હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 395, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 395
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હંસલ ભગવાન દયાળુ છે; હંસ જેવું 1 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 1 બોય
હરા પાપ નાશક 1 બોય
હરનાધ ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન (શિવ)ના ભક્ત 1 બોય
હરીશ ભગવાન શિવ; સંયુક્ત શિવ અને વિષ્ણુ 1 બોય
હરિકાંત ભગવાન ઇન્દ્રને પ્રિય 1 બોય
હરિદ્વાર ભગવાનનો પ્રવેશદ્વાર 1 બોય
હરિજ ક્ષિતિજ 1 બોય
હરિન્દ્ર ભગવાન શિવ; એક વૃક્ષ 1 બોય
હરિઓમ ભગવાન વિષ્ણુ; બ્રાહ્મણનું નામ 1 બોય
હરીપેઅસાદ દેવતાઓને પ્રિય 1 બોય
હરિપ્રીત ભગવાનના પ્રિય 1 બોય
હરિષ્ઠ 1 બોય
હરિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 1 બોય
હરિવંશ હરિના પરિવારજનો સબંધિત 1 બોય
હર્મેંદ્ર ચંદ્ર 1 બોય
હરસાહ 1 બોય
હર્ષિત આનંદકારક; ખુશખુશાલ; ખુશ 1 બોય
હર્યક્ષ ભગવાન શિવ; સિંહની આંખો; વિષ્ણુનું નામ 1 બોય
હશવીન સુખી યુવક 1 બોય
હવન અગ્નિ સાથે અર્પણ કરવું; બલિદાન; અગ્નિનું બીજું નામ; અર્પણ કરવુ 1 બોય
હયગ્રીવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અવતારોમાંનો એક; શિક્ષણ સાથે જોડાયેલ 1 બોય
હેમવતીનંદન દેવી પાર્વતીનો પુત્ર 1 બોય
હેમ્ક્રીશ સ્વર્ણ કૃષ્ણ 1 બોય
હેમરાજ સોનાનો રાજા 1 બોય
હેનીત વાઘ 1 બોય
હિયાન મર્દાના; ભગવાન 1 બોય
હિમાચલ હિમાલય 1 બોય
હિમાજેશ ભગવાન શિવ, હિમરાજા (દેવી પાર્વતી)ના પતિ 1 બોય
હિમાંનિશ ભગવાન શિવ, હિમાનીના (પાર્વતી) ભગવાન 1 બોય
હિમંત બર્ફીલા પર્વતો 1 બોય
હિમાવત 1 બોય
હિમ્મત હિંમત 1 બોય
હિરણ્યાપ્પા 1 બોય
હિતાંશુ શુભ ચિંતક 1 બોય
હોનહાર ઉત્તમ 1 બોય
હરેહાન ભગવાન એક પસંદ કર્યું છે 1 બોય
હ્રીદાન હૃદયની ભેટ; હૃદયની પસંદગી; મહાન હૃદય 1 બોય
હૃદયનાથ હૃદયના ભગવાન 1 બોય
હૃદય હૃદય 1 બોય
હૃદ્યાંશુ હૃદયમાંથી પ્રકાશ; ચંદ્ર 1 બોય
ૠષભઃ નૈતિકતા 1 બોય
હ્રિષિરાજ આનંદ 1 બોય
હૃષિત તે સુખ લાવે છે 1 બોય
હૃતિશ હૃદયના ભગવાન 1 બોય
હ્રીવાન 1 બોય
હૃષિકેશ જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરે છે; ભગવાન કૃષ્ણ; ભગવાન વિષ્ણુ 1 બોય
હક્ષ આંખ 2 બોય
હિત પ્રેમ 2 બોય
હેમુ સ્વર્ણ 2 બોય
હેતવ પ્રેમ આપનાર 2 બોય
હારિત હળવો માણસ; લીલા; હળ ચલાવનાર; ખેડૂત 3 બોય
હક્ષા 3 બોય
હનુમંત રામાયણના વાનર દેવતા 3 બોય
હેપ્પી ખુશ; આનંદિત; એક આનંદિત સ્ત્રી 3 બોય
હરી નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ, નર નો અર્થ વ્યક્તિ થાય છે, નારાયણ એ પ્રારંભિક વ્યક્તિ છે + સૃષ્ટિ અને વિનાશના માધ્યમથી સંસાર ચલાવનાર ભગવાન હરિ છે 3 બોય
હરીઆક્ષ ભગવાન શિવ; સિંહની આંખો; વિષ્ણુનું નામ 3 બોય
હરિબાલન ભગવાન વિષ્ણુના પુત્રી 3 બોય
હરીદીપ ભગવાન શિવ 3 બોય
હ્રિતિક દિલથી 3 બોય
હર્જસ ભગવાનની સ્તુતિ 3 બોય
હરજીવન જે ભગવાન લક્ષી જીવન જીવે છે 3 બોય
હરજીત વિજયી; વિજેતા 3 બોય
હર્ષક આનંદિત 3 બોય
હર્ષત ખુશી 3 બોય
હર્ષિલ આનંદકારક; પર્વતોના રાજાઓ; દયાળુ; મધુરું; ખુશી 3 બોય
હરષુ હરણ 3 બોય
હર્ષિત આનંદકારક; ખુશખુશાલ; ખુશ 3 બોય
હાર્થીક પ્રેમ 3 બોય
હસીક હસતાં; સુસામાજિક; રમૂજી; આનંદિત 3 બોય
હસીત હસવું; સુખી; આનંદિત 3 બોય
હસ્ત હાથ 3 બોય
હવિહ આહુતિ; પ્રસાદ 3 બોય
હેમાંગ ચમકદાર શરીરવાળું એક 3 બોય
Hemdev (હેમદેવ) Lord of wealth 3 બોય
Hemitraa (હેમિત્રા) Lord Vishnu 3 બોય
હેનીલ ફીણવાળું 3 બોય
હેરંબા માતાનો પ્રિય પુત્ર; ગૌરવપૂર્ણ; ગણપતિનું નામ 3 બોય
હેતાંશ ઉગતો સૂર્ય; શુભ ચિંતક 3 બોય
હેત્વિક ભગવાન શિવ 3 બોય
હિમાંગિની બરફથી બનેલી 3 બોય
હિમાંશુ ચંદ્ર 3 બોય
હિમંત રાજ બુદ્ધિશાળી 3 બોય
હિમશેખર ભગવાન શિવ, હિમા - બરફ + શેખર - શિખર 3 બોય
હિમી પ્રખ્યાત; પ્રસિદ્ધ 3 બોય
હીમીર શાંત; ઠંડી 3 બોય
હિરદયા હૃદય 3 બોય
હિશાલ તેજસ્વી 3 બોય
હિતાર્થ પ્રેમ વહેંચો; શુભેચ્છક 3 બોય
હિતેશ્વર ભગવાનનું હૃદય 3 બોય
હિતરાજ શુભેચ્છાઓ આપનાર; સુંદર રાજા 3 બોય
હિયાંશ હૃદયનો ભાગ 3 બોય
હોજન 3 બોય
હૃદય હૃદય 3 બોય
હ્રિતિક ઋષિનું નામ; દિલથી 3 બોય
હરિયાઁ ધન 3 બોય
હ્રીયાંશ ધન 3 બોય
હુવેન્દ્ર 3 બોય
હમીર શ્રીમંત રાજા; એક રાગ 4 બોય
હમરિષ પ્રેમાળ; મદદગાર 4 બોય
Showing 1 - 100 of 395