પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 695, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 695
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાવાની શોધક; જેનો સ્પર્શ તમને શુદ્ધ બનાવે છે; પવિત્ર 1 ગર્લ
પાવની શોધક; જેનો સ્પર્શ તમને શુદ્ધ બનાવે છે; પવિત્ર 1 ગર્લ
પદ્મજા કમળમાં જન્મેલ, દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પદ્માજઈ કમળમાં જન્મેલ, દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પદ્માક્ષી કમળ જેવી આંખોવાળી 1 ગર્લ
પદ્મરૂપા કમળ જેવું 1 ગર્લ
પદ્મશ્રી દૈવી કમળ 1 ગર્લ
પાખી પક્ષી 1 ગર્લ
પક્ષી પક્ષી 1 ગર્લ
પલ્લવી નવા પાંદડા; એક શૂટ; યુવાન 1 ગર્લ
પમ્ફા એક ફુલ 1 ગર્લ
પાંચાલી પાંડવોના પત્નિ, પાંચલાના રાજ્યમાંથી એક, દ્રૌપદીનું એક નામ 1 ગર્લ
પંખડી પાન 1 ગર્લ
પન્થીની પથપ્રદર્શક; માર્ગદર્શન 1 ગર્લ
પારા શ્રેષ્ઠ; દેવી જે પાંચ તત્વોથી ઉપર છે 1 ગર્લ
પરમજ્યોતિ દેવી દુર્ગા; મહાન વૈભવ 1 ગર્લ
પરશ્રી ગંગા 1 ગર્લ
પરિજા ઉદભવ ની જગ્યા; સ્રોત 1 ગર્લ
પરિસા પેરિસની જેમ; પરી અથવા પરી જેવી; સુંદર 1 ગર્લ
પાવના ધાર્મિક; પવિત્ર; તાજગી; શુદ્ધતા 1 ગર્લ
પવની શ્રી ભગવાન હનુમાન; દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પવિના ધાર્મિક; પવિત્ર; તાજગી; શુદ્ધતા 1 ગર્લ
પાવના 1 ગર્લ
પાયલ પાયલ 1 ગર્લ
પીહુ તે મહાન છે; મીઠો અવાજ; ઢેલ 1 ગર્લ
પેર્નીથા પ્રાર્થના સ્વીકારવી 1 ગર્લ
પોમીથા શિષ્ટ કન્યા 1 ગર્લ
પૂર્નાકમલા એક ખીલતું કમળ 1 ગર્લ
પ્રાંજલી આત્મગૌરવ; આદરણીય; પ્રામાણિક અને નરમ; સરળ 1 ગર્લ
પ્રાશા ઇચ્છા; પ્રેમ ની નિશાની 1 ગર્લ
પ્રભા પ્રકાશ; ચળકવું; ચમકવું; પ્રતિભા; એક સ્વર્ગીય સુંદર યુવતી 1 ગર્લ
પ્રભૃતિ નસીબ દ્વારા 1 ગર્લ
પ્રાચી પૂર્વ; પ્રાચ્ય 1 ગર્લ
પ્રગતિશા 1 ગર્લ
પ્રગન્યા વિદ્વાન 1 ગર્લ
પ્રજ્ઞાનશિ બુદ્ધિ / બુદ્ધિનો ભાગ 1 ગર્લ
પ્રહાસા દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પ્રજીશા સવારે 1 ગર્લ
પ્રજ્વાલા શાશ્વત જ્યોત 1 ગર્લ
પ્રાક્ષી જે પ્રકાશનું રક્ષણ કરે છે 1 ગર્લ
પ્રમાંના સાચી ધારણા 1 ગર્લ
પ્રેમલતા છોડનો પ્રકાર 1 ગર્લ
પ્રાનદા દેવી દુર્ગા; જીવનદાન; જીવન બચાવવું; વનસ્પતિની એક પ્રજાતિ 1 ગર્લ
પ્રાનની સૌથી સુંદર 1 ગર્લ
પ્રણવી દેવી પાર્વતી; બ્રહ્માંડના પ્રથમ ધ્વનિને પ્રાણવી કહે છે 1 ગર્લ
પ્રથા વલણ; કસ્ટમ 1 ગર્લ
પ્રતિ એક જે સંગીતની પ્રશંસા કરે છે અને પ્રેમ કરે છે 1 ગર્લ
પ્રતિનજીતા ભગવાનનો દ્રષ્ટિકોણ 1 ગર્લ
પ્રતિરોધ પ્રતિકાર 1 ગર્લ
પ્રવાલિકા સવાલ 1 ગર્લ
પ્રવિણા દેવી સરસ્વતી; કુશળ 1 ગર્લ
પ્રેણા સર્જનાત્મકતા 1 ગર્લ
પ્રીત પ્રેમ 1 ગર્લ
પ્રીથા સુખી; પ્રિય એક; કુંતી(પાંડવોની માતા)નું બીજું નામ 1 ગર્લ
પ્રીતિ સ્નેહ; પ્રેમ 1 ગર્લ
પ્રેમજા 1 ગર્લ
પ્રેમીતા 1 ગર્લ
પ્રેનીથા ભગવાન તરફથી ભેટ 1 ગર્લ
પ્રેરણા પ્રોત્સાહન; પ્રેરણા 1 ગર્લ
પ્રેક્ષા નામનું એક સ્વરૂપ, પ્રેક્ષા 1 ગર્લ
પ્રિશિકા સ્નેહ; ભગવાનના આશીર્વાદ 1 ગર્લ
પ્રીશીતા સૌમ્ય; સર્જનાત્મક અને મહત્વાકાંક્ષી; ભગવાન 1 ગર્લ
પ્રીતા સુખી; પ્રિય એક; કુંતી(પાંડવોની માતા)નું બીજું નામ 1 ગર્લ
પ્રિયજનનિ પ્રિય માતા 1 ગર્લ
પ્રિયલા પ્યારું; જે પ્રેમ આપે છે 1 ગર્લ
પ્રિયાઁ પ્રેમ; પ્રિય 1 ગર્લ
પ્રીયંગા શર્મિલાનો સ્નેહી 1 ગર્લ
પુજ્યા સન્માનિત 1 ગર્લ
પુમીમાં પૂર્ણ ચંદ્રની રાત 1 ગર્લ
પુનિતા પ્રેમ; શુદ્ધ; પવિત્ર; ધાર્મિક 1 ગર્લ
પુરાન્ધરી ગાયત્રીની જેમ 1 ગર્લ
પૂરી શહેરનું નામ 1 ગર્લ
પુરૂષાકૃતી જે માણસનું રૂપ ધારણ કરનાર 1 ગર્લ
પુષ્પંજ઼લિ ફૂલ આપનાર 1 ગર્લ
પુષ્પશ્રી ફૂલોનો સમૂહ 1 ગર્લ
પુષ્પિતા ફૂલોથી શણગારેલ, એક જે ફૂલોથી શણગારેલ છે 1 ગર્લ
પૂતના સખત ફૂંકાતા; પુરાણોમાં એક રાક્ષસીનો ઉલ્લેખ છે 1 ગર્લ
પાવાના ધાર્મિક; પવિત્ર; તાજગી; શુદ્ધતા 2 ગર્લ
પાયલ પાયલ 2 ગર્લ
Padmal (પદ્મલ) Lotus 2 ગર્લ
પમ્પા નદી 2 ગર્લ
પરુ સુર્ય઼; અગ્નિ; દેવી પાર્વતી; કૃપાળુ અથવા પાણીનો પ્રવાહ 2 ગર્લ
પેય દરેકનું પ્રિય 2 ગર્લ
પૂજી સજ્જન 2 ગર્લ
પૂનમ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 2 ગર્લ
Pusha (પૂષા) Nourishing 2 ગર્લ
પાજસ દેવી લક્ષ્મી; નિશ્ચિતતા; ઉત્સાહ; શક્તિ; ઉજ્જ્વલતા; ચમક; તેજ; સ્વર્ગ અને પૃથ્વી 3 ગર્લ
પદ્મમાલિની દેવી લક્ષ્મી; જેણે કમળની માળા પહેરી છે; લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ 3 ગર્લ
પદ્મિની કમળ; કમળનો સંગ્રહ 3 ગર્લ
પલોમી કબૂતર 3 ગર્લ
પામેલા મધ 3 ગર્લ
પંખુડી પાન 3 ગર્લ
પન્યા પ્રશંસા; તેજસ્વી; ઉત્તમ 3 ગર્લ
પરલી સૂકું ધાસ 3 ગર્લ
પરીક્ષા પરીક્ષણ; પરીક્ષા 3 ગર્લ
પરિમલામ સુખદ મહેક 3 ગર્લ
પ્રોમિતા ફૂલનું નામ 3 ગર્લ
પ્રતિભા પાર્થમાંથી ઉદ્ભવેલું 3 ગર્લ
પાર્વતી પાર્વતી, પર્વતોના રાજાની પુત્રી, ભગવાન શિવની પત્ની, દેવી 3 ગર્લ
પરવી તહેવાર 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 695