ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 235, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 235
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગ્યાનવી જ્ઞાની વ્યક્તિ 6 ગર્લ
જ્ઞાનિક સુવ્યવસ્થિત 5 ગર્લ
જ્ઞાની સૌથી બુદ્ધિશાળી; જાણકાર; દયાળુ 11 ગર્લ
જ્ઞાનેશ્વરી જ્ઞાનનો પ્રકાશ 4 ગર્લ
ગ્યાનાવી જ્ઞાની વ્યક્તિ 7 ગર્લ
જ્ઞાનાદા દેવી સરસ્વતી; જ્ઞાન આપનાર 8 ગર્લ
જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 3 ગર્લ
જ્ઞાના જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 22 ગર્લ
ગુરુશ્રી ઈશ્વર ને સમર્પિત 5 ગર્લ
ગુરુલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મીના ઉપાસક 5 ગર્લ
ગુરુજલા 1 ગર્લ
ગુર્જરી એક આલાપ 3 ગર્લ
ગુરબાની શીખની ધાર્મિક પ્રાર્થના 9 ગર્લ
ગુનવંતી ધાર્મિક 1 ગર્લ
ગુણવંતા ધાર્મિક 1 ગર્લ
ગુણરેખા જીવનની ઉપયોગી પંક્તિઓ 4 ગર્લ
ગુન્નીકા ફૂલનો હાર; સંયોજક 5 ગર્લ
ગુંજિતા મધમાખીનું ગુણગુણાવું 9 ગર્લ
ગુંજિતા મધમાખીનું ગુણગુણાવું 1 ગર્લ
ગૂંજીકા गिनगिनानेवाला 1 ગર્લ
ગૂંજના ગૂંજતી મધમાખી 5 ગર્લ
ગુંજા સુંદરતા 8 ગર્લ
ગુનિતા સદાચારી; નિપુણ; ઉત્તમ; પ્રતિભાશાળી 8 ગર્લ
ગુનિતા સદાચારી; નિપુણ; ઉત્તમ; પ્રતિભાશાળી 9 ગર્લ
ગુનીશ્કા કુશળ; હોંશિયાર; ભવ્ય; પ્રતિભાની દેવી 9 ગર્લ
ગુનીકા તારો; મોતી 9 ગર્લ
ગુનગુન નરમ અને ગરમ 3 ગર્લ
ગુણગાન 1 ગર્લ
ગુણવતી ધાર્મિક અથવા નિષ્ણાત 5 ગર્લ
ગુણવતી ધાર્મિક અથવા નિષ્ણાત 4 ગર્લ
ગુણસુન્દરી ગુણોથી સુંદર બનાવ્યું 3 ગર્લ
ગુનાનીધી સારાગુણોનો સંગ્રહ 6 ગર્લ
ગુનાક્ષી દયાળુ; જે સ્વભાવથી સારું છે 9 ગર્લ
ગુલિકા એક મોતી; પરિપત્ર; એક દૃશ્ય 7 ગર્લ
ગુલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 4 ગર્લ
ગુડ઼િયા ઢીંગલી 4 ગર્લ
ગુડ઼િયા ઢીંગલી 6 ગર્લ
ગુડડૂ ફૂલ 3 ગર્લ
ગ્રુની પ્રકાશ; ચમક 6 ગર્લ
ગ્રીવા એ યુવતી જે સુંદર ગરદન ધરાવે છે 3 ગર્લ
ગ્રીષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 4 ગર્લ
ગ્રિષ્મા હૂંફ; એક ઋતુનો પ્રકાર 3 ગર્લ
ગ્રીહિથા દેવી લક્ષ્મી; સ્વીકાર્યું 8 ગર્લ
ગ્રહીતા સમજી શકાય તેવું અને સ્વીકૃત 8 ગર્લ
ગ્રહલક્ષ્મી ઘરની લક્ષ્મી 8 ગર્લ
ગ્રેશી ભગવાનને પ્રેમ કરે છે; સુંદર 1 ગર્લ
ગ્રેહા ગ્રહ 3 ગર્લ
ગ્રીશના 5 ગર્લ
ગ્રીષ્મિતા હૂંફ 6 ગર્લ
ગ્રીષ્મી એક પ્રકારનું હવામાન 3 ગર્લ
ગ્રિષ્મા ગરમી; એક પ્રકારનું હવામાન; 4 ગર્લ
ગ્રીશા જાગૃત 9 ગર્લ
ગ્રંથના પુસ્તક 3 ગર્લ
ગ્રાહિથા સ્વીકાર્યું 9 ગર્લ
ગ્રાહી સ્વીકારવું 7 ગર્લ
ગ્રાહતી દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
ગૌતમી ભારત નદી 6 ગર્લ
ગૌસિહા 1 ગર્લ
ગોવરી તેજસ્વી; દેવી પાર્વતી 9 ગર્લ
ગોવિન્દી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો ભક્ત 8 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગૌશ્વ 4 ગર્લ
ગૌરીનંદ દેવી પાર્વતીની પુત્રી; ભગવાન વિષ્ણુની પુત્રી 5 ગર્લ
ગોંરી નંદા એવેરેસ્ટ પર્વત; ઉચ્ચતમ 5 ગર્લ
ગોઉરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 7 ગર્લ
ગૌરાંક્ષી માન 6 ગર્લ
ગૌરાંગી સુખ આપનાર; દેવી રાધાનું બીજું નામ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રિય; ગોરો રંગ 11 ગર્લ
ગૌરા ગોરી ત્વચા; સફેદ; સુંદર 8 ગર્લ
ગોશીતા 7 ગર્લ
ગોરૉચના દેવી પાર્વતી; એક સુંદર અને સદ્ગુણ સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગોરમા દેવી પાર્વતી 9 ગર્લ
ગોરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગોપુ હોંશિયાર 5 ગર્લ
ગોપીકાશ્રી શિશુગોપાલક; શિશુગોપાલક સ્ત્રી 5 ગર્લ
ગોપી, ગોપિકા એક ગોવાળ; ગોવાળ સ્ત્રી; રક્ષક;; એક જે ગાયનું રક્ષણ કરે છે; રાધા નું બીજું નામ 5 ગર્લ
ગોપી દૂધ દોહનારી સ્ત્રીઓ જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સખીઓ છે 11 ગર્લ
ગોપશ્રી ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના પત્ની 4 ગર્લ
ગોપા ગૌતમની પત્ની 3 ગર્લ
ગૂલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 22 ગર્લ
ગુહારી શક્તિ 1 ગર્લ
ગોમયસરી 8 ગર્લ
ગોમ્યા સુંદર અને મનોરંજક 7 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 1 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 9 ગર્લ
ગોમીની દેવી લક્ષ્મી; પ્રાણીઓનો ભગવાન 4 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ 11 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ; સુંદરતાની રાણી 8 ગર્લ
ગોમતી નદીનું નામ; સુંદરતાની રાણી 1 ગર્લ
ગોકીલાવાની 11 ગર્લ
ગોકીલા વિશ્વનો રાજા 1 ગર્લ
ગોજારી સુંદર 6 ગર્લ
ગોદાવરી એક નદી 4 ગર્લ
ગોદાવરી ગોદાવરી નદી; દક્ષિણ ભારતની સૌથી મોટી અને સૌથી લાંબી નદી; પાણી અને પૈસા આપનાર 5 ગર્લ
ગોબીકા કૃષ્ણની ફરતે ગોકુલમની સ્ત્રી 1 ગર્લ
ગણ્યા પ્રખ્યાત; વિદ્વાન 2 ગર્લ
જ્ઞાશિકા અવિનાશી 7 ગર્લ
ગણાપિકા બુદ્ધિશાળી 5 ગર્લ
જ્ઞાનવી નિર્ધારિત 4 ગર્લ
જ્ઞાનસિકા નિર્માતા 4 ગર્લ
જ્ઞાનિકસા એક નેતા 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 235