પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 927, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 927
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પ્યારેમોહન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ખૂબ પ્રેમભર્યા અને આકર્ષક 8 બોય
પ્યારેલાલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; મનોરમ 9 બોય
પ્યારે જે પ્રેમ માટે લાયક છે 11 બોય
પ્યાગ 22 બોય
પ્વીશા 3 બોય
પુત્તા નાનું બાળક 6 બોય
પુસ્તક પુસ્તક 7 બોય
પુષ્પક ભગવાન વિષ્ણુનું પૌરાણિક વાહન 3 બોય
પુષ્પા ફૂલ 1 બોય
પુસ્કારા તે પોષણ આપે છે; વાદળી કમળ; ધોધ; કમળ જેવું 6 બોય
પુસ્કળ ભગવાન શિવ 8 બોય
પુશ્યરાગ પીળો નીલમ 8 બોય
પુષ્યંત 6 બોય
પુષ્યમિત્ર શ્રેષ્ઠ મિત્ર 7 બોય
પુષ્પરાજ ફૂલોના રાજા 1 બોય
પુષ્પીત પુષ્પમય 9 બોય
પુષ્પેશ ફૂલોના ભગવાન 4 બોય
પુશ્પેંદુ ફૂલોના ભગવાન 7 બોય
પુષ્પેન્દ્ર ફૂલ 5 બોય
પુષ્પેંદર ફૂલોના ભગવાન 9 બોય
પુષ્પરાજ ફૂલોના રાજા 11 બોય
પુષ્પલોચના જેની પાસે ફૂલ જેવી નેત્રો છે 9 બોય
પુષ્પકેતુ કામદેવ; કામદેવતા 3 બોય
પુષ્પકેતુ કામદેવ; કામદેવતા 11 બોય
પુષ્પકર વસંત ઋતુ (વસંત); ફૂલોની મોસમ 3 બોય
પુષ્પક ભગવાન વિષ્ણુનું એક પૌરાણિક વાહન 11 બોય
પુષ્પજ ફૂલમાંથી જન્મેલા; અમૃત 1 બોય
પુષ્પહાસ વિષ્ણુશાસ્ત્રનામનું નામ 1 બોય
પુષ્પદ જે ફૂલો આપે છે 4 બોય
પુષ્પ-મિત્ર એક પ્રાચીન શાસક 6 બોય
પુષ્પ ફૂલ; સુગંધ; પોખરાજ 8 બોય
પુશ્કિન 8 બોય
પુષ્કર તે પોષણ આપે છે; વાદળી કમળ; ધોધ; કમળ જેવું 5 બોય
પુષ્કર કમળ; એક તળાવ; આકાશ; સ્વર્ગ; સુર્ય઼ 4 બોય
પુષ્કલ ભગવાન શિવ; શ્રીમંત; ઉત્તમ; ભવ્ય; પૂર્ણ; સમગ્ર; શક્તિશાળી; શુદ્ધ; વિપુલ પ્રમાણમાં; ભવ્ય; વરુણના એક પુત્રનું નામ; શિવનું ઉપકલા; એક બુદ્ધનું નામ; ભરતનો પુત્ર 7 બોય
પૂષન એક ઋષિ; પ્રજનન દેવ; પ્રદાતા; રક્ષક 7 બોય
પુસન એક ઋષિ; પ્રજનન દેવ; પ્રદાતા; રક્ષક 8 બોય
પુર્વિત ધરતી 6 બોય
પૂર્વિક રવિ 7 બોય
પૂર્વેશ ,પૂર્વેશ ધરતી 1 બોય
પુર્વાંશુ સૂર્યના પુત્રો 5 બોય
પૂર્વાંકર 5 બોય
પૂર્વાંગ પ્રકાશિત 9 બોય
પૂર્વજ વડીલ; પૂર્વજો 7 બોય
પૂર્વભાષિણે એક જે ભવિષ્યને જાણે છે અને આવનારી ઘટનાઓની વાત કરે છે 9 બોય
પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુ; પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ 1 બોય
પુરુષોત્તમ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ 8 બોય
પુરુષ સર્વશક્તિમાન વ્યક્તિત્વ 4 બોય
પુરુરવા ચંદ્ર વંશના સ્થાપક 1 બોય
પુરુમિત્રા શહેરી મિત્ર 11 બોય
પુરૂજીત શહેરનો વિજેતા 7 બોય
પૂરુ વિપુલ પ્રમાણમાં; એક રાજાનું નામ; પર્વત; સ્વર્ગ 22 બોય
પુરષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુ; પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ 7 બોય
પુરોહિત એક બ્રાહ્મણ પુજારી 7 બોય
પુરોહિત એક બ્રાહ્મણ પુજારી 8 બોય
પુર્ણેન્દુ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 5 બોય
પૂર્ણયાન જેણે માતા અને પિતાની સાથે સંપૂર્ણ જન્મ લીધો છે 11 બોય
પૂર્ણાનદા પૂર્ણ આનંદ 9 બોય
પૂર્ણાંક યુવાની 9 બોય
પૂર્ણચંદર સંપૂર્ણ ચંદ્ર 11 બોય
પુર્દ્વી ધરતી 9 બોય
પૂર્વ પૂર્વ; સૂર્યોદય સમયે પૂર્વથી જાપનો અવાજ કરવો 6 બોય
પુરાંજય ભગવાન શિવ; એક જે શહેર જીતે છે 7 બોય
પુરાન્ધર ભગવાન ઇન્દ્ર; કિલ્લો વિનાશક; ઇન્દ્રનું નામ; શિવ, કૃષ્ણ, અગ્નિ અને વિષ્ણુનું એક નામ 11 બોય
પુરંદર ભગવાન ઇન્દ્ર; કિલ્લો વિનાશક; ઇન્દ્રનું નામ; શિવ, કૃષ્ણ, અગ્નિ અને વિષ્ણુનું એક નામ 3 બોય
પૂર્ણપુરુષોત્તમ પુરાણોમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ 1 બોય
પુરાન પૂર્ણ; અનુગામી; પ્રભાવશાળી; પુષ્કળ 7 બોય
પુરાજીત ભગવાન શિવ; પુરૂમિત્ર શહેરનો વિજેતા 4 બોય
પુરાજિત ભગવાન શિવ; પુરૂમિત્ર શહેરનો વિજેતા 5 બોય
પુરાહન ભગવાન શિવ; પુરાનો વિજેતા 7 બોય
પૂરબ પૂર્વ 22 બોય
પુન્યોદયા અમરત્વ આપનાર 5 બોય
પુણ્યશ્લોકા પવિત્ર છંદ 9 બોય
પુન્યઃ ખૂબ શુદ્ધ 4 બોય
પુણ્યચરિત્રય કીર્તન તેના આરાધના માટે ગવાયેલા ભજનોનો વિષય 4 બોય
પુન્યબ્રતા સારા માટે સમર્પિત 11 બોય
પુનીત શુદ્ધ; પવિત્ર 7 બોય
પુનીત શુદ્ધ; પવિત્ર 8 બોય
પુનીશ ધર્મનિષ્ઠ ભગવાન; માણસ; આંખની કીકી; બ્રહ્મ કે સર્વોચ્ચ ભાવના 6 બોય
પુનિત શુદ્ધ; પવિત્ર 8 બોય
પુનીત શુદ્ધ; પવિત્ર 9 બોય
પુન્દીર 1 બોય
પુન્દારીકાક્ષ કમળ જેવી આંખોવાળા 7 બોય
પુંદરીક સફેદ કમળ 4 બોય
Pundalik (પુન્દલિક) Lotus 7 બોય
પુનવ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 2 બોય
પુનાન શુદ્ધ; તેજસ્વી; શુદ્ધ 3 બોય
પુલોમન રાક્ષસનું નામ; ખુશી 11 બોય
પુલકિત સુખી; રોમાંચિત; સરસ 8 બોય
Pulish (પુલિશ) Name of a sage 4 બોય
પુલિન સુંદર; નદી કિનારો 9 બોય
પુલસ્ત્ય ઋષિનું નામ; એક પ્રાચીન નામ 7 બોય
પુલસ્થયા ઋષિનું નામ; એક પ્રાચીન નામ 6 બોય
પુલકિત રોમાંચિત 9 બોય
પુલકેશ ખુશ 3 બોય
પુલક હર્ષ; રત્ન; આનંદ 7 બોય
Pulaha (પુલહા) Name of a sage 5 બોય
પુખરાજ પોખરાજ 4 બોય
પૂજીત ઉપાસના; આદરણીય 22 બોય
પૂજન પૂજાનો સમારોહ 8 બોય
Showing 1 - 100 of 927