અં થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 246, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અન્યૂ ભગવાન 7 બોય
અન્યંગ મગર; ઈશ્વરી; શ્રેષ્ઠ; સદાચારી 8 બોય
અન્યઃ જે અતૂટ છે 22 બોય
અન્વિત ભગવાન શિવ; મન દ્વારા પહોંચ્યું; સાથે જોડાયેલ 22 બોય
અન્વેષ તપાસ 7 બોય
અન્વિત ભગવાન શિવ; મન દ્વારા પહોંચ્યું; સાથે જોડાયેલ 11 બોય
અન્વિત એક જે અંતરને દૂર કરે છે, મિત્ર 3 બોય
અન્વિક શક્તિશાળી; ગૌરવ પ્રેમ 3 બોય
અન્વેશન આવિષ્કાર 3 બોય
અન્વેષ તપાસ 6 બોય
અન્વીર જ્ઞાનમાં વીર અને દિવ્ય 11 બોય
અન્વય જોડાયો; એકીકરણ 9 બોય
અનુયોગ દોષ 11 બોય
Anuvindha (અનુવિંધા) One of the Kauravas 4 બોય
અનુત્તમ અસુરક્ષિત 9 બોય
અનુતોષ પ્રકાશ; રાહત; સંતોષ 8 બોય
અનુતામાન અનુપમ 3 બોય
અનુસ્તૂપ વિનંતી 22 બોય
અનુશાન શક્તિશાળી વ્યક્તિ 6 બોય
અનુષ સુંદર સવાર; તારો; ઇચ્છાને અનુસરીને 9 બોય
અનુરવેન 5 બોય
અનુરૂપ લાયક; અનુકૂળ; મનોરમ; સુંદર 1 બોય
અનુરૂપ લાયક; અનુકૂળ; મનોરમ; સુંદર 1 બોય
અનુરોધ એક વિનંતી 9 બોય
અનુરિતા વિધિ સંસ્કારોનો સારાંશ 11 બોય
અનુરાજ સમર્પિત; જ્ઞાનવૃત્તિ; તેજસ્વી 2 બોય
અનુરાગ્ય પ્રેમ 7 બોય
અનુરાગ પ્રેમ; સ્નેહ; ભક્તિ; જોડાણ 8 બોય
અનુરાગ પ્રેમ; સ્નેહ; ભક્તિ; જોડાણ 9 બોય
અનુપમ અતુલ્ય; કિંમતી; અનન્ય 3 બોય
અનૂપ, અનૂપ તુલના વિના; અતુલ્ય; શ્રેષ્ઠ 7 બોય
અનુનાય વિનંતી; આશ્વાસન 22 બોય
અનુમોદિત સ્વીકૃત 6 બોય
અનુમિત પ્રેમ અને દયા; વિશ્લેષણાત્મક;તર્ક પ્રમાણે 6 બોય
અનુમન નિષ્કર્ષ 2 બોય
અનુલ સૌમ્ય; સજ્જન; સંમત 3 બોય
અનુકુલ લાભકારક; સુખદ 8 બોય
અનુકૃત છબી ચિત્ર 4 બોય
અનુકશ પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ; પડછાયો 3 બોય
અનુજીત જીત; સફળતા 11 બોય
અનુજ નાનો ભાઈ 1 બોય
અનુહાસ 1 બોય
અનુહ સંતુષ્ટ 9 બોય
અનુહ શાંત; સંતુષ્ટ; તૃપ્ત 8 બોય
અનુજ્ઞા અધિકાર 6 બોય
અનુગ્રહ દૈવી આશીર્વાદ 7 બોય
અનુદેવ અણુ 22 બોય
અનુદીપ નાનો દીવો; નાનો પ્રકાશ 3 બોય
Anudarshan (અનુદર્શન) Observing 11 બોય
અનુચના ભવ્ય; જ્ઞાન પ્રેમી; પ્રામાણિક 9 બોય
અનુચન વેદોમાં પારંગત; જ્ઞાન પ્રેમી; વિવેકપૂર્ણ; એક આકાશી અપ્સરા 8 બોય
અનુબોધ જાગૃતિ; સ્મૃતિ 11 બોય
અનુભવ આંતરદૃષ્ટિ; અનુભવ; લાગણી 6 બોય
અનુભાજ જે પૂજા કરે છે; આધ્યાત્મિક 3 બોય
અનુભાબ આંતરદૃષ્ટિ; અનુભવ; લાગણી 22 બોય
અનુ એક અણુ; આકાશી; શિવનું બીજું નામ 9 બોય
અન્તરિક્ષ અવકાશ 5 બોય
અંતિમ છેલ્લું 3 બોય
Anthudaran (અન્થોદરા) One of the Kauravas 3 બોય
અંતરિક્ષ અવકાશ 11 બોય
અંતરીક્ષ અવકાશ 3 બોય
અંતરંગ ઘનિષ્ઠ; હૃદયની નજીક 4 બોય
અંતર પ્રખ્યાત યોદ્ધા; ઘનિષ્ઠ; સુરક્ષા; આંતરિક મન; હૃદય 9 બોય
અંતમ નજીકના; મિત્ર તરીકે ઘનિષ્ઠ; તેજસ્વી 4 બોય
અંશુમન સુર્ય઼; ભગવાન સૂર્ય (સૂર્ય); ચંદ્ર; તેજસ્વી 2 બોય
અન્સુ સુર્ય઼; પ્રકાશના કિરણો; વૈભવ; ગતિ; સુનબીન 1 બોય
અન્સિલ હોંશિયાર 1 બોય
અંશુમત દરભાગી; પ્રકાશક 7 બોય
અંશુમન સુર્ય઼; ભગવાન સૂર્ય (સૂર્ય); ચંદ્ર; તેજસ્વી 1 બોય
અંશુમ કિરણોની માળા 22 બોય
અંશુલ તેજસ્વી; ખુશખુશાલ; સનબીમ 3 બોય
અંશુક સનબીમ; સૌમ્ય; તેજસ્વી; ખુશખુશાલ 2 બોય
અંશુ સુર્ય઼; પ્રકાશના કિરણો; વૈભવ; ગતિ; સુનબીન 9 બોય
Anshrith (અશ્રિતઃ) Name of Lord Vishnu 7 બોય
અંશિત સૂર્ય 8 બોય
અંશીન ભાગીદાર; વારસદાર 11 બોય
અંશલ પ્રબળ; શક્તિશાળી; મજબૂત; જેની પાસે મજબૂત ખભા છે; ઉત્સાહી 1 બોય
અંશક જેનો સંપત્તિમાં એક ભાગ છે, વારસદાર 9 બોય
અન્શાન આપણા સ્વનો એક ભાગ (આપણો પોતાનો એક ભાગ) 22 બોય
અંશ ભાગ; દિવસ 6 બોય
અંસલ પ્રબળ; શક્તિશાળી; મજબૂત; જેની પાસે મજબૂત ખભા છે; ઉત્સાહી 11 બોય
અનરમ સતત;નિરંતર 2 બોય
અનૂષ સુંદર સવાર; તારાનું નામ 6 બોય
અનૌખા ભગવાનની આત્મા 9 બોય
અનોશ સુંદર સવાર; તારાનું નામ 3 બોય
અનોરા પ્રકાશ 22 બોય
અનૂર જાંઘ વગર 9 બોય
અનૂપ, અનૂપ તુલના વિના; અતુલ્ય; શ્રેષ્ઠ 7 બોય
અનૂબ ખજૂરનું વૃક્ષ 2 બોય
અનોખા દુર્લભ; અનન્ય 5 બોય
અનુલ શાશ્વત; દુર્ગમ 8 બોય
અનુઆભુજ ભગવાન શિવના હાથ 11 બોય
અંશ ભાગ 2 બોય
અન્ન્કુ લાવણ્ય 7 બોય
અનિરુદ્ધ અનિયંત્રિત 4 બોય
અન્ના ખોરાક 3 બોય
અનમોલ અમૂલ્ય; મૂલ્યવાન; કિંમતી 1 બોય
અન્મેશ સૂર્ય ભગવાન; સૂર્યનું બીજું નામ 6 બોય
અન્મય તે તોડી શકાતું નથી 9 બોય
અંકુશ તપાસ; નિયંત્રણ; જુસ્સો; હાથીઓને ચલાવવા માટે હૂકનો ઉપયોગ કરવો 2 બોય
Showing 1 - 100 of 246