ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 235, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 235
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગજરા , ગજરા ફૂલોની માળા 1 ગર્લ
ગંગા, ગંગોત્રી ભારતની પવિત્ર નદી 1 ગર્લ
ગતિ ગતિ; ઝડપ; માર્ગ; આજ્ઞાપાલન; સફળતા; આજ્ઞાકારીને સમજવાની શક્તિ 1 ગર્લ
ગૌરયાન્વી જે ગર્વ અનુભવે છે 1 ગર્લ
ગાયત્રી સૂર્યની સ્તુતિ કરતો વૈદિક મંત્ર; એક પવિત્ર શ્લોક; એક દેવી, વેદોની માતા 1 ગર્લ
જશ્ના વિજય 1 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત 1 ગર્લ
ગીતિ ગીત; દુનિયા; બ્રહ્માંડ 1 ગર્લ
ઘટા બદલતું હવામાન 1 ગર્લ
ગિરિકા એક પર્વતનો શિખર; પર્વતની ટોચ 1 ગર્લ
ગિષુ ચમક 1 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત; કવિતા; ભગવદ ગીતા; દર્શન અને નૈતિકતા પર પ્રખ્યાત હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથ 1 ગર્લ
ગિતાશ્રી ભગવદ ગીતા 1 ગર્લ
ગીતીશા ગીતના સાત અવાજ 1 ગર્લ
ગોબીકા કૃષ્ણની ફરતે ગોકુલમની સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગોકીલા વિશ્વનો રાજા 1 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ; સુંદરતાની રાણી 1 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 1 ગર્લ
ગુહારી શક્તિ 1 ગર્લ
ગોરૉચના દેવી પાર્વતી; એક સુંદર અને સદ્ગુણ સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગૌસિહા 1 ગર્લ
ગ્રાહતી દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
ગ્રેશી ભગવાનને પ્રેમ કરે છે; સુંદર 1 ગર્લ
ગુણગાન 1 ગર્લ
ગૂંજીકા गिनगिनानेवाला 1 ગર્લ
ગુંજિતા મધમાખીનું ગુણગુણાવું 1 ગર્લ
ગુણવંતા ધાર્મિક 1 ગર્લ
ગુનવંતી ધાર્મિક 1 ગર્લ
ગુરુજલા 1 ગર્લ
ગાથા વાર્તા 2 ગર્લ
ગજરા ફૂલોની માળા 2 ગર્લ
ગમ્યા સુંદર; એક નિયતિ 2 ગર્લ
ગણેશા ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 2 ગર્લ
ગવ્યા ભગવાનનો બાગ 2 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત; કવિતા; ભગવદ ગીતા; દર્શન અને નૈતિકતા પર પ્રખ્યાત હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથ 2 ગર્લ
ગયા ગીત 2 ગર્લ
ગણ્યા પ્રખ્યાત; વિદ્વાન 2 ગર્લ
ગાંગી પવિત્ર; શુદ્ધ; ગંગા સાથે તુલનાત્મક; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 3 ગર્લ
ગાંધિની સુગંધિત 3 ગર્લ
ગંગા ગંગા નદી 3 ગર્લ
ગન્નીકા મૂલ્યવાન; પોષાય છે; ખીલવું 3 ગર્લ
ગરવી ઉત્સાહ 3 ગર્લ
ગતિકા ગીત 3 ગર્લ
ગૌરા ગોરી ત્વચા; સફેદ; સુંદર 3 ગર્લ
ગવાહ તારાઓ 3 ગર્લ
ગાવી સફેદ બાજ; કેરળનું એક વન 3 ગર્લ
ગીતાંજલી ગીત માં કવિતાઓનો સંગ્રહ; ટાગોરની કવિતાઓ જેને નોબલ ઇનામ મળ્યું; ગીતોનું પ્રદાન; સંગીતમય સ્તુતિ ની ભક્તિમય પ્રસ્તુતિ 3 ગર્લ
ગીતાસરી ભગવદ ગીતા 3 ગર્લ
ગીતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 3 ગર્લ
Ghanashyamala (ઘનશ્યામલા) Name of a Raga 3 ગર્લ
ગિની સ્વર્ણ 3 ગર્લ
ગિસેલ પ્રતિજ્ઞા 3 ગર્લ
ગિતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 3 ગર્લ
ગિવા ટેકરી 3 ગર્લ
જ્ઞાનેશ્વરી હોશિયાર; દેવી લક્ષ્મીનું નામ 3 ગર્લ
ગોપા ગૌતમની પત્ની 3 ગર્લ
ગ્રંથના પુસ્તક 3 ગર્લ
ગ્રીષ્મી એક પ્રકારનું હવામાન 3 ગર્લ
ગ્રેહા ગ્રહ 3 ગર્લ
ગ્રિષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 3 ગર્લ
ગ્રીવા એ યુવતી જે સુંદર ગરદન ધરાવે છે 3 ગર્લ
ગુડડૂ ફૂલ 3 ગર્લ
ગુણસુન્દરી ગુણોથી સુંદર બનાવ્યું 3 ગર્લ
ગુનગુન નરમ અને ગરમ 3 ગર્લ
ગુર્જરી એક આલાપ 3 ગર્લ
જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 3 ગર્લ
Ganamurthi (ગનમૂર્તિ) Name of a Raga 4 ગર્લ
ગરિમા હૂંફ 4 ગર્લ
ગારીન કૃપા; સૌથી આદરણીય; ગૌરવ; શક્તિ; યોગના વિજ્ઞાન આઠ સિદ્ધાંતોમાંથી એક 4 ગર્લ
ગત્રિકા ગીત 4 ગર્લ
ગયાલિકા પ્રામાણિક 4 ગર્લ
ગીતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 4 ગર્લ
ગહના રત્ન; આભૂષણ 4 ગર્લ
ઘોષા ભવ્ય; ઘોષણા; ખળભળાટ; ખ્યાતિ 4 ગર્લ
ગિતાલી ગીતનો પ્રેમી; સંગીત; જે ગીતની પ્રશંસા કરે છે 4 ગર્લ
ગિવિથા જીવન 4 ગર્લ
જ્ઞાનિકસા એક નેતા 4 ગર્લ
જ્ઞાનસિકા નિર્માતા 4 ગર્લ
જ્ઞાનવી નિર્ધારિત 4 ગર્લ
ગોદાવરી એક નદી 4 ગર્લ
ગોમીની દેવી લક્ષ્મી; પ્રાણીઓનો ભગવાન 4 ગર્લ
ગોપશ્રી ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના પત્ની 4 ગર્લ
ગોરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગૌશ્વ 4 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગ્રિષ્મા ગરમી; એક પ્રકારનું હવામાન; 4 ગર્લ
ગ્રીષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 4 ગર્લ
ગુડ઼િયા ઢીંગલી 4 ગર્લ
ગુલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 4 ગર્લ
ગુણવતી ધાર્મિક અથવા નિષ્ણાત 4 ગર્લ
ગુણરેખા જીવનની ઉપયોગી પંક્તિઓ 4 ગર્લ
જ્ઞાનેશ્વરી જ્ઞાનનો પ્રકાશ 4 ગર્લ
ગગનાસરી આકાશ 5 ગર્લ
ગહના સોનની માળા 5 ગર્લ
ગન્ધાલિકા સુગંધિત; મધુર સુગંધ; પાર્વતીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
ગંગિકા પવિત્ર; શુદ્ધ; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ; ગંગા નદી 5 ગર્લ
ગ઼ૌરિકા એક યુવાન છોકરી; સફેદ ; સુંદર 5 ગર્લ
ગૌરીતા હિંદુ દેવી પાર્વતી 5 ગર્લ
ગીના ચાંદી જેવું 5 ગર્લ
ગિયાના દયાળુ ભગવાન 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 235