5 ગર્લ
Showing 1 - 85 of 85