ણ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 523, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 523
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નિશિતા ખૂબ જ સમર્પિત; તીવ્ર; સાવધ; ઉપવાસ 6 ગર્લ
નયશા નવી શરૂઆત; વિશેષ 22 ગર્લ
ન્યસા એક નવી શરૂઆત; વિશેષ 5 ગર્લ
નીરા છોડ 22 ગર્લ
નિમિષા ક્ષણિક; આંખ ઝબકવી 8 ગર્લ
નિધીલે 5 ગર્લ
ન્યાય ન્યાય 3 ગર્લ
ન્યાસા સરોવર; શક્તિનો પ્રકાર 6 ગર્લ
નિયારા સુંદર 5 ગર્લ
નૂતી પૂજા; વખાણ; આદર 1 ગર્લ
નુથીજા શાંતિપૂર્ણ; વ્યવસ્થિત મન; રહસ્યમય 11 ગર્લ
Nuthan (નૂતન) New 6 ગર્લ
Nutan (નૂતન) New 7 ગર્લ
નુંષ્કા કિંમતી કબજો 2 ગર્લ
નુરવા સ્પષ્ટવક્તા 22 ગર્લ
નુપૂરા પાયલ; પગની ઘૂંટી 1 ગર્લ
નુપુર પાયલ; પગની ઘૂંટી 9 ગર્લ
નૂપુર ઝાંઝર; પાયલ 9 ગર્લ
નુકૃતિ છબી ચિત્ર 3 ગર્લ
નૃપા એક રાજા નો પગ 7 ગર્લ
ન્રીત્યની ફૂલની સુગંધ 11 ગર્લ
નૃત્ય સુંદર યુવતી; નૃત્ય 5 ગર્લ
નૃત્તા પવિત્ર નૃત્ય 1 ગર્લ
નૃતી સુંદર યુવતી; નૃત્ય 7 ગર્લ
નરેન્દર નારીના દેવી 6 ગર્લ
નોયોનિકા સુંદર નેત્રો જે ચુંબકત્વને પ્રેરિત કરે છે; અભિવ્યક્ત નેત્રો સાથે એક 5 ગર્લ
નોવીથા પ્રતિભા 8 ગર્લ
Novika (નોવિકા) New 9 ગર્લ
નોશિતા મહાન 4 ગર્લ
નોશિકા સુંદર કેશ સાથે એક સુંદરી 5 ગર્લ
નોશી મનોરમ 11 ગર્લ
Noothan (નૂતન) New 6 ગર્લ
નૂરજહાં વિશ્વનો પ્રકાશ 1 ગર્લ
નૂપુર ઝાંઝર; પાયલ 9 ગર્લ
નોમશી 6 ગર્લ
નોહિતા 3 ગર્લ
નોબૉય દેવી દુર્ગાનું નામ 9 ગર્લ
નિઝા યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
નિયતી આવશ્યકતા; પ્રતિબંધ; વસ્તુઓનો નિશ્ચિત ક્રમ; નિયતિ; ભાગ્ય 6 ગર્લ
નિયતી આવશ્યકતા; પ્રતિબંધ; વસ્તુઓનો નિશ્ચિત ક્રમ; નિયતિ; ભાગ્ય 5 ગર્લ
નિયતા શિસ્ત 6 ગર્લ
નીયાસ પ્રારંભ 5 ગર્લ
નિયના આજ્ઞાકારી 1 ગર્લ
નિયમ્યા નિયમબદ્ધ કરવું 7 ગર્લ
નિવ્યા તાજગી 8 ગર્લ
નિવૃત્તિ સમુદ્રનો કિલ્લો 5 ગર્લ
નીવુ દેવના આશિર્વાદ 3 ગર્લ
નિવતા શુદ્ધ 11 ગર્લ
નિવૃત્તિ બિન જોડાણ 4 ગર્લ
નિવૃતિ આનંદ 11 ગર્લ
નિવિથા સર્જનાત્મક 11 ગર્લ
નીવિતા સર્જનાત્મક 3 ગર્લ
Nivi (નિવી) New 9 ગર્લ
નિવેતા નરમ; સંપૂર્ણ દિલથી કામ કરવું 7 ગર્લ
નિર્વેરતા આનંદ 8 ગર્લ
નિવેકા 8 ગર્લ
નિવિક્ષા આનંદિત 4 ગર્લ
નિવેદ્ય ભગવાનને અર્પણ 8 ગર્લ
નિવેદિતા સેવાને સમર્પિત એક; બુદ્ધિવાળી કન્યા 11 ગર્લ
નિવેદિતા સેવાને સમર્પિત એક; બુદ્ધિવાળી કન્યા 3 ગર્લ
નિવેદિતા સેવાને સમર્પિત એક; બુદ્ધિવાળી કન્યા 11 ગર્લ
નિવેધા સર્જનાત્મક 9 ગર્લ
નિવેદહૃદય સર્જનાત્મક વ્યક્તિત્વ 5 ગર્લ
નીવેદા સર્જનાત્મક 1 ગર્લ
નીવાશ્રી નવીકરણ 3 ગર્લ
નીવાશ્ની 7 ગર્લ
નીવાશ્ની હીરા 6 ગર્લ
નીવાશ્ને 11 ગર્લ
નિવાસિની રહેવા માટેનું સ્થળ, ઘર; ભગવાન વિષ્ણુ 6 ગર્લ
નિવાંશી પ્રિય બાળક જે બધાને આકર્ષિત કરે છે 6 ગર્લ
નીવલી શ્રદ્ધાંજલિ 4 ગર્લ
નિવા નર્મદા નદીના 1000 નામોમાંનું એક; સુર્ય઼ 1 ગર્લ
નિત્યશ્રી અવિનાશી 6 ગર્લ
નિત્યશ્રી સતત; શાશ્વત; દેવી પાર્વતી; હંમેશા હાજર 7 ગર્લ
નિત્યાસરી શાશ્વત સુંદરતા 8 ગર્લ
નિત્યરૂબિની 7 ગર્લ
નિત્યપુષ્ટાં જેની દિવસે ને દિવસે શક્તિ વધતી રહે છે 1 ગર્લ
નિત્ય શ્રી સતત; શાશ્વત; દેવી પાર્વતી; હંમેશા હાજર 8 ગર્લ
નિત્યપ્રિયા હંમેશા આનંદદાયક 3 ગર્લ
નિત્યા શાશ્વત; સતત; દુર્ગાનું બીજું નામ 6 ગર્લ
નિતુ સુંદર 1 ગર્લ
નીતિશા અર્ધનારેશ્વર; ન્યાયના દેવી; એક દેવી નું નામ 8 ગર્લ
નીતિમા સિદ્ધાંતોવાળી યુવતી 3 ગર્લ
નિતિકા સિદ્ધાંત; નૈતિક વ્યક્તિ; સદાચારી; નેતા 1 ગર્લ
નીતિ સારી રીતે વર્ત્યા; માર્ગદર્શિત; સ્વાભાવિક; નૈતિક; વહન; લાલ; નૈતિકતા 7 ગર્લ
નિત્યશ્રી શાશ્વત સુંદરતા 7 ગર્લ
નિત્યસમીતિ 11 ગર્લ
નિત્યાદેવી શાશ્વત 9 ગર્લ
નિત્યા શાશ્વત; સતત; દુર્ગાનું બીજું નામ 5 ગર્લ
નિથુરા બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
નિથુના વિદ્વારક 6 ગર્લ
નિતુલા અદ્ભુત; ખુશ 4 ગર્લ
નિથીસ્કા આશા 1 ગર્લ
નિતિશા અર્ધનારેશ્વર; ન્યાયના દેવી; એક દેવી નું નામ 7 ગર્લ
નિથીનયા પ્રેમાળ પ્રકૃતિ; સ્નેહી 1 ગર્લ
નીતિનિ સિદ્ધાંત 11 ગર્લ
નીતિલમ શુદ્ધ મોતી જેવું 5 ગર્લ
નીતિલા મોતી જેવા સુંદર 1 ગર્લ
નીતિકા એક આચાર્ય; નૈતિક વ્યક્તિ; સદાચારી 9 ગર્લ
નીથી સત્ય; નૈતિકતા; ન્યાય; સારી વર્તણૂક 6 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 523