હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 395, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 395
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હક્ષ આંખ 2 બોય
હક્ષા 3 બોય
હાની સુખી; ખુશ; સંતુષ્ટ; સુખદ 5 બોય
હઁસ હંસ; પર્વત; શુદ્ધ; સૂર્ય આત્માનું બીજું નામ; બ્રહ્મ અથવા પરમ આત્મા 6 બોય
હનુ ભગવાન હનુમાન; ગાલ 8 બોય
Har (હર) Name of Lord Shiva 9 બોય
હરા પાપ નાશક 1 બોય
હરી સુર્ય઼; માણસ; લીલા; પ્રકાશ; ચંદ્ર; ઇન્દ્રનું બીજું નામ; બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ 9 બોય
હેરી સેનાનો વ્યક્તિ 7 બોય
હર્ષ આનંદ; ઉત્તેજના; સુખ 9 બોય
હીર શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 9 બોય
હિત પ્રેમ 2 બોય
હિવા પરમ 5 બોય
હેમ સ્વર્ણ 8 બોય
હેમુ સ્વર્ણ 2 બોય
હેત પ્રેમ 6 બોય
હિમી પ્રખ્યાત; પ્રસિદ્ધ 3 બોય
હૃષી આનંદ; સાધુ; પ્રકાશનું કિરણ; સમજદાર; પવિત્ર; પ્રકાશ 8 બોય
હાર્દ હૃદયની લાગણી; મુખ્ય; અર્થ 5 બોય
હેપ્પી ખુશ; આનંદિત; એક આનંદિત સ્ત્રી 3 બોય
હાર્ડ હૃદયની લાગણી; મુખ્ય; અર્થ 22 બોય
હસ્ત હાથ 3 બોય
હાસ્ય ખુશ 9 બોય
હેમ્સ સ્વર્ણ 9 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 3 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 11 બોય
હાહન એક પાળેલો કૂકડો; બરફ; સોનાથી બનેલું; હિમાલય પર્વતમાળા; શિવનું બીજું નામ 22 બોય
હજેશ ભગવાન શિવ 6 બોય
હાકેશ ધ્વનિના ભગવાન 7 બોય
હાલિક હળ ચલાવનાર 5 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 5 બોય
હમેશ હંમેશાં 9 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 4 બોય
હનિશ ભગવાન શિવ; મહત્વાકાંક્ષા 6 બોય
હનીશ ભગવાન શિવ; મહત્વાકાંક્ષા 5 બોય
હાંકિતઃ 8 બોય
હંસલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 1 બોય
હંશલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 9 બોય
હન્ષિત મધની જેમ 7 બોય
હન્ષિત મધની જેમ 6 બોય
હંસિક હંસ 8 બોય
હંસિન સાર્વત્રિક આત્મા; બ્રહ્મ અથવા પરમ આત્માને સમાવીને; કૃષ્ણનું બીજું નામ 11 બોય
હંસિત આનંદ 7 બોય
હનુપ સૂર્યપ્રકાશ 6 બોય
હરખ આનંદ 11 બોય
હરણ ભગવાન શિવ, હર અર્થનો છે, જે નાશ કરે છે જે નાબૂદ કરે છે જેનો જન્મ થાય છે હરણ. ભગવાન શિવને હર એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે વિશ્વના પાપો અને અનિષ્ટ વગેરેનો નાશ કરનાર છે. 6 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 1 બોય
હરેશ ભગવાન શિવ, શિવ, ભગવાન હર 5 બોય
હરિદા ભગવાન કૃષ્ણનો સેવક 5 બોય
હરિજ ક્ષિતિજ 1 બોય
હરિન શુદ્ધ 5 બોય
હરિના ભગવાન હરિ 6 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 9 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 11 બોય
હરિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 1 બોય
હર્ષક આનંદિત 3 બોય
હર્ષલ ખુશી; એક પ્રેમી; આનંદકારક; પ્રસન્ન 4 બોય
હર્ષત ખુશી 3 બોય
હર્ષદા ખુશી આપનાર; આનંદ આપનાર 5 બોય
હર્ષિલ આનંદકારક; પર્વતોના રાજાઓ; દયાળુ; મધુરું; ખુશી 3 બોય
હર્ષિલ આનંદકારક; પર્વતોના રાજાઓ; દયાળુ; મધુરું; ખુશી 6 બોય
હાશિમ પાગલ; વધુ બુદ્ધિશાળી 4 બોય
હર્ષિત આનંદકારક; ખુશખુશાલ; ખુશ 1 બોય
હર્ષીવ ભગવાન શિવ 4 બોય
હરષુ હરણ 3 બોય
હર્ષુલ હરણ; રમુજી; ખુશખુશાલ; અસામાજિક; બુદ્ધ સ્નેહી 6 બોય
હર્ષિત આનંદકારક; ખુશખુશાલ; ખુશ 3 બોય
હર્ષિત આનંદકારક; ખુશખુશાલ; ખુશ 11 બોય
હારૂંના વસંતના સ્પષ્ટ પાંદડા 9 બોય
હસન પૂજાના ગીતો; પ્રખ્યાત; પ્રાર્થના; પ્રશંસા 7 બોય
હસંત તે ખુશ થાય છે 8 બોય
હાશાલ 22 બોય
હસીક હસતાં; સુસામાજિક; રમૂજી; આનંદિત 3 બોય
હસીત હસવું; સુખી; આનંદિત 3 બોય
હસિત હસવું; સુખી; આનંદિત 11 બોય
હતિશ કોઈ ઇચ્છા વિના; સરળ; જે લોભી નથી 11 બોય
હવન અગ્નિ સાથે અર્પણ કરવું; બલિદાન; અગ્નિનું બીજું નામ; અર્પણ કરવુ 1 બોય
હવિશ શિનના ભગવાન 5 બોય
હવિહ આહુતિ; પ્રસાદ 3 બોય
હવિષ ભગવાન શિવ; બલિદાન; જે ભગવાનને અર્પણ કરે છે 4 બોય
હવિતા 7 બોય
હૈયાન જીવન 5 બોય
હાયાન ભગવાન શિવ; જીવંત; જીવન; ચમકવું 22 બોય
હિલાગ 11 બોય
હીરામ બાઇબલમાં લખાયેલું નામ 5 બોય
હિરણ હીરાનો ભગવાન; અમર 6 બોય
હેમાંગ ચમકદાર શરીરવાળું એક 3 બોય
હેમાંગા સોનેરી શરીર વાળી 4 બોય
હેમાંક હીરા 7 બોય
હેમાંશ સોનાનો એક ભાગ 5 બોય
હેમાંશુ ચંદ્ર 8 બોય
હેમંત સોના અથવા ભગવાન બુદ્ધ; પ્રારંભિક શિયાળો 7 બોય
હેમંત સોના અથવા ભગવાન બુદ્ધ; પ્રારંભિક શિયાળો 6 બોય
હેમન સોનાનો રાજા 9 બોય
હેમેંદુ સુવર્ણચંદ્ર 7 બોય
હેમિલ હેમ એટલે સ્વર્ણ 11 બોય
હેમીન વ્યક્તિ 4 બોય
Hemish (હેમિશ) Lord of the earth 8 બોય
હેનીલ ફીણવાળું 3 બોય
હેનિન 5 બોય
Showing 1 - 100 of 395