ર થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 587, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 587
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાધા સંપત્તિ; સફળતા; વીજળી; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ; બૌદ્ધિક ઊર્જા; સમૃદ્ધિ; પ્રેરણા 6 ગર્લ
રાધી સિદ્ધિ; સંપૂર્ણતા; સફળતા 5 ગર્લ
રાગ સંગીતની શરતોને અનુસરે છે; મધુર સંગીત; જીવનમાં લાવવું; ભાવના; સુંદરતા; ઉત્સાહી; ઇચ્છા રાગ ; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ 1 ગર્લ
રાહી યાત્રી 1 ગર્લ
રાખી ભાઈ બહેનના બંધનનો દોરો; સંરક્ષણનું પ્રતીક; શ્રાવણ માસમાં પૂર્ણ ચંદ્ર 3 ગર્લ
રાશી રાશિચક્રની નિશાની; સંગ્રહ 11 ગર્લ
રાવી ખૂબ સરસ 7 ગર્લ
રચી પૂર્વ; સવાર 3 ગર્લ
રાધા સંપત્તિ; સફળતા; વીજળી; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ; બૌદ્ધિક ઊર્જા; સમૃદ્ધિ; પ્રેરણા 5 ગર્લ
રાગા સંગીતની શરતોને અનુસરે છે; મધુર સંગીત; જીવનમાં લાવવું; ભાવના; સુંદરતા; ઉત્સાહી; ઇચ્છા રાગ ; ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનું એક સ્વરૂપ 9 ગર્લ
રાધી પ્રેમાળ વ્યક્તિત્વ 7 ગર્લ
રાગી પ્રેમ; ખૂબ જોડાયેલ 8 ગર્લ
રાગી પ્રેમ; ખૂબ જોડાયેલ 8 ગર્લ
રાઈ દેવી રાધા 1 ગર્લ
રિકા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સુસ્થિર; શાંત; સુંદર 22 ગર્લ
રીના એક સુંદર રાજકુમારી; રાત 7 ગર્લ
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 2 ગર્લ
રાકા સંપૂર્ણ ચંદ્ર 4 ગર્લ
રાખી ભાઈનો દોરો; બહેનનું બંધન 3 ગર્લ
રાખી ભાઈ-બહેનના બંધનનો દોર; સંરક્ષણનું પ્રતીક; શ્રાવણ માસમાં પૂર્ણીમા 11 ગર્લ
રક્ષા સુરક્ષા 22 ગર્લ
રક્ષા સુરક્ષા 5 ગર્લ
રમા દેવી લક્ષ્મી; એક પત્ની; નસીબની દેવી; શુભેચ્છા; પૈસા; ધૂમ તIન; સિંદૂર; લાલ પૃથ્વી; એક અપ્સરાનું નામ; મહાલક્ષ્મીનું બિરુદ; એક સ્ત્રી 6 ગર્લ
રંભા એક સ્વર્ગીય નૃત્યાંગના; પ્રેમ લાયક; આનંદદાયક; સુખદ; આધાર; એક અપ્સરા 7 ગર્લ
રાની રાણી 6 ગર્લ
રંજુ વિજય પ્રકાશ 1 ગર્લ
રાનું આકાશ 9 ગર્લ
રાશિ રાશિચક્રની નિશાની; સંગ્રહ 1 ગર્લ
રતી કામદેવની પત્ની; પ્રેમ; સુખ; હેતુ; એક સ્વર્ગીય સુંદર યુવતી 3 ગર્લ
રયા પ્રવાહ; પીણું સાથે સંતૃપ્ત કરવું 9 ગર્લ
રીઅ શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; રત્ન; દેવી લક્ષ્મી; કૃપાળુ; ગાયક 6 ગર્લ
રેભા સ્તોત્રકાર; ભક્તો અથવા ભગવાન શિવના પ્રિય 7 ગર્લ
રેધા સલાહકાર 9 ગર્લ
રિહા દુશ્મનોનો વિનાશ કરનાર; સિતારો 1 ગર્લ
રીજા દેવી લક્ષ્મી; સારા સમાચાર; ઇચ્છા; આશા 3 ગર્લ
રિલા સુંદર 5 ગર્લ
રીમા દેવી દુર્ગા; એક પત્ની; ભાગ્યનાદેવી, સૌભાગ્ય, ધન, વૈભવ, સિંદૂર, લાલ અર્થ; એક અપ્સરાનું નામ; મહાલક્ષ્મીનું વિશેષ નામ; એક સ્ત્રી 6 ગર્લ
રીના પ્યારું; રત્ન; આનંદિત ગીત; પીગળવામાં આવેલું ; પીગળેલું; પુનર્જન્મ; શુદ્ધ; તેજસ્વી 7 ગર્લ
રીનું અણુ; ધૂળ; રેતી; પરાગ 9 ગર્લ
રીષા પીછા; રેખા; પુણ્ય 11 ગર્લ
રીતા મોતી; જીવનનો માર્ગ; ખાલી; કિંમતી; સન્માનિત 22 ગર્લ
રીથી પદ્ધતિ; પ્રણાલી 11 ગર્લ
રીતિ પદ્ધતિ; સંપત્તિ; રક્ષણ; આચરણ; શુભતા; સ્મૃતિ; સુખાકારી 3 ગર્લ
રીવા નદી; તારો; ચપળ; ઝડપી; કાળી અને નર્મદા નદીનું બીજું નામ 6 ગર્લ
રિયા શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; રત્ન; દેવી લક્ષ્મી; કૃપાળુ; ગાયક 9 ગર્લ
રેહા દુશ્મનોનો વિનાશ કરનાર; સિતારો 5 ગર્લ
રેજા દેવી લક્ષ્મી; સારા સમાચાર; ઇચ્છા; આશા 7 ગર્લ
રેજી ખુશ થવું 6 ગર્લ
રેખા કતાર 7 ગર્લ
રેમાં દેવી દુર્ગા; એક પત્ની; ભાગ્યનાદેવી, સૌભાગ્ય, ધન, વૈભવ, સિંદૂર, લાલ અર્થ; એક અપ્સરાનું નામ; મહાલક્ષ્મીનું વિશેષ નામ; એક સ્ત્રી 1 ગર્લ
રેમી નાવિક 9 ગર્લ
રેના પ્યારું; રત્ન; આનંદિત ગીત; પીગળવામાં આવેલું ; પીગળેલું; પુનર્જન્મ; શુદ્ધ; તેજસ્વી 2 ગર્લ
રિની પુનર્જન્મ 11 ગર્લ
રેંજી ખુશ રાખવું 11 ગર્લ
રેંસી જિજ્ઞાસુ 9 ગર્લ
રેણુ અણુ; ધૂળ; રેતી; પરાગ 22 ગર્લ
રેંજી અવકાશ 7 ગર્લ
રેશા પીછા; રેખા; પુણ્ય 6 ગર્લ
રેશી દેવી દુર્ગા 5 ગર્લ
રેશું શુદ્ધ આત્મા 8 ગર્લ
રેવા નદી; તારો; ચપળ; ઝડપી; કાળી અને નર્મદા નદીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
રેવા નદી; તારો; ચપળ; ઝડપી; કાળી અને નર્મદા નદીનું બીજું નામ 2 ગર્લ
રિયા શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; રત્ન; દેવી લક્ષ્મી; કૃપાળુ; ગાયક 22 ગર્લ
રૈના રાણી 9 ગર્લ
રિહા પ્રવાહ; ગાયક; નદી; વહેવું; ખસખસના ફૂલ 5 ગર્લ
રિયા શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; રત્ન; દેવી લક્ષ્મી; કૃપાળુ; ગાયક 1 ગર્લ
રીભા સ્તોત્રકાર; ભક્તો અથવા ભગવાન શિવના પ્રિય 11 ગર્લ
ઋચા સ્તોત્ર; વેદનું લેખન; વેદનો સંગ્રહ; પ્રતિભા 3 ગર્લ
રીચી ધનાઢ્ય 11 ગર્લ
રિધી સારુ નસીબ; સમૃદ્ધિ; સંપત્તિ; સફળતા; શ્રેષ્ઠતા; અલૌકિક શક્તિ 3 ગર્લ
રીજા દેવી લક્ષ્મી; સારા સમાચાર; ઇચ્છા; આશા 2 ગર્લ
રીમા દેવી દુર્ગા; એક પત્ની; ભાગ્યનાદેવી, સૌભાગ્ય, ધન, વૈભવ, સિંદૂર, લાલ અર્થ; એક અપ્સરાનું નામ; મહાલક્ષ્મીનું વિશેષ નામ; એક સ્ત્રી 5 ગર્લ
રીમી મીઠી; પ્રેમાળ અને દેખભાળ; સુંદર 4 ગર્લ
રીના શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; ઓગળેલું 6 ગર્લ
રીની પુનર્જન્મ; ફરી જન્મ્યો 6 ગર્લ
રીની હસવું; નાનું સસલું 5 ગર્લ
રિંકી રાજકીય 7 ગર્લ
રિંકી રાજકીય 5 ગર્લ
રીપા પર્વતોના ભગવાન 8 ગર્લ
રિષા પીછા; રેખા; પુણ્ય 1 ગર્લ
રીશું વધે; પ્રામાણિક 3 ગર્લ
રીટા મોતી; જીવનનો માર્ગ; ખાલી; કિંમતી; સન્માનિત 3 ગર્લ
રીથ મક્કમ દુશ્મન; કોઈક જે આશ્રય આપે છે 1 ગર્લ
રીતિ પદ્ધતિ; સંપત્તિ; રક્ષણ; આચરણ; શુભ; સ્મૃતિ; સુખાકારી 11 ગર્લ
રીતૂ મોસમ; સમયગાળો 5 ગર્લ
Riva (રિવા) maiden 5 ગર્લ
રિયા શ્રીમંત અથવા હડ્રિયાથી; રત્ન; દેવી લક્ષ્મી; કૃપાળુ; ગાયક 8 ગર્લ
રોચી પ્રકાશ 8 ગર્લ
રોલી સિંદૂર; પવિત્ર સમારોહ દરમિયાન તિલકમાં લાલ પાવડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; પ્રખ્યાત ભૂમિ 1 ગર્લ
રોલી સિંદૂર; પવિત્ર સમારોહ દરમિયાન તિલકમાં લાલ પાવડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; પ્રખ્યાત ભૂમિ 9 ગર્લ
રોલી સિંદૂર; પવિત્ર સમારોહ દરમિયાન તિલકમાં લાલ પાવડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; પ્રખ્યાત ભૂમિ 7 ગર્લ
રૂચી પ્રકાશ 1 ગર્લ
રૂજા નરમ; ફૂલ 5 ગર્લ
રૂમાં દેવી લક્ષ્મી; 8 ગર્લ
રુની ભગવાનનો આભાર; ભેટ 8 ગર્લ
રૂપ દેવી દુર્ગા; એક પ્રકારનું પક્ષી, જેને સામાન્ય રીતે મૈના કહેવામાં આવે છે; કોઈ પણ તાર વગાડવા માટે વપરાયેલ ધનુષ અથવા લાકડી; શારિતાકની તૂટલેરી દેવીનું નામ, સારિકા જેવું જ છે 1 ગર્લ
રૂપા આકાર; સૌંદર્યથી ધન્ય; આકાર; સુંદરતા 11 ગર્લ
રૂયી કપાસ 1 ગર્લ
રોસા ગુલાબનું ફૂલ 8 ગર્લ
રોસી ઘેરો ગુલાબી 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 587