ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 178, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 178
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યશવિની પરિપૂર્ણતા 1 ગર્લ
યજા ધાર્મિક; બલિદાન આપનાર 1 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 1 ગર્લ
યશવિની સફળ સ્ત્રી; યશ; વિજય 1 ગર્લ
Yashoda (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યાશ્રિતઃ ખીલવું 1 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 1 ગર્લ
Yasodha (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યાત્રી યાત્રી 1 ગર્લ
યવના યુવાની; યુવાન; રૂપવાન; સુંદર; ઝડપી 1 ગર્લ
યોગનાશ્રી 1 ગર્લ
યુભક્ષણા દેવી મહા લક્ષ્મી 1 ગર્લ
યુગાંતિકા અંત સુધી ઉભા રહેનારી 1 ગર્લ
યુંગેશ્વરી શિથિલ 1 ગર્લ
યુવાન્ય યુવા 1 ગર્લ
યમ્યા ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; રાત 2 ગર્લ
Yasoda (યસોદા) Mother of Lord Krishna 2 ગર્લ
યસ્તી પાતળું 2 ગર્લ
યાતિ દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 2 ગર્લ
યોજના યોજના 2 ગર્લ
યુક્ત્વા લિન થવું 2 ગર્લ
યાહાવી તેજસ્વી 3 ગર્લ
યહવા સ્વર્ગ અને પૃથ્વી; વહેતું પાણી 3 ગર્લ
યજુષી સારું 3 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 3 ગર્લ
યામી પરમેશ્વર; લોકો 3 ગર્લ
યમુના જમુના નદી 3 ગર્લ
યશવંતી ખૂબ પ્રસિદ્ધિ સાથે 3 ગર્લ
યશિકા સફળતા; યશ પ્રાપ્ત કરને વાલી 3 ગર્લ
યશીલા પ્રખ્યાત; સફળ; શ્રીમંત; પ્રખ્યાત 3 ગર્લ
યશનેલ પ્રખ્યાત; તેજસ્વી; સફળ 3 ગર્લ
યશોમતી સફળ સ્ત્રી 3 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 3 ગર્લ
Yathika (યતિકા) Name of Goddess Durga 3 ગર્લ
યુવાની ગાયત્રીની જેમ 3 ગર્લ
યવનિકા મંચનો પડદો 3 ગર્લ
યોગા સુખ પ્રાપ્ત કરવાની એક કળા; ધ્યાન; ઊર્જા 3 ગર્લ
યોગ્નવી જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે 3 ગર્લ
યોગ્યતા યોગ્યતા 3 ગર્લ
યોજના યોજના 3 ગર્લ
યોનિતા કબૂતર 3 ગર્લ
યોસના યુવતી; યુવા 3 ગર્લ
યોત્શના ચંદ્ર પ્રકાશ 3 ગર્લ
યુતિ સંઘ 3 ગર્લ
યુવાપ્રિયા સરસ યુવતી 3 ગર્લ
યુવરાની એક યુવરાણી; રાજકુમારી 3 ગર્લ
Yagapriya (યાગપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
યગ્નીથા પૂજા 4 ગર્લ
યજતા પવિત્ર; પ્રતિષ્ઠિત 4 ગર્લ
યક્ષત્રા સિતારાની જેમ ચમકવા વાળા 4 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 4 ગર્લ
યાલીસાઈ મધુર 4 ગર્લ
યમશીત સારી વ્યક્તિ 4 ગર્લ
યશશ્વી આશીર્વાદ 4 ગર્લ
યશિની મીઠી; ખ્યાતિ અપાવી છે તે 4 ગર્લ
યાતુધાની ગાયત્રીની જેમ 4 ગર્લ
યીહંથી શાંતિ, બિલ્કુલ 4 ગર્લ
યોચના વિચાર 4 ગર્લ
યોગલક્ષ્મી યોગના ભગવાન 4 ગર્લ
યોગાશ્રી સુંદર યુવતી 4 ગર્લ
યોગેશ્વરી દેવી દુર્ગા; યોગનો નિષ્ણાત; એક પરી; એક દેવીનું નામ, વિદ્યાધારીનું નામ, દુર્ગાનું એક સ્વરૂપ 4 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે એકાગ્ર અથવા સ્ત્રી શિષ્ય અથવા મુગ્ધ હોય 4 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 4 ગર્લ
યક્ષાલી ભગવાન યક્ષ, પ્રકૃતિના રખેવાળ 5 ગર્લ
યાના સ્લેવિક; ભગવાન કૃપાળુ છે; નવો જન્મ 5 ગર્લ
યશની સફળતા 5 ગર્લ
યશસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 5 ગર્લ
યશ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 5 ગર્લ
યશના પ્રાર્થના કરવી; સફેદ ગુલાબ 5 ગર્લ
યસ્તિકા મોતીઓની માળા 5 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 5 ગર્લ
યોગજા ધ્યાનથી જન્મ 5 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે; સ્ત્રી શિષ્ય; એન્ચેન્ટેડ 5 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 5 ગર્લ
યોશા સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
યુકાશ્રી સુગંધિત; મૈત્રીનો ફૂલ 5 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 5 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 5 ગર્લ
યુથિકા બહુપ્રાપ્તિ; ફૂલ 5 ગર્લ
યાદીતા રાતના ભગવાન 6 ગર્લ
યજ્ઞાશા કિંમતી 6 ગર્લ
યહસ્મિતા શક્તિશાળી 6 ગર્લ
યાજ્ના પૂજા 6 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 6 ગર્લ
યામિકા રાત્રે 6 ગર્લ
યાન્તિ દેવી પાર્વતી, ત્રીજા વિશ્વની સ્ત્રી 6 ગર્લ
યશસ્વી કીર્તિ; પ્રખ્યાત 6 ગર્લ
યશ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 6 ગર્લ
યશોગુરી 6 ગર્લ
યશવિતા સફળતા 6 ગર્લ
યાસ્વિતા સફળતા 6 ગર્લ
યતિષમા મનોરમ 6 ગર્લ
યેસસરી પ્રખ્યાત; તેજસ્વી 6 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 6 ગર્લ
યેશિકા મનોરમ 6 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 6 ગર્લ
યોગ્ન્યા સત્ય 6 ગર્લ
યોશિતા સ્ત્રી; મહિલા; યુવાન; યુવતી; પત્ની 6 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 6 ગર્લ
યુકથાશ્રી સચેત; કુશળ 6 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 178