ઇ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 135, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 135
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઇભાન ભગવાન ગણેશ, હાથીના મુખ વાળા ભગવાન 7 બોય
ઈભાનન હાથી જેવા ચહેરાવાળું 4 બોય
ઇભ્યા જેની પાસે ઘણા સેવકો છે 9 બોય
ઇદસ્પતિ વર્ષાના દેવતા (ભગવાન વિષ્ણુ) 7 બોય
ઇદ્ધમ ઝળહળતો; તેજસ્વી; સૂર્યપ્રકાશ 3 બોય
ઇધાંત તેજસ્વી; જેણે પ્રકાશ ફેલાવ્યો; આશ્ચર્યજનક 11 બોય
ઇધાયણ હર્ષની ખુશી 8 બોય
ઇદુમ લાલ 2 બોય
ઈહમ અપેક્ષિત; પાતળું; ઇચ્છા 22 બોય
ઇહીત ઇનામ; સન્માન; પ્રયાસ; ઇચ્છા 1 બોય
એહસાન દયા; લાભ; ઇમાનનું ઉચ્ચતમ સ્તર 7 બોય
Ijay (ઇજય) Lord Vishnu 9 બોય
એકાંશ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ 8 બોય
ઇકૃત એક ઋતુ 7 બોય
ઇક્ષણ દૃષ્ટિ; આંખ; આકાર; ધ્યાન 8 બોય
ઇક્ષિત ઇચ્છિત; ઇરાદા સાથે પૂર્ણ; દૃશ્યમાન; જોવું 4 બોય
ઇલૈયાવાન યુવા 4 બોય
ઈલાક્કુવન તે લક્ષ્મણ નામનું તમિળ સ્વરૂપ છે; તેનો અર્થ મહત્વાકાંક્ષી વ્યક્તિ પણ છે; જેનું લક્ષ્ય છે; ઇચ્છા 3 બોય
ઇલામ્પોરે રાજકુમાર 4 બોય
ઇલામુરુગુ યુવા ભગવાન મુરુગન 6 બોય
ઇલનચેલિયાં યુવાનીથી ભરપુર 5 બોય
ઇલાન્દેવન યુવા ગુરુ 1 બોય
ઇલાંગો રાજકુમાર; તમિળ ઉત્તમ કૃતિ સિલાપ્પાધિકરમના લેખક 4 બોય
ઇલાનથિરાયણ યુવાન વ્યક્તિ જેનો પ્રભાવ સમુદ્ર પાર સુધી ફેલાયેલ છે 6 બોય
Ilapataye (ઇલાપતયે) Lord of the earth 9 બોય
Ilashpasti (ઇલાશ્પસ્તી) Lord of the earth 6 બોય
ઇલાવલગન યુવાન અને સુંદર 8 બોય
ઇલાવરાસન રાજકુમાર 8 બોય
ઇલેશ પૃથ્વીના ભગવાન; પૃથ્વીનો રાજા 8 બોય
એલિસા પૃથ્વીનો રાજા; પૃથ્વીની રાણી 5 બોય
ઈલેશ પૃથ્વીના ભગવાન 11 બોય
ઇલૂષ કેસર; એક પ્રવાસી 6 બોય
ઇમોં પ્રાધાન્યતા 6 બોય
ઇમ્પાલ મણિપુર (ભારતમાં)ની રાજધાની 6 બોય
ઇનકાંતા સૂર્યના પ્રિય 8 બોય
ઇંબનાથન ખુશ 3 બોય
ઇન્દર ભગવાન 1 બોય
ઇન્દારેશ ભગવાન વિષ્ણુ; ઇન્દ્રના ભગવાન 6 બોય
ઇંદીવર વાદળી કમળ 6 બોય
ઇંદીવરાક્ષ કમળ જેવી આંખોવાળા 9 બોય
ઇન્દીવરાસ વાદળી કમળ 8 બોય
ઇંદીવર વાદળી કમળ 1 બોય
ઇન્દરકાન્ત ઇન્દ્ર ભગવાન 6 બોય
ઇંદિવર વાદળી કમળ 5 બોય
ઇંદ્રા ખૂબ ઉત્તમ; પ્રથમ; આકાશનો ભગવાન; આંતરિક મન; ઉદાર; શ્રેષ્ઠ; વાદળ; વાતાવરણનો ભગવાન 1 બોય
ઇન્દ્રદત્ત ભગવાન ઇન્દ્રનો ઉપહાર 1 બોય
ઇન્દ્રધનુ મેઘ ધનુષ 4 બોય
ઇન્દ્રધનુષ મેઘ ધનુષ 4 બોય
ઇંદ્રદત્ત ભગવાન ઇન્દ્રનો ઉપહાર 3 બોય
ઇન્દ્રદ્યુમ્ન ભગવાન ઇન્દ્રનો વૈભવ 6 બોય
ઇન્દ્રજિત ભગવાન ઇન્દ્ર પર વિજય મેળવનાર, ભગવાન ઇન્દ્રના વિજેતા 5 બોય
ઇન્દ્રજિત ભગવાન ઇન્દ્ર પર વિજય મેળવનાર, ભગવાન ઇન્દ્રના વિજેતા 4 બોય
ઇન્દ્રજીત ભગવાન ઇન્દ્ર પર વિજય મેળવનાર, ભગવાન ઇન્દ્રના વિજેતા 3 બોય
ઇન્દ્રકાંતા ભગવાન ઇન્દ્ર; ઇન્દ્રનો પતિ 3 બોય
ઇન્દ્રન ભગવાન ઇન્દ્ર; વરસાદનો ભગવાન; શરીરમાં રહેતા આત્માનો ભાગ; રાત; શ્રેષ્ઠ; ઉત્તમ 6 બોય
ઇંદ્રનીલ પૃષ્ઠ 1 બોય
ઇન્દ્રનીલ નીલમણિ; ઘાટું વાદળી આકાશ; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; વાદળી પથ્થર 9 બોય
ઇન્દ્રાર્જુન તેજસ્વી અને વીર ભગવાન ઇન્દ્ર 1 બોય
ઇન્દ્રસેન પાંડવોમાં સૌથી મોટા 3 બોય
ઇન્દ્રસુતા ઇન્દ્રનો પુત્ર 8 બોય
ઇન્દ્રતન ભગવાન ઇન્દ્ર જેવા મજબૂત 9 બોય
ઇન્દ્રતેજ 9 બોય
ઇન્દ્રવદન ભગવાન ઇન્દ્રનું નામ 7 બોય
ઇંદ્રાવતી ઉત્તમ; પ્રથમ; આકાશ ના ભગવાન 7 બોય
ઇન્દ્રેશ ભગવાન ઇન્દ્ર 5 બોય
ઇંદુમાતી નરમ 11 બોય
ઇંદુભૂષણ ચંદ્ર 4 બોય
ઇન્દુદાર 8 બોય
ઇન્દુહાસન ચંદ્રની જેમ 1 બોય
ઇન્દુજ બુધ ગ્રહ; ચંદ્રમાંથી જન્મેલા 22 બોય
ઇન્દુકાંત ચંદ્ર; ચંદ્રની જેમ; ચંદ્રને વહાલુ 4 બોય
ઇન્દુકાંતા ચંદ્ર; ચંદ્રની જેમ; ચંદ્રને વહાલુ 5 બોય
ઇન્દુકાંત ચંદ્ર; ચંદ્રની જેમ; ચંદ્રને વહાલુ 3 બોય
ઇંદુલાલ ચંદ્રની ચમક 1 બોય
ઇન્દુમલ ભગવાન શિવ, ચંદ્રને આભૂષણ તરીકે પહેરે છે 11 બોય
ઇન્દુમત ચંદ્ર દ્વારા સમ્માનિત 1 બોય
ઈન્દુસ ભારત; સિતારો 22 બોય
ઇંદુશેખર ચંદ્રની જેમ 1 બોય
ઇનિત સ્નેહ 8 બોય
ઇનેશ એક મજબૂત રાજા 1 બોય
ઇન્ગનામ જ્ઞાન 5 બોય
ઈનિઅવેલન સુંદર યુવક 6 બોય
ઇનીયન સ્નેહી 9 બોય
ઈનિયવન સુખદ સ્વભાવનું 5 બોય
ઇંકિત મન માં રાખનાર; કોઈ વસ્તુ પર ઇશારા કરનાર 9 બોય
ઇનોદય સૂર્યોદય 5 બોય
ઇપિલ તારાઓ 1 બોય
ઇપ્સિત ઇરાદો 1 બોય
ઇરૈયાવન ઈશ્વર ના આશિર્વાદ 1 બોય
ઇરાજ ભગવાન હનુમાન; ફૂલો; પ્રાણિક પાણીનો જન્મ; પ્રેમના સ્વામી કામદેવનું બીજું નામ 2 બોય
ઇરના બહાદુરના ભગવાન 7 બોય
ઇરાવજ પાણીમાં જન્મેલા; કામદેવનું બીજું નામ 7 બોય
ઇરાવન સમુદ્રનો રાજા; પાણીથી ભરેલું; સમુદ્ર; વાદળ; શાસક 11 બોય
ઇરાવત વરસાદના વાદળો; પાણીથી ભરેલું 8 બોય
ઈરેન્પ્રિત મનોરમ 11 બોય
ઇરેશ પૃથ્વીના ભગવાન; વિષ્ણુ અને ગણેશનું બીજું નામ 5 બોય
ઈરહમ પ્રેમના યોગ્ય; દયાળુ 4 બોય
ઇરી ભગવાન હનુમાનનું બીજું નામ 9 બોય
ઈરીન યોદ્ધાઓનો રાજા 5 બોય
ઈરીશ પૃથ્વીના ભગવાન; વિષ્ણુનું બીજું નામ 9 બોય
Showing 1 - 100 of 135