અ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 54, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 54 of 54
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
આદિયા ભેટ; પ્રથમ; અસમાન; સારા; પૃથ્વી; દુર્ગાનું બીજું નામ; શ્રેષ્ઠ; પ્રારંભિક વાસ્તવિકતા 7 બોય-ગર્લ
આક્ષયા શાશ્વત; અજર અમર; બિન-આવશ્યક; દેવી પાર્વતી 3 બોય-ગર્લ
આલોક પ્રકાશ; આકાર; જુઓ 5 બોય-ગર્લ
આરાધી પૂજા માટે યોગ્ય; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું નામ 6 બોય-ગર્લ
આરિયા દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, એક ઉમદા સ્ત્રી; સન્માનિત; મિત્ર; વિશ્વાસુ; સમજદાર; લાભકારક; શુભ 3 બોય-ગર્લ
આર્ય દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, એક ઉમદા સ્ત્રી; સન્માનિત; મિત્ર; વિશ્વાસુ; સમજદાર; લાભકારક; શુભ 1 બોય-ગર્લ
આર્યા દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, એક ઉમદા સ્ત્રી; સન્માનિત; મિત્ર; વિશ્વાસુ; સમજદાર; લાભકારક; શુભ 2 બોય-ગર્લ
અધીક્ષિતા મહાન ભગવાન 8 બોય-ગર્લ
અધિક્ષણા 3 બોય-ગર્લ
અદ્રિસા પર્વત દેવ 7 બોય-ગર્લ
આએઇન્દ્રિ ઇન્દ્રની શક્તિ 6 બોય-ગર્લ
અગ્નિજ્વાળા જે અગ્નિની જેમ કર્કશ છે; તે આગ સૂચવે છે 6 બોય-ગર્લ
અહી વાદળ; સૂર્ય; પાણી; પૃથ્વી અને સ્વર્ગનું મિલન; આઠ 9 બોય-ગર્લ
અજા અયોગ્ય; આત્મનિર્ભર; શાશ્વત 3 બોય-ગર્લ
અજયા અક્કડ; અપરાજિત 11 બોય-ગર્લ
અજીતા અદમ્ય; અક્કડ; વિજેતા 6 બોય-ગર્લ
અજિરા ઝડપી; તીવ્ર 3 બોય-ગર્લ
અજીતા અદમ્ય; અક્કડ; વિજેતા 5 બોય-ગર્લ
અજિથા એક વિજેતા 22 બોય-ગર્લ
અકાંચા ઇચ્છા 3 બોય-ગર્લ
અખીરા ભવ્ય; મોહક 3 બોય-ગર્લ
અખુરાથા તે જેનો સારથી એક ઉંદર છે 8 બોય-ગર્લ
અલક વિશ્વ; સુંદર કેશ 7 બોય-ગર્લ
અલેહ્યા તડકો 7 બોય-ગર્લ
અલેખ્યા ચિત્ર;ચિત્રકામ 9 બોય-ગર્લ
અલીવા યોગીની સેના 9 બોય-ગર્લ
અલ્મિકા આકાશ 2 બોય-ગર્લ
અમ્બરા આકાશ 9 બોય-ગર્લ
અમ્બુદા વાદળ 6 બોય-ગર્લ
અમિયા અમૃત; આનંદ; અનિશ્ચિત; સદા તેજસ્વી 22 બોય-ગર્લ
અમુલ્યા કિંમતી; અમૂલ્ય 1 બોય-ગર્લ
અનદયા અનંતકાળ માટે અસ્તિત્વમાં છે; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; શાશ્વત; ઈશ્વરી 1 બોય-ગર્લ
અનાઘા નિર્દોષ; કોઈ દોષ વિના; સુંદરતા;સંપૂર્ણ; શુદ્ધ 5 બોય-ગર્લ
આનંદા, આનંદ આનંદ; સુખ 8 બોય-ગર્લ
અંજલીન 3 બોય-ગર્લ
અન્નુ ભગવાન શિવ; અણુ; એક ઉપસર્ગ; નાનો ભાગ 5 બોય-ગર્લ
અંતરિક્ષ અવકાશ; આકાશ 3 બોય-ગર્લ
અનુકમ્પા ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે 6 બોય-ગર્લ
અનુપ્રિત શક્તિ 1 બોય-ગર્લ
અનુપ્રિત શક્તિ 9 બોય-ગર્લ
અપરાજિતા કૌરવોમાંથી એક; અસંસ્કારી સ્ત્રી; અપરાજિત અથવા ફૂલનું નામ; દુર્ગાનું બીજું નામ 5 બોય-ગર્લ
અપરાજિતા કૌરવોમાંથી એક; અસંસ્કારી સ્ત્રી; અપરાજિત અથવા ફૂલનું નામ; દુર્ગાનું બીજું નામ 5 બોય-ગર્લ
અપુર્વા અસાધારણ; નવું;સંપૂર્ણ ; અસાધારણ; જેવું પહેલાં ક્યારેય ન જોયું હોય; અનન્ય; અનુપમ 7 બોય-ગર્લ
અર્ચન પૂજા; આદરણીય 9 બોય-ગર્લ
અરુદ્ર ભગવાન શિવ; સૌમ્ય 9 બોય-ગર્લ
અરુની સવાર; પરોઢ 9 બોય-ગર્લ
આર્યા સન્માનિત; મહાન; દેવી પાર્વતી 9 બોય-ગર્લ
અશ્વિની તારો; શ્રીમંત; ઝડપી 1 બોય-ગર્લ
અશ્વિની તારો; શ્રીમંત; ઝડપી 11 બોય-ગર્લ
અસ્મિ ખડકનો જન્મ; નક્કર અને મજબૂત; સ્વ; પ્રકૃતિ; ગૌરવ; આત્મસન્માન 6 બોય-ગર્લ
અસુલ અવરોધ મુક્ત; શાંત; અવરોધિત; ખુશ 8 બોય-ગર્લ
અશ્વની મજબૂત અને સંપૂર્ણ 22 બોય-ગર્લ
આત્મજ્યોતિ આત્માનો પ્રકાશ 6 બોય-ગર્લ
આત્મીય સ્વજન 6 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 54 of 54