હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 395, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 395
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાર્દ હૃદયની લાગણી; મુખ્ય; અર્થ 5 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 3 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 11 બોય
હધીરામ ભગવાન વેંકટેશ્વરનો મિત્ર 8 બોય
હાદ્વિક 11 બોય
હાહન એક પાળેલો કૂકડો; બરફ; સોનાથી બનેલું; હિમાલય પર્વતમાળા; શિવનું બીજું નામ 22 બોય
હજેશ ભગવાન શિવ 6 બોય
હાકેશ ધ્વનિના ભગવાન 7 બોય
હક્ષ આંખ 2 બોય
હક્ષા 3 બોય
હાલિક હળ ચલાવનાર 5 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 5 બોય
હમેશ હંમેશાં 9 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 4 બોય
હમરિષ પ્રેમાળ; મદદગાર 4 બોય
હંસાવેની હંસ 11 બોય
હનિશ ભગવાન શિવ; મહત્વાકાંક્ષા 6 બોય
હાની સુખી; ખુશ; સંતુષ્ટ; સુખદ 5 બોય
હનીકેત 5 બોય
હનીશ ભગવાન શિવ; મહત્વાકાંક્ષા 5 બોય
હાંકિતઃ 8 બોય
હઁસ હંસ; પર્વત; શુદ્ધ; સૂર્ય આત્માનું બીજું નામ; બ્રહ્મ અથવા પરમ આત્મા 6 બોય
હંસલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 1 બોય
હંસરાજ હંસના રાજા 9 બોય
હંશલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 9 બોય
હન્ષિત મધની જેમ 7 બોય
હન્ષિત મધની જેમ 6 બોય
હંસિક હંસ 8 બોય
હંસિન સાર્વત્રિક આત્મા; બ્રહ્મ અથવા પરમ આત્માને સમાવીને; કૃષ્ણનું બીજું નામ 11 બોય
હંસિત આનંદ 7 બોય
હંસરાજ હંસોના રાજા 8 બોય
હનુ ભગવાન હનુમાન; ગાલ 8 બોય
હનુમદાક્ષિતા ભગવાન હનુમાનને તેમના કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે નિર્ભર કરે છે અને તેના પર વિશ્વાસ રાખે છે 5 બોય
હનુમાન રામાયણના વાનર દેવતા 9 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 11 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 3 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 1 બોય
હનુપ સૂર્યપ્રકાશ 6 બોય
હન્વેશ ખૂબ નરમ મન 5 બોય
હેપ્પી ખુશ; આનંદિત; એક આનંદિત સ્ત્રી 3 બોય
Har (હર) Name of Lord Shiva 9 બોય
હરા પાપ નાશક 1 બોય
હરખ આનંદ 11 બોય
હરકોધંદારામા વક્ર કોડાંડ ધનુષથી સજ્જ 11 બોય
હરણ ભગવાન શિવ, હર અર્થનો છે, જે નાશ કરે છે જે નાબૂદ કરે છે જેનો જન્મ થાય છે હરણ. ભગવાન શિવને હર એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે વિશ્વના પાપો અને અનિષ્ટ વગેરેનો નાશ કરનાર છે. 6 બોય
હરનાધ ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન (શિવ)ના ભક્ત 1 બોય
હાર્નેશ 11 બોય
હરચિત 4 બોય
હાર્ડ હૃદયની લાગણી; મુખ્ય; અર્થ 22 બોય
હાર્દિક પ્રેમાળ; હાર્દિક; સ્ફૂર્તિદાયક 5 બોય
હાર્દિક પ્રેમાળ; હાર્દિક; સ્ફૂર્તિદાયક 6 બોય
હરેકૃષ્ણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; અસ્તિત્વમાં છે તે બધું 4 બોય
હરીંદ્ર ભગવાન શિવ; એક વૃક્ષ 11 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 1 બોય
હરેકૃષ્ણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; અસ્તિત્વમાં છે તે બધું 4 બોય
હરેંદ્ર ભગવાન શિવ; એક વૃક્ષ 6 બોય
હરેશ ભગવાન શિવ, શિવ, ભગવાન હર 5 બોય
હરેશ્વર ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 11 બોય
હર્ગુન એક ઈશ્વરીય ગુણ ધરાવતું 6 બોય
હરી સુર્ય઼; માણસ; લીલા; પ્રકાશ; ચંદ્ર; ઇન્દ્રનું બીજું નામ; બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ 9 બોય
હરિહરન વિષ્ણુ અને શિવ 6 બોય
હરિકાંત ભગવાન ઇન્દ્રને પ્રિય 1 બોય
હરી કિશન પ્રકૃતિના ભગવાન 8 બોય
હરિકૃષ્ણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું બીજું નામ 8 બોય
હરી નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ, નર નો અર્થ વ્યક્તિ થાય છે, નારાયણ એ પ્રારંભિક વ્યક્તિ છે + સૃષ્ટિ અને વિનાશના માધ્યમથી સંસાર ચલાવનાર ભગવાન હરિ છે 3 બોય
હરિપ્રસાદ ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા ધન્ય 5 બોય
હરિઅક્સા ભગવાન શિવ; સિંહની આંખો; વિષ્ણુનું નામ 5 બોય
હરીઆક્ષ ભગવાન શિવ; સિંહની આંખો; વિષ્ણુનું નામ 3 બોય
હરિબાલન ભગવાન વિષ્ણુના પુત્રી 3 બોય
હરિચરણ ભગવાનના ચરણ 9 બોય
હરિદા ભગવાન કૃષ્ણનો સેવક 5 બોય
હરિદાસ ભગવાન કૃષ્ણનો સેવક 6 બોય
હરીદીપ ભગવાન શિવ 3 બોય
હરિદ્ર એક કે જે સુવર્ણ છે 5 બોય
હરિદ્વાર ભગવાનનો પ્રવેશદ્વાર 1 બોય
હરિગોપાલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, ભગવાન જે ગોવાળ છે 6 બોય
હરિહર ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ એક સાથે 9 બોય
હરિહર પુત્ર હરિ પુત્ર (ભગવાન વિષ્ણુ) અને હર (ભગવાન શિવ) 5 બોય
હરિહરણ હરિ (ભગવાન વિષ્ણુ) અને હરા (ભગવાન શિવ) નો જન્મ 6 બોય
હરિજ ક્ષિતિજ 1 બોય
હરિકાંત ભગવાન ઇન્દ્રને પ્રિય 9 બોય
હરીકરણ ઇન્દ્રને પ્રિય 9 બોય
હરિકેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; પીળા વાળ-વાળું; શિવનું એક વિશેષ નામ; સૂર્યની સાત મુખ્ય કિરણોમાંથી એકનું નામ; વિષ્ણુનું બીજું નામ 7 બોય
હરિકિશન પ્રકૃતિના ભગવાન 8 બોય
હરિકિશોર જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું છે 4 બોય
હરિલાલ હરિ પુત્ર 7 બોય
હરિમર્કટમર્કટા વાનરના ભગવાન 4 બોય
હરિન શુદ્ધ 5 બોય
હરિના ભગવાન હરિ 6 બોય
હરિનાક્ષ ભગવાન શિવ; હરણ - આંખવાળું; શિવનું એક ઉપકલા; પીળી નેત્રો 8 બોય
હરિનારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ, નર નો અર્થ વ્યક્તિ થાય છે, નારાયણ એ પ્રારંભિક વ્યક્તિ છે + સૃષ્ટિ અને વિનાશના માધ્યમથી સંસાર ચલાવનાર ભગવાન હરિ છે 11 બોય
Harinarayanan (હરિનારાયણં) Lord Vishnu 8 બોય
હરીનાથ ભગવાન વિષ્ણુ; હરિ જેવું જ; ભગવાન 7 બોય
હરિનાથા મહા વિષ્ણુ 8 બોય
હરિન્દ્ર ભગવાન શિવ; એક વૃક્ષ 1 બોય
હરિન્દ્રનાથ હરિના ભગવાન 8 બોય
હરિનિથા ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા ધારણ કરેલ 7 બોય
હરિઓમ ભગવાન વિષ્ણુ; બ્રાહ્મણનું નામ 1 બોય
હરીપેઅસાદ દેવતાઓને પ્રિય 1 બોય
હરીપીન્દા દેવતાઓને પ્રિય 8 બોય
Showing 1 - 100 of 395