ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 178, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 178
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યામિ માર્ગ; પ્રગતિ; એક અપ્સરા અથવા આકાશી સુંદર યુવતી 22 ગર્લ
યજા ધાર્મિક; બલિદાન આપનાર 1 ગર્લ
યામી પરમેશ્વર; લોકો 3 ગર્લ
યાના સ્લેવિક; ભગવાન કૃપાળુ છે; નવો જન્મ 5 ગર્લ
યશા ખ્યાતિ; સફળતા; પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ; વિજય 9 ગર્લ
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 8 ગર્લ
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 9 ગર્લ
યાતિ દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 2 ગર્લ
યથી, યતી દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 9 ગર્લ
યેમા આપણો આનંદ 8 ગર્લ
એના સ્વતંત્રતાની તીવ્ર જરૂરિયાત - શારીરિક; માનસિક અને આધ્યાત્મિક 9 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 5 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 22 ગર્લ
યોગા સુખ પ્રાપ્ત કરવાની એક કળા; ધ્યાન; ઊર્જા 3 ગર્લ
યોશા સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
યૌષા એક સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 8 ગર્લ
યુતિ સંઘ 3 ગર્લ
યાહ્વી સ્વર્ગ; પૃથ્વી; સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનું સંયોજન 11 ગર્લ
યાજ્ના પૂજા 6 ગર્લ
યમ્યા ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; રાત 2 ગર્લ
યાન્તિ દેવી પાર્વતી, ત્રીજા વિશ્વની સ્ત્રી 6 ગર્લ
યંત્રા દેવી લક્ષ્મી 8 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 9 ગર્લ
યશ્રી વિજયી અથવા વિજયના દેવી; દેવી લક્ષ્મી કે ભાગ્યશાળી કે ભાગ્યશાળી કે શુભ 8 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 3 ગર્લ
યશ્વી ખ્યાતિ 1 ગર્લ
યસ્તી પાતળું 2 ગર્લ
યાત્રી યાત્રી 1 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 6 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 5 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 4 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 5 ગર્લ
યાચના પ્રવેશ; પ્રાર્થના 9 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 9 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યામિની નિશાચર 9 ગર્લ
યાસના ઇચ્છા 8 ગર્લ
યાચના વિનંતી; પ્રાર્થના; દલીલ 8 ગર્લ
યાચના પ્રાર્થનાત્મક 7 ગર્લ
યાદવી દેવી દુર્ગા 8 ગર્લ
યાધના સ્મિત 9 ગર્લ
યાદીતા રાતના ભગવાન 6 ગર્લ
યાદવા આંતરદૃષ્ટિ; બુદ્ધિ; મન 8 ગર્લ
યજ્ઞાશા કિંમતી 6 ગર્લ
યાહાવી તેજસ્વી 3 ગર્લ
યહવા સ્વર્ગ અને પૃથ્વી; વહેતું પાણી 3 ગર્લ
યજતા પવિત્ર; પ્રતિષ્ઠિત 4 ગર્લ
યજુષી સારું 3 ગર્લ
યક્ષાલી ભગવાન યક્ષ, પ્રકૃતિના રખેવાળ 5 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 6 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 4 ગર્લ
યક્ષિતા અદભુત યુવતી 3 ગર્લ
યક્ષિણી યક્ષિની એ પુરુષ યક્ષની સ્ત્રી સમકક્ષ છે અને તે બંને કુબેરની સેવા કરે છે. 7 ગર્લ
યાલીની દેવી સરસ્વતી; મધુર 8 ગર્લ
યાલિની દેવી સરસ્વતી; મધુર 7 ગર્લ
યામિકા રાત્રે 6 ગર્લ
યામિની નિશાચર 8 ગર્લ
યામૃતા સરસ વ્યક્તિ 8 ગર્લ
યમુના જમુના નદી 3 ગર્લ
યમુનિ નિશાચર; રાત 11 ગર્લ
યાસના પ્રાર્થના 7 ગર્લ
યશની સફળતા 5 ગર્લ
યશિકા સફળતા; યશ પ્રાપ્ત કરને વાલી 3 ગર્લ
યશિકા સફળતા; યશ પ્રાપ્ત કરને વાલી 11 ગર્લ
યશીલા પ્રખ્યાત; સફળ; શ્રીમંત; પ્રખ્યાત 3 ગર્લ
યશિની મીઠી; ખ્યાતિ અપાવી છે તે 4 ગર્લ
યશિતા ખ્યાતિ 11 ગર્લ
યશના પ્રાર્થના કરવી; સફેદ ગુલાબ 5 ગર્લ
Yashoda (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
યશોજ્ઞા 9 ગર્લ
Yasoda (યસોદા) Mother of Lord Krishna 2 ગર્લ
Yasodha (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
Yathika (યતિકા) Name of Goddess Durga 3 ગર્લ
Yatika (યાતીકા) Name of Goddess Durga 22 ગર્લ
યુવાની ગાયત્રીની જેમ 3 ગર્લ
યવના યુવાની; યુવાન; રૂપવાન; સુંદર; ઝડપી 1 ગર્લ
યયાતિ પથિક; મુસાફરી 9 ગર્લ
યેનાક્ષી જેની પાસે હરણ જેવી નેત્રો છે 11 ગર્લ
યેશિકા મનોરમ 6 ગર્લ
યેશના ખુશી 9 ગર્લ
યીહંથી શાંતિ, બિલ્કુલ 4 ગર્લ
યોચના વિચાર 4 ગર્લ
યોગદા દેવી દુર્ગા; યોગનું યોગદાન અથવા વ્યક્તિગત આત્માનું સંયોજન 8 ગર્લ
યોગજા ધ્યાનથી જન્મ 5 ગર્લ
યોગના યોજના 9 ગર્લ
યોગાવી 7 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 6 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે; સ્ત્રી શિષ્ય; એન્ચેન્ટેડ 5 ગર્લ
યોગિની જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરી શકે છે; પરી; યોગ દર્શનના અનુયાયી; જાદુગર 7 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 5 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે એકાગ્ર અથવા સ્ત્રી શિષ્ય અથવા મુગ્ધ હોય 4 ગર્લ
યોગના ભગવાનને સમર્પિત વિધિ 8 ગર્લ
યોગ્ન્યા સત્ય 6 ગર્લ
યોષિણી રહસ્યમય અથવા અલૌકિક. વર્ણન. 8 ગર્લ
યોજના યોજના 3 ગર્લ
યોજિતા સંયુક્ત સહાય 7 ગર્લ
યોજના યોજના 2 ગર્લ
યોક્ષિતા સ્વર્ગ 9 ગર્લ
યોક્ષિતા ગર્વ; વીર 8 ગર્લ
યોનિતા કબૂતર 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 178