ર થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 587, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 587
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રિકા સ્તુતિમાંથી ઉદ્ભવેલ, પ્રાર્થના 1 ગર્લ
ઋવ્યા મોસમ; હવામાન 6 ગર્લ
ઋત્વિજા બલિદાન આપનાર પૂજારી 11 ગર્લ
રુત્વી એક પરી જેના નામનો અર્થ રિતુ છે; પ્રેમ અને સંત; ભાષણ 9 ગર્લ
રુત્વા ભાષણ 1 ગર્લ
ઋતુજા ઋતુ સબંધિત 1 ગર્લ
રુત્તી ઋતુ 7 ગર્લ
ઋતિકા દેવી પાર્વતી; કરુણાસભર; જે હંમેશા ઇચ્છા ઉપર વિજય મેળવે છે 8 ગર્લ
ઋત્વિકા ભાષણ 3 ગર્લ
રૂતવિકા ભાષણ 11 ગર્લ
Ruthra (રુથરા) Lord Vishnu 5 ગર્લ
ઋતિકા દેવી પાર્વતી; કરુણાસભર; જે હંમેશા ઇચ્છા ઉપર વિજય મેળવે છે 7 ગર્લ
ઋત ઋતુ 22 ગર્લ
રુતાક્ષી 8 ગર્લ
ઋતા મિત્ર 6 ગર્લ
રુશમાંથી લાલ કેશવાળી 9 ગર્લ
ઋષિતા તેજસ્વી યુવતી 5 ગર્લ
ઋષિતા તેજસ્વી યુવતી 6 ગર્લ
ઋષિકા ભગવાન શિવના આશીર્વાદથી જન્મેલ 6 ગર્લ
રુસ્તી ગોરી ચામડી 6 ગર્લ
રુશમા શાંત 9 ગર્લ
રુષાલી તેજસ્વી યુવતી 7 ગર્લ
રુપશિકા સૌંદર્યની જ્યોત 4 ગર્લ
રુપ્રિયા સુંદર; ખુબ જ સુંદર 9 ગર્લ
રુપિકા સુવ્યવસ્થિત; સોના અથવા ચાંદીનો સિક્કો 4 ગર્લ
રૂપી આકાર; સૌંદર્યથી ધન્ય; આકાર; સુંદરતા 1 ગર્લ
રુપેશ્વરી સુંદરતાના દેવી 3 ગર્લ
રૂપશ્રી સુંદર 3 ગર્લ
રૂપસી સુંદર; સુંદર સ્ત્રી 3 ગર્લ
રૂપશ્રી, રૂપશ્રી, રૂપશ્રી સુંદર 11 ગર્લ
રૂપશ્રી, રૂપશ્રી, રૂપશ્રી સુંદર 3 ગર્લ
રૂપાશી સુંદર; સુંદર સ્ત્રી 11 ગર્લ
રુપર્ણા સુંદર 8 ગર્લ
રુપાલી આકર્ષક; સુંદર; સુવ્યવસ્થિત 5 ગર્લ
Rupal (રૂપલ) Made of silver 5 ગર્લ
રૂપા આકૃતિ; સૌંદર્યથી ધન્ય; આકાર; સુંદરતા; પૃથ્વી; ચાંદી 2 ગર્લ
રુનઝુન મધુર સંગીત 6 ગર્લ
રુનઝુન મનભાવન સંગીતમય ધ્વનિ 7 ગર્લ
રુનાલી લાલ રંગીન; લક્ષ્મી 3 ગર્લ
રૂમ્પી 5 ગર્લ
રૂમ્પા સુંદર 6 ગર્લ
રૂમા દેવી લક્ષ્મી; રુશિરવાળું શરીર ધરાવતી સ્ત્રી 8 ગર્લ
રુલીલ ઊર્ધ્વગામી; સાર; આત્મા; આધ્યાત્મિક; પ્રિય 9 ગર્લ
રુકુમાની ભગવાનનું નામ 9 ગર્લ
રુક્ષિણી હિન્દુ ભગવાનનું નામ 8 ગર્લ
રુક્મિની દેવી લક્ષ્મી; ભગવાન કૃષ્ણની પત્ની 5 ગર્લ
રુક્મિણી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પત્નિ; દેવી લક્ષ્મી 6 ગર્લ
રૂક઼મા સ્વર્ણ 1 ગર્લ
રુખ્મિની ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પત્નિ; દેવી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
Rukhmambari (રુખ્માંમ્બરી) Name of a Raga 7 ગર્લ
રુજુતા પ્રામાણિકતા; સત્ય 1 ગર્લ
રૂજુલા પૈસા આપનાર; દેવી લક્ષ્મી; નરમ 2 ગર્લ
રુજૂ નરમ 7 ગર્લ
રુહીન આધ્યાત્મિક; પવિત્ર; દૈવી 7 ગર્લ
રૂહિકા ઇચ્છા; ઊર્ધ્વગામી 5 ગર્લ
રૂહી એક સંગીતમય સૂર; આંતરિક મન; એક ફૂલ; તે હૃદયને સ્પર્શે છે 11 ગર્લ
રુહંસિ સૂર્યનો ભાગ; આધ્યાત્મિક 9 ગર્લ
રુહાની આધ્યાત્મિક; પવિત્ર; દૈવી 8 ગર્લ
રુહાની આધ્યાત્મિક; પવિત્ર; દૈવી 9 ગર્લ
રૂહા વિકસિત થવું; આરોહણ 3 ગર્લ
રુગ્વિજા શક્તિશાળી દેવી 7 ગર્લ
રૂગ્વેદા એક વેદનો ભાગ; વેદનો પ્રકાર 6 ગર્લ
રુગુ નરમ 22 ગર્લ
રુદ્રપ્રિય ભગવાન પ્રિયા 3 ગર્લ
રુદ્રી અગ્નિ દેવ 7 ગર્લ
રૃદ્રાશિ સૌથી શક્તિશાળી; પરાક્રમી; ભગવાન શિવના પત્નિ 8 ગર્લ
રુદ્રરૂપા દેવી દુર્ગા, રુદ્ર - ભયંકર, રૂપ - દેખાવ 1 ગર્લ
રુદ્રપ્રિયા દેવી દુર્ગા, રુદ્રના પ્રિય , દેવી પાર્વતી 5 ગર્લ
રુદ્રાણી દેવી પાર્વતી, રુદ્રના પત્નિ, દેવી પાર્વતી અથવા દુર્ગા 4 ગર્લ
રુદ્રકાલી દેવી દુર્ગા; રુદ્ર - રડતું; ગર્જના કરતું; શિવના પત્નિ; વાસુદેવના પત્નીનું નામ; રૌદ્રશ્વની પુત્રીનું નામ; પાર્વતીનું વિશેષ નામ; કાલી - જે કાળા રંગનું છે 5 ગર્લ
રુદ્રાદેવી દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ; રડતી 3 ગર્લ
રુદ્રભિરાવી દેવી દુર્ગા; રુદ્ર -રડતુ; ગર્જના કરતુ; શિવના પત્નિ; વાસુદેવના પત્નિનું નામ; રૌદ્રશ્વની પુત્રીનું નામ; પાર્વતીનું વિશેષ નામ; ભૈરવી - ભૈરવના પત્નિ 5 ગર્લ
રુદ્રપ્રિયા દેવી દુર્ગા, રુદ્રના પ્રિય , દેવી પાર્વતી 5 ગર્લ
રૂધીરા 7 ગર્લ
રુધિઘસા વાતચીત કરનાર; તર્ક પ્રમાણે; શક્તિશાળી 5 ગર્લ
રુદ્દ્રાણિ 8 ગર્લ
રુદેવી 3 ગર્લ
રુકીરા સુંદર; સ્વાદિષ્ટ 7 ગર્લ
રુચિતા ભવ્ય; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; સુખી; સુખદ 7 ગર્લ
રુચિતા ભવ્ય; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; સુખી; સુખદ 8 ગર્લ
રુચિરા સુંદર; સુખદ; તેજસ્વી 6 ગર્લ
રુચિકા ઝળહળતો; સુંદર; ઇચ્છનીય; દીપ્તિ; આકર્ષક 8 ગર્લ
રુચિ શોખ; ચમક; સુંદરતા; સ્વાદ; ઇચ્છા; આનંદ; પ્રતિભા; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ 5 ગર્લ
રુચેતા 4 ગર્લ
રુચી શોખ; ચમક; સુંદરતા; સ્વાદ; ઇચ્છા; આનંદ; પ્રતિભા; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ 6 ગર્લ
રુચા વૈદિક ગીતો; પ્રકાશ; પ્રતિભા; ઇચ્છા; મધુર; મૈના પક્ષીનો અવાજ 6 ગર્લ
રૂબી લાલ પથ્થર; માણેક; લાલ; રત્ન; કિંમતી 3 ગર્લ
રૂબીની મનોરમ 1 ગર્લ
રૂબી લાલ પથ્થર; માણેક; લાલ; રત્ન; કિંમતી 5 ગર્લ
રુબાન તેજસ્વી 2 ગર્લ
રોયીના આરોહી; વધતી જતી 1 ગર્લ
રૂપ્રીતા 1 ગર્લ
રોસી ઘેરો ગુલાબી 5 ગર્લ
રોસિની પ્રકાશ; તેજસ્વી 4 ગર્લ
રોસમીયા ઉત્તમ 3 ગર્લ
રોશીના જે પ્રકાશ આપે છે 4 ગર્લ
રોશની તેજ; પ્રકાશ; દીપ્તિ; કાયદો 11 ગર્લ
રોશના તેજસ્વી 3 ગર્લ
રોષમાં રેશમી; મધુર બદલો 11 ગર્લ
રોષિતા પ્રબુદ્ધ 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 587