ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 178, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 178
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 8 ગર્લ
યશ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 5 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 3 ગર્લ
યશ્વીની સફળ સ્ત્રી; યશ; વિજય 9 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 1 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 22 ગર્લ
યસસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 7 ગર્લ
યાહ્વી સ્વર્ગ; પૃથ્વી; સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનું સંયોજન 11 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 9 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 1 ગર્લ
Yathika (યતિકા) Name of Goddess Durga 3 ગર્લ
યાલિની દેવી સરસ્વતી; મધુર 7 ગર્લ
યશના પ્રાર્થના કરવી; સફેદ ગુલાબ 5 ગર્લ
યુવાની યુવા 11 ગર્લ
યુવાન્ય યુવા 1 ગર્લ
યગ્નીથા પૂજા 4 ગર્લ
યુવતી યુવાન સ્ત્રી 7 ગર્લ
યશસ્વી દેવી લક્ષ્મી; સફળ સ્ત્રી 9 ગર્લ
યાત્રી યાત્રી 1 ગર્લ
યમ્યા ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; રાત 2 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 5 ગર્લ
યાધના સ્મિત 9 ગર્લ
યુક્તાસરી તેજસ્વી; તોફાની 7 ગર્લ
યામી પરમેશ્વર; લોકો 3 ગર્લ
યસ્તિકા મોતીઓની માળા 5 ગર્લ
યોક્ષિતા સ્વર્ગ 9 ગર્લ
યશવિતા સફળતા 6 ગર્લ
યાસ્વિતા સફળતા 6 ગર્લ
યાદીતા રાતના ભગવાન 6 ગર્લ
યુવાનથીકા સુંદર; સદાબહાર; યુવાન 6 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 6 ગર્લ
યોચના વિચાર 4 ગર્લ
યુગાંતિકા અંત સુધી ઉભા રહેનારી 1 ગર્લ
યંત્રા દેવી લક્ષ્મી 8 ગર્લ
યુવાની ગાયત્રીની જેમ 3 ગર્લ
યસસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 11 ગર્લ
યીહંથી શાંતિ, બિલ્કુલ 4 ગર્લ
યોશાના યુવતી; યુવા 11 ગર્લ
યામિની નિશાચર 8 ગર્લ
યશવંતી ખૂબ પ્રસિદ્ધિ સાથે 3 ગર્લ
યસ્વિતા સફળતા 7 ગર્લ
યમુના જમુના નદી 3 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 4 ગર્લ
યોશીની વિચારો 9 ગર્લ
યોજના યોજના 3 ગર્લ
યાસના પ્રાર્થના 7 ગર્લ
યયાતિ પથિક; મુસાફરી 9 ગર્લ
યશવિની પરિપૂર્ણતા 1 ગર્લ
યાસના ઇચ્છા 8 ગર્લ
Yagapriya (યાગપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
યાન્તિ દેવી પાર્વતી, ત્રીજા વિશ્વની સ્ત્રી 6 ગર્લ
યશોમતી સફળ સ્ત્રી 3 ગર્લ
યુકથાશ્રી સચેત; કુશળ 6 ગર્લ
યોશા સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
યુવાપ્રિયા સરસ યુવતી 3 ગર્લ
યજા ધાર્મિક; બલિદાન આપનાર 1 ગર્લ
યાલીસાઈ મધુર 4 ગર્લ
યશની સફળતા 5 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 4 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 8 ગર્લ
યામિ માર્ગ; પ્રગતિ; એક અપ્સરા અથવા આકાશી સુંદર યુવતી 22 ગર્લ
યાદમ્મા સ્મૃતિની માતા 22 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યેમા આપણો આનંદ 8 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 7 ગર્લ
યશ્યષ્શ્રી માનવતાવાદી; મટાડનાર; બુદ્ધિ 9 ગર્લ
એના સ્વતંત્રતાની તીવ્ર જરૂરિયાત - શારીરિક; માનસિક અને આધ્યાત્મિક 9 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 5 ગર્લ
યુકાશ્રી સુગંધિત; મૈત્રીનો ફૂલ 5 ગર્લ
યેશના ખુશી 9 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 9 ગર્લ
યોષિણી રહસ્યમય અથવા અલૌકિક. વર્ણન. 8 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યસ્મીની તે એક સુંદર અને મનોહર ફૂલ છે જે સફેદ છે 9 ગર્લ
યોગજા ધ્યાનથી જન્મ 5 ગર્લ
યોગયુક્ત ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત 9 ગર્લ
યોગ્યતા યોગ્યતા 3 ગર્લ
યોનિતા કબૂતર 3 ગર્લ
યહવા સ્વર્ગ અને પૃથ્વી; વહેતું પાણી 3 ગર્લ
યજતા પવિત્ર; પ્રતિષ્ઠિત 4 ગર્લ
યક્ષાલી ભગવાન યક્ષ, પ્રકૃતિના રખેવાળ 5 ગર્લ
યામૃતા સરસ વ્યક્તિ 8 ગર્લ
યમશીત સારી વ્યક્તિ 4 ગર્લ
યમુનિ નિશાચર; રાત 11 ગર્લ
યોગના યોજના 9 ગર્લ
યોજના યોજના 2 ગર્લ
યુવતી યુવાન સ્ત્રી 8 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 11 ગર્લ
યશોદાગર્બા સમ્ભૂતા યશોદાના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થનાર 7 ગર્લ
યાતુધાની ગાયત્રીની જેમ 4 ગર્લ
યુક્તાતમાં સ્વયંથી જોડાયેલ 22 ગર્લ
યુક્ત્વા લિન થવું 2 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 6 ગર્લ
યાચના વિનંતી; પ્રાર્થના; દલીલ 8 ગર્લ
Yasodha (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યાશ્રિતઃ ખીલવું 1 ગર્લ
યવના યુવાની; યુવાન; રૂપવાન; સુંદર; ઝડપી 1 ગર્લ
યેસસરી પ્રખ્યાત; તેજસ્વી 6 ગર્લ
યૌષા એક સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 8 ગર્લ
યાજ્ના પૂજા 6 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 178