ઢ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 229, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 229
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધારન રાખો; સંરક્ષણ 11 બોય
ધાવક તીવ્ર; હર્ષ વંશનો એક કવિ; દોડવીર 3 બોય
ધાવિત નિખારવું; શુદ્ધ 11 બોય
દધીચિ જાણીતા ઋષિ 9 બોય
ધૈર્ય ધીરજ; ધીરજવાળું; હિંમત 3 બોય
ધૈર્ય ધીરજ; ધીરજવાળું; હિંમત 3 બોય
ધૈર્યશીલ હિંમત અને ધૈર્યની મૂર્તિ 6 બોય
ધૈર્ય્યા ધીરજ 1 બોય
ધૈવીક સારી તાકાત 1 બોય
દ્યક્ષ ભગવાન 6 બોય
દક્ષેષ ભગવાન શિવ; દક્ષના ભગવાન; શિવનું એક વિશેષ નામ 11 બોય
ધાક્ષિતઃ ભગવાન શિવ 7 બોય
ધામ શક્તિ; પ્રકાશ; બળ; તીર્થસ્થાન 8 બોય
ધામન કિરણ; પ્રકાશ; મહિમા; ગૌરવ; વૈભવ; શક્તિ; બળ; ગૃહ 5 બોય
ધમેન્દ્ર ધર્મદેવ 5 બોય
ધામીન જવાબદાર; બાયંધરી આપનાર 4 બોય
દામોદર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આસપાસ બાંધેલું દોરડું ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું એક નામ 9 બોય
ધાન પૈસા; સંપત્તિ 9 બોય
ધના પૈસા; સંપત્તિ 1 બોય
ધનાદિપ ધ્યાનનો પ્રકાશ 4 બોય
ધનદીપા સંપત્તિના ભગવાન 5 બોય
ધનજય 1 બોય
ધનજયાન ભગવાન મુરુગન; યુદ્ધમાં જીતેલ માલ; યુદ્ધમાં વિજયી; સોમાનું એક વિશેષ નામ; અગ્નિનું નામ; અર્જુનનો હોદ્દો; એક સર્પનું નામ; વિષ્ણુનું નામ 7 બોય
ધનાજી ધનાઢ્ય 11 બોય
ધનજીત ધન 4 બોય
ધનાનદ સંપત્તિ હોવાનો આનંદ 11 બોય
ધનંજય જે ધનને જીતે છે 6 બોય
ધનાન્જાયા પાર્થ; અર્જુન; અગ્નિ ભગવાન; અગ્નિ 7 બોય
Dhanapati (ધનપતિ) Lord of wealth 11 બોય
ધનાર્જન પૈસા કમાનાર 8 બોય
ધનેશ સંપત્તિનો ભગવાન; નક્ષત્ર અથવા નક્ષત્રનું નામ; સારો છોકરો 1 બોય
ધનેશ સંપત્તિનો ભગવાન; નક્ષત્ર અથવા નક્ષત્રનું નામ; સારો છોકરો 5 બોય
ધનેશ્વર સંપત્તિના ભગવાન 1 બોય
ધનેશ્વર સંપત્તિના ભગવાન 11 બોય
ધનેશ્વર સંપત્તિના ભગવાન 3 બોય
ધનિસ સંપત્તિનો ભગવાન; હોંશિયાર અને ડહાપણ 1 બોય
ધનિષ સંપત્તિનો ભગવાન; નક્ષત્ર અથવા નક્ષત્રનું નામ; સારો છોકરો 9 બોય
ધનિષ્ઠ શ્રીમંત 11 બોય
ધાનીત દયા 1 બોય
ધંજય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સંપત્તિનો વિજેતા; જે સમૃદ્ધિ પર વિજય મેળવે છે, તે સાંસ્કૃતિક વસ્તુઓ પર વિજય મેળવે છે 9 બોય
ધનપાલ સંપત્તિનો રક્ષક 11 બોય
ધનરાજ ભગવાન કુબેર 11 બોય
ધઁસિત ધન 11 બોય
ધનસુખ શ્રીમંત; ખુશ 5 બોય
ધનુ હિન્દુ ધનુ રાશીનુ નામ 3 બોય
ધનુ પ્રિય ધનુષ 9 બોય
ધનુંન્જય અર્જુનનું એક નામ 8 બોય
ધનંજય પાર્થ; અર્જુન; અગ્નિ ભગવાન; અગ્નિ 9 બોય
ધનુર્ધરા ધનુષ ધારણ કરનાર 8 બોય
ધનુસ હાથમાં ધનુષ 22 બોય
ધનુષ હાથમાં ધનુષ 3 બોય
ધનવંત શ્રીમંત 3 બોય
ધન્વન્તરી દેવતાઓના ચિકિત્સક 4 બોય
ધનવંત શ્રીમંત 11 બોય
ધન્વિન ભગવાન શિવ; ભગવાન રામનું એક નામ 9 બોય
ધન્વિને ભગવાન શિવ; ભગવાન રામનું એક નામ 5 બોય
ધન્વિતઃ ભગવાન શિવ 5 બોય
ધંવનથ શ્રીમંત 3 બોય
ધાર પર્વત; માલિકી; ટકાઉ; પૃથ્વી 22 બોય
ધરમ ધર્મ; કાયદો; ધાર્મિક 9 બોય
ધરમા ધર્મ 1 બોય
ધરમનિષ્ઠ આસ્તિક 6 બોય
ધરમવીર જે ધર્મ પર વિજય મેળવે છે 5 બોય
ધરમવીર જે ધર્મ પર વિજય મેળવે છે 4 બોય
ધરન રક્ષણ; કાયમ; યાદ; સહનશીલતા; અધિકાર; દુનિયા; સૂર્ય; ભગવાન શિવનું નામ 1 બોય
ધરાનિશ 11 બોય
ધરનીધર બાકી; બ્રહ્માંડીય સર્પ 5 બોય
ધરાનિશ્વર પૃથ્વીના ભગવાન 7 બોય
ધરેન્દ્ર પૃથ્વીના રાજા 1 બોય
ધારેશ ભૂમિ સ્વામી 9 બોય
ધારીનન ધર્મ સમર્થક; સાચI રસ્તાના નિરીક્ષક 6 બોય
ધારિશ તેજસ્વી 4 બોય
ધરિત્રી પૃથ્વી 7 બોય
ધરક્ષ સંરક્ષણ 6 બોય
ધર્મ સર્વોચ્ચ ધર્મ 8 બોય
ધર્મ દુત્ત ધર્મના ભગવાનનો ઉપહાર 1 બોય
ધર્મ-મિત્ર ધર્મનો મિત્ર 6 બોય
ધર્મા ધર્મ; કાયદો; ધાર્મિક 9 બોય
ધર્મચંદ્ર ધર્મનો ચંદ્ર 4 બોય
ધર્મદાસ જે તેના ધર્મની સેવા કરે છે 6 બોય
ધર્મદેવ કાયદાના ભગવાન 4 બોય
ધર્માધ્યક્ષ ધર્મના ભગવાન 5 બોય
ધર્માદિત્ય ધર્મના પુત્ર 5 બોય
ધર્મકેતુ જે યોગ્ય રીતે સમર્થન આપે છે 3 બોય
ધર્મકીર્તિ ધર્મનો મહિમા 4 બોય
ધર્માનંદ જે પોતાના ધર્મમાં આનંદ લે છે 6 બોય
ધર્માંશ ધાર્મિક ભાગ 5 બોય
ધર્મપાલ તેના ધર્મનો રક્ષક 11 બોય
ધર્મરાજ ધર્મના રાજા 11 બોય
ધર્મવીર ધર્મના રક્ષક 5 બોય
ધર્મી, ધર્મી ધાર્મિક 9 બોય
ધર્મેન્દ્ર ધર્મના રાજા 5 બોય
ધર્મેંદુ ધર્મનો પ્રકાશ 7 બોય
ધર્મેશ ધર્મના ભગવાન 4 બોય
ધર્મી, ધર્મી ધાર્મિક 8 બોય
ધાર્મિક જે દાન આપે છે; ભગવાન ગણેશનું એક નામ 1 બોય
ધાર્મિલ સારા ધર્મશાસ્ત્રી 11 બોય
ધર્મિષ્ઠા ધર્મના ભગવાન; ધાર્મિક 1 બોય
ધર્મિસ્તા ધર્મના ભગવાન; ધાર્મિક 3 બોય
ધરમપાલ ધર્મના રક્ષક 1 બોય
Showing 1 - 100 of 229