હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 395, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 395
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હિતેશ યથાર્થ દેવ; ભગવાન વેંકટેશ્વર 6 બોય
હિરેન હીરાના ભગવાન 9 બોય
હેમંત સોના અથવા ભગવાન બુદ્ધ; પ્રારંભિક શિયાળો 6 બોય
હર્ષિલ આનંદકારક; પર્વતોના રાજાઓ; દયાળુ; મધુરું; ખુશી 3 બોય
હર્ષવર્ધન આનંદના નિર્માતા; હર્ષવર્ધન 6 બોય
હેતાંશ ઉગતો સૂર્ય; શુભ ચિંતક 3 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 9 બોય
હેમંત સોના અથવા ભગવાન બુદ્ધ; પ્રારંભિક શિયાળો 7 બોય
હર્ષીવ ભગવાન શિવ 4 બોય
હૃતિક દિલથી; પ્રવાહ 11 બોય
હાર્દિક પ્રેમાળ; હાર્દિક; સ્ફૂર્તિદાયક 5 બોય
હિતાંશ એ ખુશી અને સાનુકૂળ રહેવાની ઈચ્છા છે 7 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 1 બોય
હેમરાજ સોનાનો રાજા 1 બોય
હેમિલ હેમ એટલે સ્વર્ણ 11 બોય
હિમાક્ષ હિમ અક્ષ (ભગવાન શિવ) 6 બોય
હિતેશ યથાર્થ દેવ; ભગવાન વેંકટેશ્વર 5 બોય
હરિહાન ભગવાને પસંદ કરેલ એક, ભગવાન વિષ્ણુ, દુશ્મનો નાશ કરનાર 5 બોય
હૃદ્યાંશ હૃદયનો ભાગ 7 બોય
હરેશ ભગવાન શિવ, શિવ, ભગવાન હર 5 બોય
હર્કેશ સારું 7 બોય
હ્રીદેશ હૃદય 8 બોય
હ્રીદાન હૃદયની ભેટ; હૃદયની પસંદગી; મહાન હૃદય 1 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 4 બોય
હશવીન સુખી યુવક 1 બોય
હેતાક્ષ પ્રેમનું અસ્તિત્વ 9 બોય
હેમનાથ સોના અથવા ભગવાન બુદ્ધ; પ્રારંભિક શિયાળો 6 બોય
Hemish (હેમિશ) Lord of the earth 8 બોય
હિમવંત રાજા 6 બોય
હેયાંશ દિલનો ટુકડો; ભગવાન શિવનો ભાગ 8 બોય
હેત્વિક ભગવાન શિવ 4 બોય
હેમાંશ સોનાનો એક ભાગ 5 બોય
હેમેંદ્ર સોનાના ભગવાન 5 બોય
હૃદય હૃદય 11 બોય
હિમાંશ શિવનો અંશ 9 બોય
હરદિત્ય ખુશ 7 બોય
હેમ સ્વર્ણ 8 બોય
હ્રીયાન ધન 4 બોય
હરેંદ્ર ભગવાન શિવ; એક વૃક્ષ 6 બોય
હેનીત વાઘ 1 બોય
હિમાંક હીરા 11 બોય
હિમ્નીશ ભગવાન શિવ, પર્વતના ભગવાન 8 બોય
હૃતિશ હૃદયના ભગવાન 1 બોય
હેતાર્થ પ્રેમ વહેંચો; એક શુભેચ્છક 8 બોય
હિતેન હૃદય 11 બોય
હિતેંદ્ર શુભ ચિંતક 7 બોય
હર્ષરાજ ખુશી 11 બોય
હૃત્વિક ઇચ્છા 7 બોય
હરિહન ભગવાને પસંદ કરેલું; ભગવાન વિષ્ણુ; દુશ્મનોનો નાશ કરનાર 4 બોય
હરિકેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; પીળા વાળ-વાળું; શિવનું એક વિશેષ નામ; સૂર્યની સાત મુખ્ય કિરણોમાંથી એકનું નામ; વિષ્ણુનું બીજું નામ 7 બોય
હેરિશ ભગવાન શિવ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જે વ્યક્તિને લાગે છે કે તે જે કરી રહ્યું છે તે ભગવાનની ઇચ્છા છે 4 બોય
હેમચંદ્રા સુવર્ણચંદ્ર 4 બોય
હેમાંગ ચમકદાર શરીરવાળું એક 3 બોય
હરીશ્વ ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ 5 બોય
હેમીન વ્યક્તિ 4 બોય
હોવાન પ્રેમી, બુદ્ધિ, આત્મવિશ્વાસી 9 બોય
હાયાન ભગવાન શિવ; જીવંત; જીવન; ચમકવું 22 બોય
હિમેશ બરફના રાજા 8 બોય
હરિવંશ હરિના પરિવારજનો સબંધિત 1 બોય
હિરણ્મય સુવર્ણ; સોનાની બનેલી 8 બોય
હર્ષવર્ધન આનંદના નિર્માતા; હર્ષવર્ધન 5 બોય
હક્ષ આંખ 2 બોય
હેરંબ એક પંડિત; આદરણીય અને નમ્ર વ્યક્તિ 11 બોય
હસ્વીત ખુશ 7 બોય
હન્વેશ ખૂબ નરમ મન 5 બોય
હાકેશ ધ્વનિના ભગવાન 7 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 11 બોય
હૃદયાંશ હૃદયનો ભાગ 8 બોય
હિત પ્રેમ 2 બોય
હરિહર ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ એક સાથે 9 બોય
હરિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 1 બોય
હર્મીન સજ્જન; સંપ 9 બોય
હિમંત બર્ફીલા પર્વતો 1 બોય
હૃદ્યાંશુ હૃદયમાંથી પ્રકાશ; ચંદ્ર 1 બોય
હરીતેજા ભગવાન વિષ્ણુનું તેજ 9 બોય
હિતરાજ શુભેચ્છાઓ આપનાર; સુંદર રાજા 3 બોય
હેતવ પ્રેમ આપનાર 2 બોય
હરીધામ સમૃધ્ધ 7 બોય
હિતાર્થ પ્રેમ વહેંચો; શુભેચ્છક 3 બોય
હરિહર પુત્ર હરિ પુત્ર (ભગવાન વિષ્ણુ) અને હર (ભગવાન શિવ) 5 બોય
હયગ્રીવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અવતારોમાંનો એક; શિક્ષણ સાથે જોડાયેલ 1 બોય
હિતાંશુ શુભ ચિંતક 1 બોય
હિમાંશુ ચંદ્ર 4 બોય
હંશલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 9 બોય
હરીદીપ ભગવાન શિવ 3 બોય
હિતરાજ શુભેચ્છાઓ આપનાર; સુંદર રાજા 4 બોય
Hrishab (હ્રીશાબ) Morality 11 બોય
હૃષિકેશ જે ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખે છે 6 બોય
હરેશ્વર ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 11 બોય
હરિશરણ હરિનું રક્ષણ 7 બોય
હિમાઘ્ના સૂર્ય 7 બોય
હોમેશ હવન ના ભગવાન 5 બોય
હૃદય હૃદય 5 બોય
Hemdev (હેમદેવ) Lord of wealth 3 બોય
હિમાય બરફ 11 બોય
હરિમન શ્રીમંત 9 બોય
હરિકિશન પ્રકૃતિના ભગવાન 8 બોય
હેમન સોનાનો રાજા 9 બોય
Har (હર) Name of Lord Shiva 9 બોય
હરિકિશોર જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું છે 4 બોય
Showing 1 - 100 of 395