અં થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 246, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અંબૂ પ્રેમ; દયા 11 બોય
અંશ ભાગ 2 બોય
અંશ ભાગ; દિવસ 6 બોય
અંશુ સુર્ય઼; પ્રકાશના કિરણો; વૈભવ; ગતિ; સુનબીન 9 બોય
અનુ એક અણુ; આકાશી; શિવનું બીજું નામ 9 બોય
અન્ય તેનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી;ભગવાન કૃપા કરી છે 6 બોય
અન્ના ખોરાક 3 બોય
અન્સુ સુર્ય઼; પ્રકાશના કિરણો; વૈભવ; ગતિ; સુનબીન 1 બોય
અન્યઃ જે અતૂટ છે 22 બોય
અન્યૂ ભગવાન 7 બોય
અનાદી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના; શાશ્વત; ઈશ્વરી; શિવનું બીજું નામ 3 બોય
અનાદિઃ એક જે પ્રથમ કારણ છે 11 બોય
અનધ અર્જુન 1 બોય
અનાદિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના 1 બોય
અનાદિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના; શાશ્વત; ઈશ્વરી; શિવનું બીજું નામ 2 બોય
અનઘ નિર્દોષ;સંપૂર્ણ; શુદ્ધ 22 બોય
અનક આભૂષણ; મજબૂત; વાદળ 9 બોય
અનાખ ચંદ્ર 8 બોય
અનામી ભગવાન બુદ્ધનું એક નામ 2 બોય
આનંદ આનંદ; સુખ; આનંદ 7 બોય
અનાંધુ ભગવાન વિષ્ણુનો સર્પ 9 બોય
અનંગ કામદેવનું નામ 1 બોય
અનંગા કામદેવનું નામ 2 બોય
અનંત અસીમ; શાશ્વત; ઈશ્વરી; પૃથ્વી; વિષ્ણુ; શિવ; બ્રહ્માનું બીજું નામ; અનંત 5 બોય
અનંત અસીમ; શાશ્વત; ઈશ્વરી; પૃથ્વી; વિષ્ણુ; શિવ; બ્રહ્માનું બીજું નામ; અનંત 22 બોય
અનંતુ અમર્યાદિત 7 બોય
અનશ અવિભાજિત; અવિનાશી; આકાશ; બ્રાહ્મણ; સર્વોચ્ચ અધિકાર 7 બોય
અનાવ સમુદ્ર; રાજા; શ્રીમંત ઉદાર; મેહરબાન; દયાળુ 11 બોય
અનયે દેવી રાધાના સાથીદાર, ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ, શ્રેષ્ઠ વિના; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ 1 બોય
અંચિત માનનીય; જેનું સન્માન અને આદર કરવામાં આવે છે 1 બોય
અનિક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા; પ્રકાશ; સૈન્ય; ચહેરો 9 બોય
અનિશ નજીકનો મિત્ર; સારી ટુકડી; હોંશિયાર એક; સાથી; સર્વોચ્ચ; કૃષ્ણ અને વિષ્ણુનું બીજું નામ 7 બોય
અનીત આનંદિત અનંત; શાંતિ 9 બોય
અનીત આનંદકારક; અનંત; શાંતિ; નેતા; નિર્દોષ;સરળ 8 બોય
અનેક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા 4 બોય
અનેશ નજીકના મિત્ર; સારી ટુકડી; ચાલાક એક; સાથી; સર્વોપરી 2 બોય
અંગદ એક આભૂષણ, કંકણ; યોદ્ધા; સુંદર રચના 9 બોય
અંગાદા એક આભૂષણ; બંગડી 1 બોય
અંગજ પુત્ર; શારીરિક; સાંસારિક પ્રેમ; પ્રેમના દેવ, કૈનાનું બીજું નામ 6 બોય
અંગક પુત્ર 7 બોય
અંગારા ભગવાન વિષ્ણુ; અવયવો; મંગળ ગ્રહ; મારુટ્સના રાજકુમારનું નામ 6 બોય
અંગિત શૂન્ય 5 બોય
અનીશ મહાન 11 બોય
અનીજ મોહક 7 બોય
અનિક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા; પ્રકાશ; સૈન્ય; ચહેરો 8 બોય
અનિલ પવનનો ભગવાન; તેજસ્વી; ઝળહળતો; ફેર; વિષ્ણુ અને શિવનું બીજું નામ 9 બોય
અનિંદો ખુશી 3 બોય
અનીશ નજીકનો મિત્ર; સારી ટુકડી; હોંશિયાર એક; સાથી; સર્વોચ્ચ; કૃષ્ણ અને વિષ્ણુનું બીજું નામ 6 બોય
અનિત આનંદકારક; અનંત; શાંતિ; નેતા; નિર્દોષ;સરળ 8 બોય
અનિવ ભગવાન મુરુગા 1 બોય
અંજક સજ્જ; અભિષેક 1 બોય
અંજલ બે હાથ જોડીને હોલો રચાય છે 11 બોય
અંજન સંધ્યાત્મક ; આંખ નું કાજલ 4 બોય
અંજસ સચોટ; પ્રામાણિક; નૈતિક રીતે સ્થિર 9 બોય
અંજાસા નિષ્ઠાવાન; છેતરપિંડી કર્યા વિના 1 બોય
અંજીત અપરાજિત 1 બોય
અંજીક કાજળ; રંગીન; ધન્ય; સંધ્યાત્મક 9 બોય
અંજોર તેજસ્વી 22 બોય
અંકલ એકંદરે 3 બોય
અંકેશ સંખ્યાઓના રાજા 22 બોય
અંકિયા દયાળુ ભગવાન 9 બોય
અંકિત જીતી લીધું; વિશિષ્ટ; ચિહ્નિત થયેલ; નોંધ્યું 1 બોય
અંકિત જીતી લીધું; વિશિષ્ટ; ચિહ્નિત થયેલ; નોંધ્યું 9 બોય
અંકુર અંકુર; શાખા; છોડ; નવજાત 2 બોય
અંકુશ તપાસ; નિયંત્રણ; જુસ્સો; હાથીઓને ચલાવવા માટે હૂકનો ઉપયોગ કરવો 2 બોય
અન્ન્કુ લાવણ્ય 7 બોય
અનુલ શાશ્વત; દુર્ગમ 8 બોય
અનોખા દુર્લભ; અનન્ય 5 બોય
અનૂબ ખજૂરનું વૃક્ષ 2 બોય
અનૂપ, અનૂપ તુલના વિના; અતુલ્ય; શ્રેષ્ઠ 7 બોય
અનૂર જાંઘ વગર 9 બોય
અનોરા પ્રકાશ 22 બોય
અનોશ સુંદર સવાર; તારાનું નામ 3 બોય
અનૌખા ભગવાનની આત્મા 9 બોય
અનૂષ સુંદર સવાર; તારાનું નામ 6 બોય
અંસલ પ્રબળ; શક્તિશાળી; મજબૂત; જેની પાસે મજબૂત ખભા છે; ઉત્સાહી 11 બોય
અંશક જેનો સંપત્તિમાં એક ભાગ છે, વારસદાર 9 બોય
અંશલ પ્રબળ; શક્તિશાળી; મજબૂત; જેની પાસે મજબૂત ખભા છે; ઉત્સાહી 1 બોય
અંશીન ભાગીદાર; વારસદાર 11 બોય
અંશિત સૂર્ય 8 બોય
અંશુક સનબીમ; સૌમ્ય; તેજસ્વી; ખુશખુશાલ 2 બોય
અંશુલ તેજસ્વી; ખુશખુશાલ; સનબીમ 3 બોય
અંશુમ કિરણોની માળા 22 બોય
અંતમ નજીકના; મિત્ર તરીકે ઘનિષ્ઠ; તેજસ્વી 4 બોય
અંતર પ્રખ્યાત યોદ્ધા; ઘનિષ્ઠ; સુરક્ષા; આંતરિક મન; હૃદય 9 બોય
અંતિમ છેલ્લું 3 બોય
અનુજ્ઞા અધિકાર 6 બોય
અનુહ શાંત; સંતુષ્ટ; તૃપ્ત 8 બોય
અનુહ સંતુષ્ટ 9 બોય
અનુજ નાનો ભાઈ 1 બોય
અનુલ સૌમ્ય; સજ્જન; સંમત 3 બોય
અનૂપ, અનૂપ તુલના વિના; અતુલ્ય; શ્રેષ્ઠ 7 બોય
અનુષ સુંદર સવાર; તારો; ઇચ્છાને અનુસરીને 9 બોય
અનન્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ગીતામાં અનન્ય શબ્દનો ઉપયોગ એકાગ્ર ઉપાસના અને શાશ્વત ભક્તિ માટે કર્યો છે. 2 બોય
અનન્ય અનુપમ 1 બોય
અનન્યે પરમ આદરણીય અનન્ય ગુરુ શ્રી 6 બોય
અનન્યો એકલ; અનન્ય 7 બોય
અનાશ્ય અવિનાશી; શાશ્વત 6 બોય
અન્હાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 6 બોય
અનિક્ત જીત્યો 1 બોય
Showing 1 - 100 of 246