લ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 222, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 222
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લાકિની દિવ્ય, એક દેવી જે આપે છે અને લઈ જાય છે 3 ગર્લ
લાલિમા લાલ ચમક; સર્વોચ્ચ; સુંદર; મોહક; પ્રતીક 22 ગર્લ
લાલિતઃયા સુંદરતા; મૃદુતા 8 ગર્લ
લાલીત્યા પ્રેમાળતા; કૃપા; સુંદરતા 9 ગર્લ
લાશ્યા દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 22 ગર્લ
લાશ્રીથા પ્યારું; ખૂબ સુંદર દેખાવું અને સ્વભાવવાળું 8 ગર્લ
લાસ્યા દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 5 ગર્લ
લાસ્યવી દેવી લલિતાનું સ્મિત 9 ગર્લ
લાવણ્ય કૃપા; સુંદરતા 5 ગર્લ
લબાંગલતા એક ફૂલોનો વેલો 9 ગર્લ
લાબન્ય કૃપા; સુંદરતા 2 ગર્લ
લાબ્ધી સ્વર્ગીય શક્તિ 9 ગર્લ
લાભા લાભ 6 ગર્લ
લાબોની કૃપા; સુંદર 8 ગર્લ
લાબોનયા તેજસ્વી; સુંદર 7 ગર્લ
લાબુકી સંગીત વાદ્ય 2 ગર્લ
લાધી સંગીત 7 ગર્લ
લાડલી પ્રિય 2 ગર્લ
લાઘિમા દેવી પાર્વતી; ઇચ્છા પર અતિશય હળવાશ ધારીને એક પ્રકારની સિદ્ધિ અથવા અલૌકિક વિદ્યાશાખા 6 ગર્લ
લઘુ જલ્દી 22 ગર્લ
લઘુવી નરમ 8 ગર્લ
લહરી લહેર 4 ગર્લ
લાહરિપ્રિયા નમ્ર 1 ગર્લ
લહેર લહેર 8 ગર્લ
લહિતા શાંત 6 ગર્લ
લિબા સ્વર્ગની સ્ત્રી 7 ગર્લ
Lajita (લજિતા) Modest 8 ગર્લ
Lajitha (લાજિતા) Modest 7 ગર્લ
લજ્જા નમ્રતા; સંકોચ 7 ગર્લ
લજ્જાકા નમ્રતા 1 ગર્લ
લજ્જાના નમ્રતા 4 ગર્લ
લજ્જાવતી એક સંવેદનશીલ છોડ; વિનમ્ર સ્ત્રી 6 ગર્લ
લજ્જીતા વિનમ્ર; શરમજનક; શરમાળ; લલિત 9 ગર્લ
લાજવંતી એક નાજુક છોડ, મને સ્પર્શ કરો છોડને નહિ 8 ગર્લ
લજવાતી શરમાળ 11 ગર્લ
લાજવતી શરમાળ; નમ્ર 3 ગર્લ
લાજવન્તી એક નાજુક છોડ, મને સ્પર્શ કરો છોડને નહિ 9 ગર્લ
લાજવતી શરમાળ; નમ્ર 22 ગર્લ
લકશોકવિનશિની સાર્વત્રિક વેદનાને દૂર કરનાર 4 ગર્લ
લખી દેવી લક્ષ્મી, લક્ષ્મીથી ઉદ્દભવ થયેલ 5 ગર્લ
લૈક્સેથા વિશિષ્ટ 5 ગર્લ
લક્ષા સફેદ ગુલાબ; ગુલાબનું ફૂલ; પ્રાચીન ભારતની મહિલાઓ દ્વારા સુશોભિત લાલ રંગનો રંજક 7 ગર્લ
લક્ષાકી દેવી સીતા 9 ગર્લ
લક્ષણા ધ્યેય; દ્રષ્ટિ; રૂપક; એક અપ્સરા; શુભ સંકેતોવાળી સ્ત્રી; 22 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ 5 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ 4 ગર્લ
લક્ષિકા ઉદેશ; લક્ષ્ય 9 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ; સાદર 9 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ; સાદર 8 ગર્લ
લક્ષ્મી ધનના દેવી, લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી 1 ગર્લ
લક્ષ્મી દુર્ગા સંપત્તિની દેવી; નસીબદાર 7 ગર્લ
લક્ષ્મી શ્રી નસીબદાર 11 ગર્લ
લક્ષ્મીકા દેવી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
લક્ષ્મીપ્રિય દેવી લક્ષ્મી; સુંદરતા; સંપત્તિ 7 ગર્લ
લક્ષણા શિષ્ટ 3 ગર્લ
લક્ષ્મી ધનના દેવી, લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી 2 ગર્લ
લાલના સુંદર સ્ત્રી 5 ગર્લ
લાલસા પ્રેમ 1 ગર્લ
લાલી પ્રિય યુવતી 7 ગર્લ
લાલીમા લાલ ચમક; સર્વોચ્ચ; સુંદર; મોહક; પ્રતીક; સવારે આકાશની લાલાશ 3 ગર્લ
લલિતા સુંદર; સ્ત્રીઓ; ઇચ્છનીય; કૃપાળુ; કસ્તુરી; આકર્ષક; સંગીત સંબંધી રાગ 1 ગર્લ
લલિતમોહન આકર્ષક; સુંદર 8 ગર્લ
લલિતા સુંદર; સ્ત્રીઓ; ઇચ્છનીય; કૃપાળુ; કસ્તુરી; આકર્ષક; સંગીત સંબંધી રાગ 9 ગર્લ
લલિતામ્બિકા દેવી દુર્ગા, સરળતાથી પહોંચી શકે તેવી માતા 9 ગર્લ
લાલિત્યા પ્રેમાળતા; કૃપા; સુંદરતા 7 ગર્લ
લાલિત્ય પ્રેમાળતા; કૃપા; સુંદરતા 8 ગર્લ
લારાન્ય સુંદર 9 ગર્લ
લારાથના સુંદર દેવી 4 ગર્લ
લારીના સ્નેહ; આત્મા ; દરિયાઈ પંખી 1 ગર્લ
લાર્મિકા દેવી લક્ષ્મીનું એક નામ 11 ગર્લ
લાસકી દેવી સીતા; લાખથી બનેલી 8 ગર્લ
લશિકા દેવી લક્ષ્મી 7 ગર્લ
લશીતા ઇરાદો 7 ગર્લ
લાસિક નરમ હૃદયવાળા 7 ગર્લ
લાસરિતા હંમેશા હસતું રહેનાર 7 ગર્લ
લાસુશા ચમકદાર 9 ગર્લ
લાસ્ય દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 4 ગર્લ
લતા એક લતા; વેલો; પાતળી; એક એક લતા; વેલો; પાતળી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ અપ્સરા 7 ગર્લ
લતકરા વેલાઓનું જૂથ 2 ગર્લ
લતાંગી એક લતા; પાતળી કન્યા 1 ગર્લ
લતા એક લતા; વેલો; પાતળી; એક એક લતા; વેલો; પાતળી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ અપ્સરા 6 ગર્લ
લાથાનગી એક લતા; પાતળી કન્યા 9 ગર્લ
લતિકા એક નાની લતા; નાનો વેલો; એક નાનો લતા; થોડી વેલો; કપાળ પર સ્ત્રીઓ દ્વારા લગાવવામાં સિંદૂરનું ટપકું; એક મોતીનો હાર 8 ગર્લ
લાથીકાસરી 9 ગર્લ
લતીક્ષા શુભેચ્છાઓ 8 ગર્લ
લાત્વિકા 3 ગર્લ
લતિકા એક નાની લતા; નાનો વેલો; એક નાનો લતા; થોડી વેલો; કપાળ પર સ્ત્રીઓ દ્વારા લગાવવામાં સિંદૂરનું ટપકું; એક મોતીનો હાર 9 ગર્લ
લોહિત્ય એક નદી 7 ગર્લ
લવલી લવિંગ; વેલો 3 ગર્લ
લવલીકા એક નાની વેલ 6 ગર્લ
લવંગી અપ્સરા; લવિંગ પ્લાન્ટની 3 ગર્લ
લાવની કૃપા 5 ગર્લ
Lavanthika (લવંતિકા) Name of a Raga 9 ગર્લ
લવીના શુદ્ધતા; રોમ ની મહિલા 6 ગર્લ
લવિનિયા શુદ્ધિત 6 ગર્લ
લાવન્યા શુદ્ધિત 1 ગર્લ
લાવી પ્રેમાળ 8 ગર્લ
લાવિક દેવી દુર્ગા; બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
લાવીના શુદ્ધતા; રોમ ની મહિલા 5 ગર્લ
લાવીશકા અતિસુંદર; ભવ્ય 11 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 222