અં થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 246, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
Anaadhrushya (અનાદૃશ્ય) One of the Kauravas 4 બોય
અનાદી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના; શાશ્વત; ઈશ્વરી; શિવનું બીજું નામ 3 બોય
અનાદિઃ એક જે પ્રથમ કારણ છે 11 બોય
અનધ અર્જુન 1 બોય
અનાદિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના 1 બોય
અનાદિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જેનો કોઈ અંત નથી; શરૂઆત વિના; શાશ્વત; ઈશ્વરી; શિવનું બીજું નામ 2 બોય
અનઘ નિર્દોષ;સંપૂર્ણ; શુદ્ધ 22 બોય
અનાહત અમર્યાદિત; અનંત; અદમ્ય 8 બોય
અનક આભૂષણ; મજબૂત; વાદળ 9 બોય
અનાખ ચંદ્ર 8 બોય
અનુકુળ શાંત 6 બોય
અનામય દુ;ખ વિનાનું 1 બોય
અનામયા ભગવાન શિવનું એક અન્ય નામ 2 બોય
અનામી ભગવાન બુદ્ધનું એક નામ 2 બોય
અનામિત્રા ભગવાન સૂર્ય 5 બોય
અનન્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ગીતામાં અનન્ય શબ્દનો ઉપયોગ એકાગ્ર ઉપાસના અને શાશ્વત ભક્તિ માટે કર્યો છે. 2 બોય
આનંદ આનંદ; સુખ; આનંદ 7 બોય
આનંદમય આનંદથી ભરેલુ 11 બોય
આનંદન સુખી છોકરો; જે સુખ લાવે છે 22 બોય
અનાંધુ ભગવાન વિષ્ણુનો સર્પ 9 બોય
આનંદસાગર કરુણામય સ્વામી 8 બોય
અનંગ કામદેવનું નામ 1 બોય
અનંગા કામદેવનું નામ 2 બોય
અનનિનય અવિનાશી; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; સ્વસ્થ 7 બોય
આનંમય તે તોડી શકાતું નથી 6 બોય
અનાન્માયા તે તોડી શકાતું નથી 7 બોય
અનંત અસીમ; શાશ્વત; ઈશ્વરી; પૃથ્વી; વિષ્ણુ; શિવ; બ્રહ્માનું બીજું નામ; અનંત 5 બોય
અનંતાચિદ્રૂપમાયામ અનંત અને પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિ 4 બોય
અનંતદૃષ્ટિ અનંત દ્રષ્ટિની 3 બોય
અનંતગુના સદાચારી 4 બોય
અનંતજીત અનંતનો વિજેતા; ભગવાન વિષ્ણુ; સદા વિજયી ભગવાન 1 બોય
અનંતજીત અનંતનો વિજેતા; ભગવાન વિષ્ણુ; સદા વિજયી ભગવાન 9 બોય
અનંત અસીમ; શાશ્વત; ઈશ્વરી; પૃથ્વી; વિષ્ણુ; શિવ; બ્રહ્માનું બીજું નામ; અનંત 22 બોય
અનંથન ભગવાન મુરુગનનું નામ 1 બોય
અનંથરામ ખુબ મહેનતું 1 બોય
અનંતુ અમર્યાદિત 7 બોય
અનંતિમ સૂર ચાલુ રાખ્યો; અંતિમ નથી 9 બોય
અનંતરામ શાશ્વત ભગવાન 1 બોય
અનન્ય અનુપમ 1 બોય
અનન્યે પરમ આદરણીય અનન્ય ગુરુ શ્રી 6 બોય
અનન્યો એકલ; અનન્ય 7 બોય
અન્યાયોગ વિશેષ પ્રકૃતિ 5 બોય
અનારવા સમુદ્ર 3 બોય
અનશ અવિભાજિત; અવિનાશી; આકાશ; બ્રાહ્મણ; સર્વોચ્ચ અધિકાર 7 બોય
અનાશય નિઃસ્વાર્થ; કોઈપણ સ્વાર્થ વગર; નિ:સ્વાર્થી 6 બોય
અનશિન અવિનાશી; શાશ્વત 3 બોય
અનશ્વર જેનો ક્યારેય નાશ થતો નથી 4 બોય
અનાશ્ય અવિનાશી; શાશ્વત 6 બોય
અનાવ સમુદ્ર; રાજા; શ્રીમંત ઉદાર; મેહરબાન; દયાળુ 11 બોય
અન્ય તેનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી;ભગવાન કૃપા કરી છે 6 બોય
અનયે દેવી રાધાના સાથીદાર, ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ, શ્રેષ્ઠ વિના; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ 1 બોય
અંબરાસન પ્રેમના રાજા 8 બોય
અંબરસૂ પ્રેમના રાજા 5 બોય
અંબૂ પ્રેમ; દયા 11 બોય
અંબૂચેલવાન દયાળુ;પ્રેમનો રાજા 4 બોય
અંબુમદી દયાળુ અને બુદ્ધિશાળી 11 બોય
અંબુતામીલ તેજસ્વી; બુદ્ધિશાળી 3 બોય
અંચિત માનનીય; જેનું સન્માન અને આદર કરવામાં આવે છે 1 બોય
અનિક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા; પ્રકાશ; સૈન્ય; ચહેરો 9 બોય
અનિશ નજીકનો મિત્ર; સારી ટુકડી; હોંશિયાર એક; સાથી; સર્વોચ્ચ; કૃષ્ણ અને વિષ્ણુનું બીજું નામ 7 બોય
અનીત આનંદિત અનંત; શાંતિ 9 બોય
અનીત આનંદકારક; અનંત; શાંતિ; નેતા; નિર્દોષ;સરળ 8 બોય
અનેક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા 4 બોય
અનેશ નજીકના મિત્ર; સારી ટુકડી; ચાલાક એક; સાથી; સર્વોપરી 2 બોય
અંગદ એક આભૂષણ, કંકણ; યોદ્ધા; સુંદર રચના 9 બોય
અંગાદા એક આભૂષણ; બંગડી 1 બોય
અંગદાન બાલી અને સુગ્રીવનો ભાઈ 6 બોય
અંગજ પુત્ર; શારીરિક; સાંસારિક પ્રેમ; પ્રેમના દેવ, કૈનાનું બીજું નામ 6 બોય
અંગક પુત્ર 7 બોય
અંગામુથુ મોતીથી બનેલું 7 બોય
અંગારા ભગવાન વિષ્ણુ; અવયવો; મંગળ ગ્રહ; મારુટ્સના રાજકુમારનું નામ 6 બોય
Angiras (અંગીરસ) Name of a sage 6 બોય
અંગિત શૂન્ય 5 બોય
અંગરાજ અંગ રાજ્યનો રાજા 6 બોય
અન્હાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 6 બોય
અનહિક 7 બોય
અનીદેવ તરફેણ; દયા 1 બોય
અનીશ મહાન 11 બોય
અનીજ મોહક 7 બોય
અનિક ભગવાન ગણેશ; સૈનિક; ઘણા; પ્રકાશ; સૈન્ય; ચહેરો 8 બોય
અનિકેત વિશ્વના ભગવાન; બેઘર; ભગવાન શિવ; બધાના ભગવાન 11 બોય
અનિકાંચન સોના કરતાં પણ વધારે 4 બોય
અનીકાંત બ્લ્યુ રત્ન 7 બોય
અનિકેશ સહસ્ત્રનામથી ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 4 બોય
અનિકેત વિશ્વના ભગવાન; બેઘર; ભગવાન શિવ; બધાના ભગવાન 6 બોય
અનિકેત વિશ્વના ભગવાન; બેઘર; ભગવાન શિવ; બધાના ભગવાન 5 બોય
અનિક્ત જીત્યો 1 બોય
અનિલ પવનનો ભગવાન; તેજસ્વી; ઝળહળતો; ફેર; વિષ્ણુ અને શિવનું બીજું નામ 9 બોય
અનિલાભ પવનની આત્મા 11 બોય
અનીલેશ હવા 5 બોય
અનિમેષ ઝળહળતું; સળગતું 7 બોય
અનિમાન અનંત; સર્વવ્યાપક; દૈવી 7 બોય
અનિમેષ તેજસ્વી; ખુલ્લી આંખે જોતાં; દૈવી; સર્વવ્યાપક, સર્વજ્. 11 બોય
અનિમેષ તેજસ્વી; ખુલ્લી આંખે જોતાં; દૈવી; સર્વવ્યાપક; સર્વજ્. 6 બોય
અનીન્દિત દોષરહિત એક; કોઈ ખામી વિનાનું; સંપૂર્ણ મનુષ્ય 7 બોય
અનિંદો ખુશી 3 બોય
અનિન્દ્યા નિંદા ઉપરાંત; પ્રશંસાપાત્ર; સંપૂર્ણ; નિર્દોષ; ઉદાર; અપરિપક્વ 5 બોય
અનિર્બાન શાશ્વત જ્યોત; દૈવી; અમર 5 બોય
અનિરુદ્ધ અનહદ; રોકી ન શકાય એવું; વિજયી; બિનહરીફ; બુદ્ધ અને વિષ્ણુનો અવતાર 3 બોય
અનિરુદ્ધ સંખ્યાત્મક શક્તિવાળા ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 7 બોય
Showing 1 - 100 of 246