ડ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 547, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 547
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દક્ષ્ય હોશિયારી; પ્રામાણિકતા; દીપ્તિ; કાર્યક્ષમ 7 ગર્લ
દામા સમૃદ્ધ; સ્વસ્થચિત્ત; નદી; મહાસાગર 11 ગર્લ
દામિની વીજળી; વિજય; સ્વયં નિયંત્રિત 6 ગર્લ
દાયિની દાતા 9 ગર્લ
Dadhichi (દધીચિ) Name of a sage 1 ગર્લ
દધિજા દૂધની દીકરી 1 ગર્લ
ડાંગેશ્વરી ખૂબ તેજસ્વી 5 ગર્લ
દૈનિકા 4 ગર્લ
દૈવી પવિત્ર આત્મા 9 ગર્લ
દજ્શી યશસ્વી 6 ગર્લ
દક્ષા પૃથ્વી; સતી; પાર્વતીનું બીજું નામ 8 ગર્લ
દક્ષજા પુત્રી 1 ગર્લ
દક્ષકન્યા સક્ષમ પુત્રી 6 ગર્લ
દક્ષાના મનોરમ 5 ગર્લ
દક્ષતા કુશળતા 2 ગર્લ
દક્ષયાજનવિનાશિની દક્ષના યજ્ઞમાં અવરોધક 3 ગર્લ
દક્ષાયજ્ઞઅવિનાશીની દક્ષના યજ્ઞમાં અવરોધક 7 ગર્લ
દક્ષાયની દેવી દુર્ગા, દક્ષના પુત્રી 3 ગર્લ
દક્ષાહતા કાર્યક્ષમતા; કાળજી 8 ગર્લ
દક્ષિકા બ્રહ્માની પુત્રી 1 ગર્લ
દક્ષિણા ભગવાન અથવા પૂજારીને દાન; સક્ષમ; પ્રતિભાશાળી; દક્ષિણ દિશા સાથે 4 ગર્લ
દક્ષિણયા દેવી પાર્વતી, દક્ષના પુત્રી 11 ગર્લ
દક્ષિતા કુશળતા 1 ગર્લ
દલજ઼ા પાંખડીઓમા ઉત્પાદિત 11 ગર્લ
ડાલી ભગવાન તરફ દોરેલા 8 ગર્લ
દાલીશા નસીબ 9 ગર્લ
Damarugapriya (દમરુગપરિયા) Name of a Raga 9 ગર્લ
દમરુકી ભાવનાનો અવાજ 6 ગર્લ
દમયંતી નલની પત્ની; સુંદર; એક પ્રકારનું જાસ્મિન 6 ગર્લ
દમયંતી નલની પત્ની; સુંદર; એક પ્રકારનું જાસ્મિન 7 ગર્લ
દામિની વીજળી; વિજય; સ્વયં નિયંત્રિત 5 ગર્લ
દમયંતી નાલાની પત્ની; સુંદર 6 ગર્લ
દાની ભગવાન મારા નિર્ણાયક છે 1 ગર્લ
દાનસિકા 5 ગર્લ
દાનુંશ્રી ધનુરાશિ, હિંદુ રાશિનું ધનુનું નામ 4 ગર્લ
દનુંસીયા ચમક 4 ગર્લ
દાનવી ઉદાર 5 ગર્લ
દૈન્યતા સફળતા; પરિપૂર્ણતા; પૈસા અને સારા નસીબ; આભારી; ધન્ય 3 ગર્લ
દરિદ્રા ધાવ્સીની દરિદ્રતાનો નાશ કરનાર, દેવી લક્ષ્મી 9 ગર્લ
દરિદ્રિયનાશિની ગરીબી દૂર કરવી; દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
Darikha (દારિખા) Maiden 7 ગર્લ
દરિત્રી પૃથ્વી 8 ગર્લ
દરમી તાજગી 9 ગર્લ
દરમિની ધાર્મિક 6 ગર્લ
દર્પના એક નાનો દર્પણ 1 ગર્લ
દર્પનિકા એક નાનો દર્પણ 3 ગર્લ
દરસતા જોઈ શકાય તેવું 9 ગર્લ
દર્શા જોવા માટે; અનુભવ કરવા માટે; દૂર દૃષ્ટિ 6 ગર્લ
દર્શના માન આપવું; દ્રષ્ટિ; જ્ઞાન; અવલોકન; સિદ્ધાંત; તત્વજ્ઞાન 3 ગર્લ
દર્શની નસીબદાર; સુંદર; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 11 ગર્લ
દર્શી આશીર્વાદ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ચંદ્ર પ્રકાશ 5 ગર્લ
દર્શિકા બુઝાવનાર 8 ગર્લ
દર્શિની નસીબદાર; સુંદર; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 1 ગર્લ
દાર્શનિક દૃષ્ટિ 4 ગર્લ
દર્શિતા દૃષ્ટિ; બતાવ્યું 8 ગર્લ
દર્શિતા દૃષ્ટિ; બતાવ્યું 7 ગર્લ
દર્શના ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી 11 ગર્લ
દર્શિકા બુઝાવનાર 9 ગર્લ
દશા અવરોધ; જીવનનો સમયગાળો; વાટ; સ્થિતિ; જથ્થો 6 ગર્લ
દશમી દશમી એટલે હિન્દુ પરંપરાગત પંચાંગમાં દસમો દિવસ 1 ગર્લ
દક્ષિણી 1 ગર્લ
દક્ષા હોંશિયાર; ભવ્ય; બહાદુર; ભગવાનની ભેટ; ખૂબ જ ઉત્તમ 3 ગર્લ
દક્ષીતા નિષ્ણાત 5 ગર્લ
દયા દયા; દેવી; રહેમ; તરફેણ; કરુણા 4 ગર્લ
દયા દયા; દેવી; રહેમ; તરફેણ; કરુણા 5 ગર્લ
દયામણી દયા 5 ગર્લ
દયામયી મેહરબાન; દયાળુ 8 ગર્લ
દયામયી મેહરબાન; દયાળુ 7 ગર્લ
દયાનિશ્કા 3 ગર્લ
દયાનિતા નરમ 3 ગર્લ
દયાશ્રી કુશળ શિક્ષક 5 ગર્લ
દયાવંતી દયાના દેવી 8 ગર્લ
દયિતા પ્રિય 6 ગર્લ
દિયા દયા; દેવી 1 ગર્લ
દેબદ્રિતા જે ભગવાનનો સ્નેહી છે 1 ગર્લ
દેબદ્યુતી ભગવાનનો પ્રકાશ 1 ગર્લ
દેબંજલી ભગવાનની પુત્રી 4 ગર્લ
દેબાંશી દૈવી; ઈશ્વરનો અંશ 8 ગર્લ
દેબર્પીતા ભગવાન પ્રતિ સમર્પણ 4 ગર્લ
દેબાશ્મિતા એક જે હસી શકે અને ભગવાનની જેમ લોકોને હસાવી શકે; ફૂલ જેવું 1 ગર્લ
દેબસ્મિતા એક જે હસી શકે અને ભગવાનની જેમ લોકોને હસાવી શકે; ફૂલ જેવું 11 ગર્લ
દેબીશા દૈવીનો ભાગ 3 ગર્લ
દેબજાની સૌથી પ્રિય; મનોરમ 9 ગર્લ
દેબોપ્રિયા ભગવાનનો પ્રિય 5 ગર્લ
દેબપ્રસાદ ભગવાનની ભેટ 7 ગર્લ
દેદીપ્ય પ્રકાશ 11 ગર્લ
દીબા રેશમ; સ્વામિની આંખ 8 ગર્લ
દીબાસરી રેશમ 9 ગર્લ
દિદિપ્ય તેજસ્વી 6 ગર્લ
દિહેર ડી એટલે દેવી દુર્ગાનું; હરનો અર્થ શિવ; ભગવાન શિવની શક્તિ 9 ગર્લ
દીક્ષા પ્રારંભ ; ત્યાગ; સમારોહની તૈયારીઓ 8 ગર્લ
દીક્ષાના શરૂઆત 5 ગર્લ
દીક્ષાન્ય 3 ગર્લ
દિક્ષી પ્રારંભ; અભિષેક 7 ગર્લ
દીક્ષિકા વાચાળ 1 ગર્લ
દીક્ષિતા શરૂઆત; તૈયાર 1 ગર્લ
દીક્ષિતા શરૂઆત; તૈયાર 9 ગર્લ
દીક્ષા શરૂઆત 6 ગર્લ
ડિમ્પલ એક નાનો ખાડો જે ગાલમાં રચાય છે જ્યારે કોઈ સ્મિત કરે છે ત્યારે 11 ગર્લ
દીના દૈવી; ભવ્ય; ખાતરી 2 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 547