ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 178, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 178
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યુવરાની યુવરાણી; રાજકુમારી 11 ગર્લ
યૂવિકા એક યુવાન સ્ત્રી; કુંવારીકા; યુવાન; યુવતી 8 ગર્લ
યુવતી યુવાન સ્ત્રી 8 ગર્લ
યુવતી યુવાન સ્ત્રી 7 ગર્લ
યુવાશ્રી યુવાની 7 ગર્લ
યુવરાની એક યુવરાણી; રાજકુમારી 3 ગર્લ
યુવાપ્રિયા સરસ યુવતી 3 ગર્લ
યુવાન્ય યુવા 1 ગર્લ
યુવાનથીકા સુંદર; સદાબહાર; યુવાન 6 ગર્લ
યુવાની યુવા 11 ગર્લ
યુવાક્ષી સુંદર નેત્રો 8 ગર્લ
યુતિકા બહુપ્રાપ્તિ; ફૂલ 6 ગર્લ
યુતિ સંઘ 3 ગર્લ
યુથિકા બહુપ્રાપ્તિ; ફૂલ 5 ગર્લ
યુક્ત્વા લિન થવું 2 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 5 ગર્લ
યુક્તિ યુક્તિ; શક્તિ; વ્યૂહરચના; તર્ક દ્વારા ઉકેલ; તર્ક દ્વારા; યુક્તિ; કુશળતા; દલીલ 4 ગર્લ
યુકથાશ્રી સચેત; કુશળ 6 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 5 ગર્લ
યુક્તાતમાં સ્વયંથી જોડાયેલ 22 ગર્લ
યુક્તાસરી તેજસ્વી; તોફાની 7 ગર્લ
યુક્તા સચેત; કુશળ; ઝૂમ્યો; સંયુક્ત; હોંશિયાર; યોગ્ય કુશળ; સમૃધ્ધ 6 ગર્લ
યુકાશ્રી સુગંધિત; મૈત્રીનો ફૂલ 5 ગર્લ
યુંગેશ્વરી શિથિલ 1 ગર્લ
યુગાંતિકા અંત સુધી ઉભા રહેનારી 1 ગર્લ
યુભક્ષણા દેવી મહા લક્ષ્મી 1 ગર્લ
યૌષા એક સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 8 ગર્લ
યોત્શના ચંદ્ર પ્રકાશ 3 ગર્લ
યોશિતા સ્ત્રી; મહિલા; યુવાન; યુવતી; પત્ની 6 ગર્લ
યોશિતા સ્ત્રી; મહિલા; યુવાન; યુવતી; પત્ની 7 ગર્લ
યોશીની વિચારો 9 ગર્લ
યોશાના યુવતી; યુવા 11 ગર્લ
યોશા સ્ત્રી; યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
યોસના યુવતી; યુવા 3 ગર્લ
યોનિતા કબૂતર 3 ગર્લ
યોક્ષિતા ગર્વ; વીર 8 ગર્લ
યોક્ષિતા સ્વર્ગ 9 ગર્લ
યોજના યોજના 2 ગર્લ
યોજિતા સંયુક્ત સહાય 7 ગર્લ
યોજના યોજના 3 ગર્લ
યોષિણી રહસ્યમય અથવા અલૌકિક. વર્ણન. 8 ગર્લ
યોગ્યતા યોગ્યતા 3 ગર્લ
યોગ્ન્યા સત્ય 6 ગર્લ
યોગ્નવી જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે 3 ગર્લ
યોગના ભગવાનને સમર્પિત વિધિ 8 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે એકાગ્ર અથવા સ્ત્રી શિષ્ય અથવા મુગ્ધ હોય 4 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 5 ગર્લ
યોગિની જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરી શકે છે; પરી; યોગ દર્શનના અનુયાયી; જાદુગર 7 ગર્લ
યોગેશ્વરી દેવી દુર્ગા; યોગનો નિષ્ણાત; એક પરી; એક દેવીનું નામ, વિદ્યાધારીનું નામ, દુર્ગાનું એક સ્વરૂપ 4 ગર્લ
યોગિતા એક કે જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે; સ્ત્રી શિષ્ય; એન્ચેન્ટેડ 5 ગર્લ
યોગિતા મુગ્ધ; મોહિત 6 ગર્લ
યોગયુક્ત ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત 9 ગર્લ
યોગાવી 7 ગર્લ
યોગાશ્રી સુંદર યુવતી 4 ગર્લ
યોગનાશ્રી 1 ગર્લ
યોગના યોજના 9 ગર્લ
યોગમાયા માયા જે ભગવાનના સીધા સંપર્કમાં છે 7 ગર્લ
યોગજા ધ્યાનથી જન્મ 5 ગર્લ
યોગદા દેવી દુર્ગા; યોગનું યોગદાન અથવા વ્યક્તિગત આત્માનું સંયોજન 8 ગર્લ
યોગલક્ષ્મી યોગના ભગવાન 4 ગર્લ
યોગા સુખ પ્રાપ્ત કરવાની એક કળા; ધ્યાન; ઊર્જા 3 ગર્લ
યોચના વિચાર 4 ગર્લ
યીહંથી શાંતિ, બિલ્કુલ 4 ગર્લ
યેશના ખુશી 9 ગર્લ
યેશિકા મનોરમ 6 ગર્લ
યશસ્વિની વિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ 6 ગર્લ
યશસ્વી દેવી લક્ષ્મી; સફળ સ્ત્રી 9 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 22 ગર્લ
યેસસરી પ્રખ્યાત; તેજસ્વી 6 ગર્લ
યેશા, યેસા ખ્યાતિ 5 ગર્લ
યેનાક્ષી જેની પાસે હરણ જેવી નેત્રો છે 11 ગર્લ
એના સ્વતંત્રતાની તીવ્ર જરૂરિયાત - શારીરિક; માનસિક અને આધ્યાત્મિક 9 ગર્લ
યેમા આપણો આનંદ 8 ગર્લ
યજહિની યાઝ; એક સાધન 11 ગર્લ
યયાતિ પથિક; મુસાફરી 9 ગર્લ
યવનિકા મંચનો પડદો 3 ગર્લ
યવના યુવાની; યુવાન; રૂપવાન; સુંદર; ઝડપી 1 ગર્લ
યુવાની ગાયત્રીની જેમ 3 ગર્લ
યાત્વિકા 9 ગર્લ
યાતુધાની ગાયત્રીની જેમ 4 ગર્લ
યાત્રી યાત્રી 1 ગર્લ
યાતિયાસા રજત 11 ગર્લ
યતિષમા મનોરમ 6 ગર્લ
Yatika (યાતીકા) Name of Goddess Durga 22 ગર્લ
Yathika (યતિકા) Name of Goddess Durga 3 ગર્લ
યથી, યતી દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 9 ગર્લ
યાતિ દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 2 ગર્લ
યસ્વિતા સફળતા 7 ગર્લ
યાસ્વિતા સફળતા 6 ગર્લ
યસ્તિકા મોતીઓની માળા 5 ગર્લ
યસ્તી પાતળું 2 ગર્લ
યશોધરા જેને પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે 11 ગર્લ
Yasodha (યશોદા) Mother of Lord Krishna 1 ગર્લ
Yasoda (યસોદા) Mother of Lord Krishna 2 ગર્લ
યસ્મિતા પ્રખ્યાત અથવા ગૌરવશાળી 7 ગર્લ
યસ્મીની તે એક સુંદર અને મનોહર ફૂલ છે જે સફેદ છે 9 ગર્લ
યાસી પ્રખ્યાત; સફળ 9 ગર્લ
યશ્યષ્શ્રી માનવતાવાદી; મટાડનાર; બુદ્ધિ 9 ગર્લ
યશવિતા સફળતા 6 ગર્લ
યશ્વીની સફળ સ્ત્રી; યશ; વિજય 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 178