ર થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 18, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 18 of 18
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રીમ્પલ નરમ; ગહન આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિવાળી સૌમ્ય આત્મા 1 બોય-ગર્લ
રોશન પ્રકાશ; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; પ્રખ્યાત 3 બોય-ગર્લ
રીતુ મોસમ; સમયગાળો 4 બોય-ગર્લ
રોચન લાલ કમળ; તેજસ્વી; દેવી પાર્વતી; પ્રકાશ; તેજસ્વી; આકર્ષક; ખીલવું 5 બોય-ગર્લ
રોહી એક સંગીતમય સૂર; આંતરિક મન; એક ફૂલ; તે હૃદયને સ્પર્શે છે 5 બોય-ગર્લ
ઋત ઋતુ 5 બોય-ગર્લ
રુજલ નાજુક 6 બોય-ગર્લ
રામા ભગવાનને ખુશ કરનાર 7 બોય-ગર્લ
રિજૂ / રિજુલ નિર્દોષ; પ્રામાણિક 7 બોય-ગર્લ
રજની રાત્રે 8 બોય-ગર્લ
રાજુલ તેજસ્વી 8 બોય-ગર્લ
રુદ્રા ભયંકર; ભગવાન શિવનું નામ; ભયાનક; તોફાનોનો ભગવાન; ગર્જના અને વીજળી 8 બોય-ગર્લ
રુષમ શાંતિપૂર્ણ; શાંત 8 બોય-ગર્લ
ઋતુ ભારે; દુલ્લાર્ડ 8 બોય-ગર્લ
રત્ના મોતી; કિંમતી પથ્થર અથવા મણિ; રત્ન; શ્રેષ્ઠ; ભેટ; ધન 9 બોય-ગર્લ
રુક્મી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; રાજા ભીષ્મના મોટા પુત્ર અને રુકમણીના ભાઈનું નામ 9 બોય-ગર્લ
રીપલ પ્રેમ; દયાળુ અથવા કરુણાજનક 11 બોય-ગર્લ
રામ્યા સુંદર; આનંદકારક; મોહિત કરવું; અતિસુંદર; રાત 22 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 18 of 18