એ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'એ' થી શરૂ થતા 97, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 97 of 97
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈશાન ભગવાન શિવ; ભગવાન; એક રુદ્ર; સૂર્યનું નામ 3 બોય
ઈશાવ વિશેષ; હોશિયાર 2 બોય
ઈશ્વર ભગવાન 22 બોય
ઈસ્વરં ભગવાન 1 બોય
એધાસ સુખ; પવિત્ર બળતણ 1 બોય
એધિત ઉગાડવું; વિકસિત; શક્તિશાળી બનાવવું 1 બોય
એદી એક ઔષધિ; મટાડનાર 9 બોય
એડનીત વિકસિત; વિકાસ 7 બોય
ઈશાન સર્વોચ્ચ શાસક 8 બોય
ઈશાન ભગવાન શિવ; સુર્ય઼; વિષ્ણુ; અગ્નિ અને સૂર્ય; શાસક; ઉદાર; સમૃદ્ધિ થાય છે 7 બોય
ઈશ્વરઃ જે કોઈની મદદ વગર કંઈપણ કરી શકે છે; સર્વોચ્ચ ભગવાન 6 બોય
ઈશ્વર શક્તિશાળી; પરમ પિતા ભગવાન 7 બોય
ઈશ્વર શક્તિશાળી; પરમ પિતા ભગવાન 8 બોય
એગૈઅરાસુ દાનનો રાજા 1 બોય
ઇહા ભગવાન વિષ્ણુ; આ જગ્યાએ; અહીં; હવે; અત્યારે 5 બોય
એહન અપેક્ષા રાખવી 1 બોય
એહિમે બધા વ્યાપક; સર્વવ્યાપક બુદ્ધિ 7 બોય
એહીત હંમેશા હસતાં 6 બોય
એકાક્ષર એક જ ઉચ્ચારણનો તે; ભગવાન ગણેશનું એક નામ 4 બોય
એકાચક્ર કશ્યપના પુત્ર 5 બોય
એકચંદ્ર એકમાત્ર ચંદ્ર 3 બોય
એકચિત્ત એક મન સાથે 11 બોય
એકદંત એકદંતા ભગવાન; ભગવાન ગણેશ 2 બોય
એકદન્તા એકદંતા ભગવાન; ભગવાન ગણેશ 3 બોય
એકદન્તં ભગવાન ગણપતિ 7 બોય
એકદૃષ્ટા એક દાંત (હાથીદાંત) વાળા ભગવાન 6 બોય
એકાદ્યું સર્વોચ્ચ આકાશ; આકાશ; શ્રેષ્ઠ; ઋગ્વેદ માં વિદ્વાન 22 બોય
એકાગ્ર કેન્દ્રિત 7 બોય
એકાગ્રહ કેન્દ્રિત 6 બોય
એકજ માત્ર બાળક 9 બોય
એકાક્ષ એક આંખવાળું; ભગવાન શિવ 1 બોય
એકાક્ષા એક આંખવાળું; ભગવાન શિવ 2 બોય
એકાક્ષર એક જ ઉચ્ચારણનો તે; ભગવાન ગણેશનું એક નામ 3 બોય
એકલવ્યા તેમના ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ માટે પ્રખ્યાત 6 બોય
Ekaling (એકલિંગ) Name of Lord Shiva 5 બોય
Ekalinga (એકલિંગ) Name of Lord Shiva 6 બોય
એકામ્બર આકાશ 6 બોય
એકમ્બરમ આકાશ 11 બોય
એકના ભગવાન વિષ્ણુ 5 બોય
એકનાથ રાજા 6 બોય
એકાંગા અંગરક્ષક 3 બોય
એકાંશ સંપૂર્ણ; એક; પૂર્ણ 22 બોય
એકાંત એકલો 6 બોય
એકાંતરાજ સમર્પિત યુવતી 9 બોય
એકપદ ભગવાન શિવ; એક પગ રાખવો; એક પગ 2 બોય
એકરાજ સમ્રાટ 1 બોય
એકતન જાગૃત 7 બોય
એકાત્મા પોતે; એકલો 6 બોય
એકવીર વીરોમાં સૌથી વીર 3 બોય
એકયાવન સમજદાર 8 બોય
એકેષ સમ્રાટ; બ્રહ્મ કે સર્વોચ્ચ આત્મા 3 બોય
એકેસ્વર ભગવાન એક છે 1 બોય
એકેસ્વરા ભગવાન શિવ એક જ છે 11 બોય
એકીશ પ્રાચીન ભગવાન; બ્રહ્મ કે સર્વોચ્ચ આત્મા 7 બોય
એકલવ્ય એક વિદ્યાર્થી જે ધનુષ્ય જોઈને શીખ્યા હોય 5 બોય
એકનાથ કવિ; સંત 5 બોય
એકોદર ભાઈ 9 બોય
એલામરણ યુવા ભગવાન મુરુગન 11 બોય
એલાન્દ્ર 1 બોય
ઇલાંગો રાજકુમાર; તમિળ ઉત્તમ કૃતિ સિલાપ્પાધિકરમના લેખક 9 બોય
એલંકથીરી ગતિશીલ અને તેજસ્વી 9 બોય
ઇલાવરાસન રાજકુમાર 4 બોય
એલાવરાસું રાજકુમાર 1 બોય
એલાવેન્ધન વિશ્વમાં આદરણીય વ્યક્તિ 5 બોય
એલાયારાજા યુવાન રાજા 11 બોય
ઈલેશ રાજા 22 બોય
એલિલ સુંદર 2 બોય
એલીલારસઁ સુંદર; સુંદરતાનો રાજા 11 બોય
એલીલરાસૂ સુંદર; સુંદરતાનો રાજા 8 બોય
એલીલવેંદન સુંદર; સુંદરતાનો રાજા 8 બોય
એલ્લૂ તલને પવિત્ર માનવામાં આવે છે 5 બોય
એલુમલાઈ ભગવાન વેંકટેશ્વર; સાત ટેકરીઓનો ભગવાન 11 બોય
એરીશ વળગવું; હૃદયની નજીક 5 બોય
એરનેશ નિષ્ઠાવાન; મૃત્યુ માટે યુદ્ધ 6 બોય
ઇર્ષ એક સુંદર ફૂલ 5 બોય
ઇસકી દક્ષિણ ભારતના સ્થાનિક ભગવાન 9 બોય
ઈસાકકી તમિળ ભગવાન; દક્ષિણ તમિળનાડુના લોકપ્રિય ભગવાન 2 બોય
એશ ભગવાન; ભગવાન વિષ્ણુ; દૈવી; બ્રહ્માંડનો માસ્ટર; શાસક; વાઇરલ; પવિત્ર; વાયરલ દબાણ કરે છે; ઝડપી; અવેસ્તાનની ઇચ્છા 5 બોય
ઈશાન ભગવાન શિવ; ભગવાન સૂર્ય અથવા ઉત્તર-પૂર્વ દિશા; ઇચ્છા અને કામના; આવેગ; ધ્યેય 3 બોય
એષાં ભગવાન શિવ; ભગવાન સૂર્ય અથવા ઉત્તર-પૂર્વ દિશા; ઇચ્છા અને કામના; આવેગ; ધ્યેય 2 બોય
ઈશાનપુત્ર ભગવાન શિવના પુત્ર 6 બોય
એશાંશ ભગવાનનો એક ભાગ 11 બોય
Eshanth (ઈશાંત) Lord Vishnu 3 બોય
ઈશાર નસીબદાર; સમૃધ્ધ 6 બોય
ઈશિત ઇચ્છિત; ઇચ્છા કરવી 7 બોય
ઈશ્વર ભગવાન શિવ; ભગવાન; પરમાત્મI; અંગત ભગવાન; અથવા વ્યક્તિગત સ્વયં 1 બોય
ઈશ્વર ભગવાન શિવ; ભગવાન; પરમાત્મI; અંગત ભગવાન; અથવા વ્યક્તિગત સ્વયં 11 બોય
ઈશ્વરદત્ત દેવના આશિર્વાદ 4 બોય
ઇસ્વર ભગવાન શિવ; ભગવાન; પરમ અસ્તિત્વ; અંગત ભગવાન; વિશેષ સ્વ 3 બોય
એસ્વરદીત્ય 9 બોય
ઈશ્વરન પ્રભુ/ ભગવાન 9 બોય
એતાશ દરભાગી; પ્રકાશક 8 બોય
એતીરાજ ભગવાન શિવ; દૈવી 8 બોય
એત્તન શ્વાસ 6 બોય
એવાંશ ઇવા (અદામ) નો એક ભાગ 6 બોય
એવરાજ સૂર્યની જેમ ચમકતો 3 બોય
એવ્યાવન ભગવાન વિષ્ણુ; વિષ્ણુનું વિશેષ નામ; ઝડપથી જવું; એક પદાર્થ પર ઇચ્છા પ્રદાન કરેલ 9 બોય
Showing 1 - 97 of 97