ઠ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઠ' થી શરૂ થતા 91, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 91 of 91
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
થકપ્પનસવામી ભગવાન મુરુગન; શિવ ભગવાન (મુરુગને શિવને ઓમ, થકપ્પન - શિવ + સ્વામી - ભગવાનનો અર્થ શીખવ્યો) 9 બોય
ઠાકરશી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 5 બોય
તક્ષા રાજા ભરતનો પુત્ર; કબૂતર જેવી આંખો; અદલાબદલી; લાકડામાંથી બનાવવું 5 બોય
ઠાકુર નેતા; પરમેશ્વર 7 બોય
થલેશ ભૂમિના ભગવાન 1 બોય
તમેશ હોંશિયાર 11 બોય
તમિલરસન તમિળના રાજા; તમિળ માં નિપુણ 9 બોય
તાનક ઇનામ; પુરસ્કાર 1 બોય
તનિષ મહત્વાકાંક્ષા 8 બોય
તાન્ગબલું સ્વર્ણ 6 બોય
તાન્ગદુરાઈ સુવર્ણ રાજા 5 બોય
તંગમ સોનું; સુવર્ણ રત્ન 1 બોય
તંગામની સોનું; સુવર્ણ રત્ન 7 બોય
તંગારાજ સુવર્ણ રાજા 8 બોય
તનગરાજન સુવર્ણ રાજા 5 બોય
તંગસામી સુવર્ણ દેવ 3 બોય
તંગવેલ ભગવાન મુરુગન, ભગવાન 9 બોય
તાનીગાઈ ભગવાન મુરુગનથી સંબંધિત 6 બોય
તાનીકાચાલમ ભગવાન મુરુગન, જે થાનિકામાં રહે છે 3 બોય
તનિશ મહત્વાકાંક્ષા 7 બોય
તન્માઈ એકાગ્રતા; પરમાનંદ 3 બોય
તન્મય મગ્ન 1 બોય
તાન્માયી એકાગ્રતા; પરમાનંદ 11 બોય
તાનુંમાલય ત્રિમૂર્તિમાંના; "સ્ટેનુ" નો અર્થ શિવ છે; "માલ" એટલે વિષ્ણુ; અને "આયન" નો અર્થ બ્રહ્મા છે. 9 બોય
તનુષ સુંદર 1 બોય
થનુષ સુંદર 9 બોય
તનવીર મજબૂત 3 બોય
તનવીર મજબૂત 11 બોય
તનવિશ નાજુક; ઉત્તમ વ્યક્તિ; ભગવાન શિવ 11 બોય
તન્વય ભાગીદારી 5 બોય
થઓની 4 બોય
તારક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 5 બોય
થારકર સેર્રોન ભગવાન મુરુગન, ભગવાન જેણે રાક્ષસ તારકાને માર્યો હતો 5 બોય
થારનુમ 6 બોય
તરુણ જોડાણ; યુવાન; યુવાની; અજર; સજ્જન 1 બોય
તરુન્સીવા 7 બોય
તરુપણ ચંદન; ભગવાન શિવ 9 બોય
તારુષ વિજેતા; નાના છોડ 5 બોય
તસ્મ્યા 6 બોય
તસ્વિન સમસ્યા નિવારક; મટાડનાર; આરામદાયક 4 બોય
તથાથાન ભગવાન બુદ્ધ 11 બોય
તાવન ભગવાન શિવ 3 બોય
તાવાનેશ ભગવાન શિવ 8 બોય
તાવીનીશ ભગવાન શિવનું એક અન્ય નામ 7 બોય
તયાલન ભગવાન શિવ; મહેરબાન 1 બોય
થયાઁબન માતાને અર્પણ 5 બોય
ટીના ભગવાન 8 બોય
તિનાશ ઉગતો સિતારો 8 બોય
તિનીશ સ્નેહ; ઘરેલું 7 બોય
તિરાજ નમ્ર; સજ્જન; દયાળુ 4 બોય
તેજા પ્રકાશ; ચમકદાર; શક્તિ; તેજસ્વી 8 બોય
તેજસ તીક્ષ્ણતા; તેજ; જ્યોત ની મદદ; પ્રકાશ; દીપ્તિ; સોનું; શક્તિ; સન્માન; અગ્નિ; આત્મ તેજ 9 બોય
તેજુસ ખુશખુશાલ ઊર્જા; પ્રતિભા 2 બોય
તેનાપ્પન દયાળુ 5 બોય
તેષ્વિન 6 બોય
તેવન ધાર્મિક 7 બોય
તીવયેશ સુખ અને સંતોષના ભગવાન 8 બોય
તિલક સિંદૂરનુંબિંદુ; કપાળ પર ચંદન લાકડાનો લેપ, કપાળ પર શુભ વિધિપૂર્ણ લગાવાતું નિશાન; એક ફૂલોનું વૃક્ષ 7 બોય
થિલાન સ્વાર્થપરતા; વિશ્વાસુ 1 બોય
Thilang (તિલંગ) Name of a Raga 8 બોય
Thimma (તીમ્માં) Lord venkateswara 1 બોય
તીનાકરણ સૂર્યની જેમ તેજસ્વી; બુદ્ધિશાળી 7 બોય
તીનેસ 3 બોય
તિરુ શ્રી 4 બોય
તિરુ મુરુગન મુજબની; જાણકાર; અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થઈ 9 બોય
તીરુગ્નાનમ બુદ્ધિશાળી; જાણકાર; અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થયેલું 9 બોય
તિરૂમાલ ભગવાન વેંકટેશ્વર 3 બોય
તિરુમાલા ભગવાન વેંકટેશ્વરનું નિવાસ; પવિત્ર સ્થળ 4 બોય
તિરૂમાલાઈ ભગવાન વેંકટેશ્વરનું નિવાસ; પવિત્ર સ્થળ 4 બોય
તીરુમાંલેશ ભગવાન વેંકટેશ્વરનું નામ 8 બોય
તિરુમાનિ કિંમતી રત્ન 5 બોય
તીરુમરણ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 6 બોય
તીરુમેની મહાન શરીર 9 બોય
તિરુપતિ શ્રી વેંકટેશ્વર; મહાવિરાટ; વિશ્વનું પ્રખ્યાત નામ અને ખ્યાતિ. યુવકો માટે યોગ્ય 4 બોય
તિરુપતિ શ્રી વેંકટેશ્વર;મહાવિરાટ, વિશ્વનું પ્રખ્યાત નામ અને ખ્યાતિ; યુવાઓ માટે યોગ્ય 5 બોય
તિરૂવાલ્લૂવાર શાસ્ત્રીય તામિલના લેખક, થિરુકુરલ 5 બોય
તીશાન મહાન શાસક 7 બોય
તીવ્યન દૈવી; બુદ્ધિશાળી 9 બોય
તીયાહુ 11 બોય
તીયાંશ પ્રકાશ; ભગવાન મુરુગન 9 બોય
તનેશ 11 બોય
તોમોગના ભગવાન શિવ 3 બોય
ત્રિલોક ત્રણ શબ્દો; સ્વર્ગ; પૃથ્વી; નરક 3 બોય
ત્રિલોકમન ત્રણ શબ્દો; સ્વર્ગ; પૃથ્વી; નરક 11 બોય
Thrish (ત્રીશ) Noble 1 બોય
ત્રિશંતઃ 8 બોય
ત્રિશુલ શિવનું શસ્ત્ર 7 બોય
ત્રીસવા 7 બોય
તુલસિતારન ચંદ્ર 8 બોય
તુમીર 8 બોય
તુષાર બરફ; હિમપાત 6 બોય
Showing 1 - 91 of 91