ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 235, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 235
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગ્રિષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 3 ગર્લ
ગૌરવી સન્માન; ગૌરવ 7 ગર્લ
ગાર્ગી જે વ્યક્તિ વિચારવાની પ્રેરણા આપે છે; એક પ્રાચીન વિદ્વાન 6 ગર્લ
ગુનીકા તારો; મોતી 9 ગર્લ
ગર્વિતા ઉત્સાહ 6 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 9 ગર્લ
ગમ્યા સુંદર; એક નિયતિ 2 ગર્લ
ગિતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 3 ગર્લ
ગુનાક્ષી દયાળુ; જે સ્વભાવથી સારું છે 9 ગર્લ
ગરવી ઉત્સાહ 3 ગર્લ
ગોરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગ્રીષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 4 ગર્લ
ગુનીશ્કા કુશળ; હોંશિયાર; ભવ્ય; પ્રતિભાની દેવી 9 ગર્લ
ગગના આકાશ 22 ગર્લ
ગામિની શાંત 8 ગર્લ
ગેષ્ના ગાયક 9 ગર્લ
ગૌરાંગી સુખ આપનાર; દેવી રાધાનું બીજું નામ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રિય; ગોરો રંગ 11 ગર્લ
ગ્રેહા ગ્રહ 3 ગર્લ
ગીતાંશ ગીતાનો ભાગ 6 ગર્લ
ગનાક્ષી ઇચ્છા; જોઈએ છે 7 ગર્લ
ઘનિષ્કા દેવી પાર્વતી 6 ગર્લ
ગુનિતા સદાચારી; નિપુણ; ઉત્તમ; પ્રતિભાશાળી 9 ગર્લ
ગાયત્રી સૂર્યની સ્તુતિ કરતો વૈદિક મંત્ર; એક પવિત્ર શ્લોક; એક દેવી, વેદોની માતા 9 ગર્લ
ગીતા સુહાની હિન્દુ પવિત્ર પુસ્તક 11 ગર્લ
ગૌરીનંદ દેવી પાર્વતીની પુત્રી; ભગવાન વિષ્ણુની પુત્રી 5 ગર્લ
ગીતીશા ગીતના સાત અવાજ 1 ગર્લ
ગ્રીશા જાગૃત 9 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 8 ગર્લ
ગ્રીહિથા દેવી લક્ષ્મી; સ્વીકાર્યું 8 ગર્લ
ગીરિષા પર્વતોથી સંબંધિત; પાર્વતીનું બીજું નામ 9 ગર્લ
ગૌરીતા હિંદુ દેવી પાર્વતી 5 ગર્લ
ગુનાનીધી સારાગુણોનો સંગ્રહ 6 ગર્લ
ગુરબાની શીખની ધાર્મિક પ્રાર્થના 9 ગર્લ
ગ્રંથના પુસ્તક 3 ગર્લ
ગીતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 4 ગર્લ
ગરિમા હૂંફ 4 ગર્લ
ગગનાસિંધૂ આકાશનો મહાસાગર 7 ગર્લ
ગિયાના દયાળુ ભગવાન 5 ગર્લ
ગિરીસા પર્વતોથી સંબંધિત; પાર્વતીનું બીજું નામ 9 ગર્લ
ગિવિથા જીવન 4 ગર્લ
ગોબીકા કૃષ્ણની ફરતે ગોકુલમની સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગૂંજના ગૂંજતી મધમાખી 5 ગર્લ
ગુંજિતા મધમાખીનું ગુણગુણાવું 1 ગર્લ
જ્ઞાના જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 22 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 11 ગર્લ
ઘેણા આભૂષણ 8 ગર્લ
ગિરિબાલા દેવી પાર્વતી, પર્વતના પુત્રી, પાર્વતીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
ગિતાલી ગીતનો પ્રેમી; સંગીત; જે ગીતની પ્રશંસા કરે છે 4 ગર્લ
ગૌરાંક્ષી માન 6 ગર્લ
ગ્રાહિથા સ્વીકાર્યું 9 ગર્લ
ગ્રેશી ભગવાનને પ્રેમ કરે છે; સુંદર 1 ગર્લ
ગ્રુની પ્રકાશ; ચમક 6 ગર્લ
ગૌરવી ગર્વ 6 ગર્લ
ગાયના ગાયન 22 ગર્લ
ગંગાવતી સુબ્રમણ્યમ 9 ગર્લ
ગાયત્રી ગાયત્રી મંત્ર; વેદોની માતા અથવા દેવી સરસ્વતી 6 ગર્લ
ગિરિકા એક પર્વતનો શિખર; પર્વતની ટોચ 1 ગર્લ
જ્ઞાશિકા અવિનાશી 7 ગર્લ
ગોરૉચના દેવી પાર્વતી; એક સુંદર અને સદ્ગુણ સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગુણવતી ધાર્મિક અથવા નિષ્ણાત 5 ગર્લ
ગંગિકા પવિત્ર; શુદ્ધ; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ; ગંગા નદી 5 ગર્લ
ગયાલિકા પ્રામાણિક 4 ગર્લ
Ghanasindhu (ઘનાસિંધુ) Name of a Raga 7 ગર્લ
ગિરા ભાષા: હિન્દી 8 ગર્લ
ગિષુ ચમક 1 ગર્લ
ગોવિન્દી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો ભક્ત 8 ગર્લ
ગુણવંતા ધાર્મિક 1 ગર્લ
ગીતાસરી ભગવદ ગીતા 3 ગર્લ
ગાંધરા સુગંધ 9 ગર્લ
ગંગોત્રી ગંગા નદીનું પ્રારંભ સ્થળ 7 ગર્લ
ગૌરયાન્વી જે ગર્વ અનુભવે છે 1 ગર્લ
ગિવા ટેકરી 3 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 9 ગર્લ
ગ્રીષ્મી એક પ્રકારનું હવામાન 3 ગર્લ
જેનેલિઆ મોહક 8 ગર્લ
Ganamurthi (ગનમૂર્તિ) Name of a Raga 4 ગર્લ
ગન્ધાલિકા સુગંધિત; મધુર સુગંધ; પાર્વતીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
ગાન્ધારીકા અત્તર તૈયાર કરવું 11 ગર્લ
ગણેશા ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 2 ગર્લ
ગતિકા ગીત 3 ગર્લ
Gaurimanohari (ગૌરીમનોહરી) Name of a Raga 9 ગર્લ
ગાયત્રી સૂર્યની સ્તુતિ કરતો વૈદિક મંત્ર; એક પવિત્ર શ્લોક; એક દેવી, વેદોની માતા 1 ગર્લ
ઘનમાલિકા વાદળ 6 ગર્લ
ઘોષા ભવ્ય; ઘોષણા; ખળભળાટ; ખ્યાતિ 4 ગર્લ
ઘોષિની પ્રખ્યાત; ઘોષણા; ઘોંઘાટીયા 8 ગર્લ
ગિરીધારશીની સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિવાળી વ્યક્તિ 7 ગર્લ
ગિસેલ પ્રતિજ્ઞા 3 ગર્લ
ગોપશ્રી ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના પત્ની 4 ગર્લ
ગુંજિતા મધમાખીનું ગુણગુણાવું 9 ગર્લ
ગુર્જરી એક આલાપ 3 ગર્લ
ગણાપિકા બુદ્ધિશાળી 5 ગર્લ
ગજરા , ગજરા ફૂલોની માળા 1 ગર્લ
ગાંધિની સુગંધિત 3 ગર્લ
ગંગાહ ઝડપી; અવિરત વહેતું; પવિત્ર અને શુદ્ધ નદી ગંગા 11 ગર્લ
ગારીન કૃપા; સૌથી આદરણીય; ગૌરવ; શક્તિ; યોગના વિજ્ઞાન આઠ સિદ્ધાંતોમાંથી એક 4 ગર્લ
ગાયત્રી   વેદના દેવી 8 ગર્લ
Ghungroo (ઘુંઘરૂ) Musical instrument 6 ગર્લ
ગીથા ભેટ 9 ગર્લ
ગણનાલ કુશળતાની રાણી 22 ગર્લ
જ્ઞાનિકસા એક નેતા 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 235