ડ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 547, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 547
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દ્યુતી પ્રકાશ; સૂર્ય નો પ્રકાશ 7 ગર્લ
દ્યુતી પ્રકાશ; સૂર્ય નો પ્રકાશ 6 ગર્લ
દયુમ્ના યશસ્વી 6 ગર્લ
દ્વિતી દ્વિ; બીજું 11 ગર્લ
દ્વીશા દિશા 1 ગર્લ
દ્વિપાવતી નદી 6 ગર્લ
દ્વિજા દેવી લક્ષ્મીના રૂપમાં 2 ગર્લ
દ્વારકામઈ દયાની માતા 1 ગર્લ
દવાની અવાજ; ધ્વનિ 6 ગર્લ
દ્વિતી તેજસ્વી 1 ગર્લ
દ્વિતા બે સ્વરૂપોમાં અસ્તિત્વમાં છે; આધ્યાત્મિક 2 ગર્લ
દ્વિશા દિશા 9 ગર્લ
દ્વિજા લક્ષ્મી 1 ગર્લ
દુવારાગ રાજ્ય 3 ગર્લ
દૂતી વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 9 ગર્લ
દુષ્યા રાજાનું નામ; અનિષ્ટનો નાશ કરનાર 6 ગર્લ
દુશાલા ભારતીય મહાકાવ્ય મહાભારતમાં રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર અને રાણી ગાંધારી અને કૌરવોના એકમાત્ર પુત્રી હતી 3 ગર્લ
દુર્વિશા 3 ગર્લ
દૂર્વા એક ઔષધિય વનસ્પતિ; પવિત્ર ઘાસ 3 ગર્લ
દુર્મીશા જે મેળવવું અશક્ય છે 3 ગર્લ
દુર્ગેશ્વરી દેવી દુર્ગા, દુર્ગા, દેવી 7 ગર્લ
દુર્ગા દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, અભેદ્ય; ભયાનક દેવી 7 ગર્લ
દુર્ગા દેવી દેવી દુર્ગા 1 ગર્લ
દુર્ગા દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, અભેદ્ય; ભયાનક દેવી 6 ગર્લ
દુર્ગા દેવી પાર્વતી, દેવી દુર્ગા, અભેદ્ય; ભયાનક દેવી 6 ગર્લ
Dundubi (દુન્દુબી) Name of a Raga 3 ગર્લ
દુમા શાંતિ; સામ્ય 3 ગર્લ
દુલારી પ્રિય 11 ગર્લ
Duladevi (દુલાદેવી) Name of a Goddess 6 ગર્લ
દુહિતા પુત્રી 8 ગર્લ
દુહિતા પુત્રી 9 ગર્લ
દ્રૂવિકા તારો; દૃઢ; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
દૃવી મજબૂત 11 ગર્લ
દ્રુતી નરમ 9 ગર્લ
દ્રુતી નરમ 8 ગર્લ
દરૂસ્તી આંખ 8 ગર્લ
દૃષ્ટિ આંખ 1 ગર્લ
દ્રૂમિ એક વૃક્ષ 11 ગર્લ
દૃહિ પુત્રી 6 ગર્લ
દરિયા ગરીબીનો વિનાશ કરનાર; ધૈર્ય 3 ગર્લ
દ્રિતી હિંમત; મનોબળ; સ્થિરતા; આદેશ; આનંદ; નિશ્ચય; ધીરજ; સદ્ગુણ 6 ગર્લ
દ્રીથી ધીરજ; સાહસિક 5 ગર્લ
દ્રિસટી દ્રષ્ટિ 7 ગર્લ
દ્રીસના સૂર્યના પુત્રી 11 ગર્લ
દ્રીશ્યના સૂર્યના પુત્રી 9 ગર્લ
દ્રિશ્ય દૃષ્ટિ 3 ગર્લ
દ્રીશ્ય દૃષ્ટિ 11 ગર્લ
દ્રિષ્ટી દૃષ્ટિ 6 ગર્લ
દ્રિશના સૂર્યના પુત્રી 1 ગર્લ
દ્રીશાની સૂર્યના પુત્રી 1 ગર્લ
દ્રિસના સૂર્યના પુત્રી 3 ગર્લ
દ્વિઘા 11 ગર્લ
દ્રૌપદી પાંડવોના પત્નિ; રાજા દ્રુપદના પુત્રી 11 ગર્લ
દૃષ્ટિ અનિવાર્ય; ભાગતો નથી 7 ગર્લ
દ્રષ્ટિ દૃષ્ટિ 7 ગર્લ
દ્રષ્ટા જે જુએ છે 9 ગર્લ
દ્રક્ષાયિની દેવી 11 ગર્લ
દોએલ એક ગાયક પક્ષી 7 ગર્લ
દોષના 8 ગર્લ
દોરોથી દેવના આશિર્વાદ 6 ગર્લ
ડૉલી ઢીંગલીની જેમ 5 ગર્લ
દોલીકા ઢીંગલી 7 ગર્લ
દોલેશ્વરી 6 ગર્લ
દ્ન્યનેશ્વારી ભગવદ ગીતા 6 ગર્લ
દનયનદા બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
દીજા ખુશી; સુખ 22 ગર્લ
દિયવા અસાધારણ 7 ગર્લ
દીયું દીપક 5 ગર્લ
દિયા દીપક 3 ગર્લ
દિક્ષિત સાચો રસ્તો 4 ગર્લ
દિવ્યતી સફેદ 8 ગર્લ
દિવ્યતા દૈવી પ્રકાશ; સફેદ 1 ગર્લ
દિવ્યશ્રી દૈવી; શુદ્ધ પ્રકાશ; શાણપણનો સ્ત્રોત; સ્વર્ગીય 8 ગર્લ
દિવ્યશ્રી દૈવી; શુદ્ધ પ્રકાશ; શાણપણનો સ્ત્રોત; સ્વર્ગીય 7 ગર્લ
દિવ્યશ્રી દૈવી; શુદ્ધ પ્રકાશ; શાણપણનો સ્ત્રોત; સ્વર્ગીય 8 ગર્લ
દિવ્યાશી દિવ્ય આશીર્વાદ 7 ગર્લ
દીવ્યરાની સ્વર્ગની રાણી 4 ગર્લ
દિવ્યાંશી દિવ્ય શક્તિનો ભાગ 3 ગર્લ
દિવ્યાંશ દૈવી 4 ગર્લ
દિવ્યાંકા દૈવી 6 ગર્લ
દિવ્યાની એવિનું હૃદય 3 ગર્લ
દિવ્યાના દૈવી 4 ગર્લ
Divyamani (દિવ્યમણિ) Name of a Raga 8 ગર્લ
દિવ્યાક્ષી આકાશી આંખ 9 ગર્લ
દિવ્યદર્શીની કે જે ભવિષ્ય જોઈ શકે છે 8 ગર્લ
દિવ્યાશા દિવ્ય + આશા 9 ગર્લ
દિવ્ય શ્રી, દિવ્ય શ્રી દૈવી; પવિત્ર પ્રકાશ; જ્ઞાન સ્ત્રોત 8 ગર્લ
દિવ્ય શ્રી, દિવ્ય શ્રી દૈવી; પવિત્ર પ્રકાશ; જ્ઞાન સ્ત્રોત 8 ગર્લ
દિવ્યા દૈવી ચમક; મોહક; સુંદર; દૈવી 7 ગર્લ
દિવ્વય ખૂબ તેજસ્વી; સૂર્ય જેવી ચમક 1 ગર્લ
દિવ્વી ખૂબ તેજસ્વી; સૂર્ય જેવી ચમક 3 ગર્લ
દિવિથા દૈવી શક્તિ 1 ગર્લ
દિવિતા દૈવી શક્તિ 11 ગર્લ
દિવિશા દેવી દુર્ગા; દેવીના પ્રમુખ; દેવી 9 ગર્લ
દિવિના દૈવી 5 ગર્લ
દિવિજા સ્વર્ગમાં જન્મેલ ; દૈવી 1 ગર્લ
દીવી ખૂબ તેજસ્વી; સૂર્ય જેવી ચમક 8 ગર્લ
દિવેના આશીર્વાદ; ભગવાનની આંખો; દેવીની જેમ 1 ગર્લ
દિવાશિની દિવસે અને બધા વચ્ચે ચમકવું 5 ગર્લ
દીવાની સંગીત પ્રેમ 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 547