ણ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 523, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 523
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાધા અવાજ 2 ગર્લ
નંદી આનંદની બુમ; આનંદિત 6 ગર્લ
નભા ઉચ્ચ; આકાશ; કોઈ મર્યાદા નહી 8 ગર્લ
નૈજા બુદ્ધિમતાની પુત્રી 8 ગર્લ
નેમા આશીર્વાદ; સુખદ જીવન જીવો; એક સાથે સંબંધિત 2 ગર્લ
નૈના એક દેવીનું નામ; સુંદર આંખોવાળા 3 ગર્લ
નૈની આંખની કીકી 11 ગર્લ
નૈંશી સુંદર નેત્રો 11 ગર્લ
નૈની આંખની કીકી 9 ગર્લ
નૈષા વિશેષ; મનોહર ફૂલ 7 ગર્લ
નૈષી રત્ન; ગુલાબ 6 ગર્લ
નેતી થોડી ભેટ; અનંત 9 ગર્લ
નામી ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 1 ગર્લ
નંદી જે બીજાને પ્રસન્ન કરે છે; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ; ભગવાન શિવનો બળદ; સુખ; સમૃદ્ધિ 6 ગર્લ
નૌમી બધા ઉપર; સુંદર 7 ગર્લ
નૌકા હોડી 3 ગર્લ
નયા નરમ 5 ગર્લ
નીહા ઝાકળની એક બુંદ; એક નજર માટે પ્રશંસા; પ્રેમ; વરસાદ; તેજસ્વી એક; તોફાની એક; પ્રેમાળ 6 ગર્લ
નીજા કમળનું ફૂલ; એક ફૂલ 8 ગર્લ
નીલા વાદળી; મોહક ચંદ્ર; ગળીનું કારખાનું 1 ગર્લ
નીલી આકાશી રંગ 9 ગર્લ
નીલું વાદળી; સુંદર 3 ગર્લ
નીમા શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મ , કબીરના માતા; સમાયોજિત કરવા માટે; માપી લેવું ; લઘુ; નાના 2 ગર્લ
નીના પ્રિય નાની છોકરી; એક સુંદર નેત્રો સાથે; રત્નોથી જડેલુ; પાતળા 3 ગર્લ
નીપા ફૂલનું નામ; એક જે જુએ છે 5 ગર્લ
નિરા અમૃત અથવા અમૃત અથવા શુદ્ધ જળ; ભગવાનનો ભાગ; પાણી; રસ; દારૂ 7 ગર્લ
નિશા રાત; સ્ત્રીઓ; સ્વપ્ન 7 ગર્લ
નીતા સારી રીતે વર્ત્યા; માર્ગદર્શિત; સ્વાભાવિક; નૈતિક; વહન; લાલ; નૈતિકતા 9 ગર્લ
નીતિ સત્ય; નૈતિકતા; ન્યાય; સારું વર્તન; નીતિ; સંહિતા; આચરણ 7 ગર્લ
નીતૂ સુંદર 1 ગર્લ
નીતિ સત્ય; નૈતિકતા; ન્યાય; સારું વર્તન; નીતિ; સંહિતા; આચરણ 8 ગર્લ
નીતુ સુંદર 2 ગર્લ
નીવા નર્મદા નદીના 1000 નામોમાંનું એક; સુર્ય઼ 2 ગર્લ
નિવે આધાર; ચમક (આઇરિશમાં) 6 ગર્લ
નેહા ઝાકળનાં ટીપાં; તેના સ્વરૂપ માટે પ્રશંસા કરવી; પ્રેમ; વરસાદ; તેજસ્વી; તોફાની; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
નેકા સદાચારી; સારું; સુંદર 4 ગર્લ
Neshu (નેશું) Lovely 22 ગર્લ
નેયા કંઈક માટેની ઇચ્છા; હેતુ; તેજસ્વી; ભગવાન હનુમાન 9 ગર્લ
નેસા બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
નિયા 30 ના અંત સાથે નામના સંક્ષેપમાંથી તારવેલી 6 ગર્લ
નીભા સમાન; સદ્શ 7 ગર્લ
નીધા ઊંઘ; રાત 9 ગર્લ
નિધિ તેજસ્વી;પ્રદાન કરવા માટે; ખજાનો; સંપત્તિ 8 ગર્લ
નિદી તેજસ્વી;પ્રદાન કરવા માટે; ખજાનો; સંપત્તિ 9 ગર્લ
નિષા રાત્રે 11 ગર્લ
નિગી 3 ગર્લ
નિજુ સર્વજ્ઞ 9 ગર્લ
નીકા જે ઈશ્વર નું છે 8 ગર્લ
નીક્ષા ચુંબન 8 ગર્લ
નીલા વાદળી; મોહક ચંદ્ર; ગળીનું કારખાનું 9 ગર્લ
નીલે નાઇલ નદીમાંથી 22 ગર્લ
નીમા શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મ , કબીરના માતા; સમાયોજિત કરવા માટે; માપી લેવું ; લઘુ; નાના 1 ગર્લ
નિમી અગ્નિનો મિત્ર; ચમકતી નેત્રો 9 ગર્લ
નીના પ્રિય નાની છોકરી; એક સુંદર નેત્રો સાથે; રત્નોથી જડેલુ; પાતળા 2 ગર્લ
નિપા ફૂલનું નામ; એક જે જુએ છે 22 ગર્લ
નીરા અમૃત અથવા અમૃત અથવા શુદ્ધ જળ; ભગવાનનો ભાગ; પાણી; રસ; દારૂ 6 ગર્લ
નિસા રાત; સ્ત્રીઓ; સ્વપ્ન 7 ગર્લ
નિશા રાત; સ્ત્રીઓ; સ્વપ્ન 6 ગર્લ
નિશિ શક્તિશાળી; ઉત્સાહ; સાંજ 5 ગર્લ
નિશુ નિશર્ક શબ્દમાંથી 8 ગર્લ
નીસી પ્રતીક 6 ગર્લ
નીતા સારી રીતે વર્ત્યા; માર્ગદર્શિત; સ્વાભાવિક; નૈતિક; વહન; લાલ; નૈતિકતા 8 ગર્લ
નીતા સારી રીતે વર્ત્યા; માર્ગદર્શિત; સ્વાભાવિક; નૈતિક; વહન; લાલ; નૈતિકતા 7 ગર્લ
નીથી સત્ય; નૈતિકતા; ન્યાય; સારી વર્તણૂક 6 ગર્લ
નીતિ સારી રીતે વર્ત્યા; માર્ગદર્શિત; સ્વાભાવિક; નૈતિક; વહન; લાલ; નૈતિકતા 7 ગર્લ
નિતુ સુંદર 1 ગર્લ
નિવા નર્મદા નદીના 1000 નામોમાંનું એક; સુર્ય઼ 1 ગર્લ
Nivi (નિવી) New 9 ગર્લ
નીવુ દેવના આશિર્વાદ 3 ગર્લ
નિઝા યુવાન યુવતી 5 ગર્લ
નોશી મનોરમ 11 ગર્લ
નૃતી સુંદર યુવતી; નૃત્ય 7 ગર્લ
નૃપા એક રાજા નો પગ 7 ગર્લ
નૂતી પૂજા; વખાણ; આદર 1 ગર્લ
નીરા છોડ 22 ગર્લ
નાવ્યા વખાણવા લાયક; યુવાન; પ્રશંસાપાત્ર 1 ગર્લ
નભ્યા મધ્યસ્થ 6 ગર્લ
નક્તિ રાત્રે 1 ગર્લ
નમ્રઃ સિંહણ 1 ગર્લ
નિર્વા શુદ્ધ પાણી 11 ગર્લ
નૈત્ય થોડી ભેટ; અનંત 1 ગર્લ
નેર્યા પ્રકાશ 9 ગર્લ
નેત્રા આંખ; નેતા 3 ગર્લ
નિદ્રા ઊંઘ 1 ગર્લ
નિક્કી મનોહર અને સુંદર 9 ગર્લ
નીલ્સા જીવન; સારું 1 ગર્લ
નિમ્મી અગ્નિનો મિત્ર; ચમકતી નેત્રો 4 ગર્લ
નિમ્મી અગ્નિનો મિત્ર; ચમકતી નેત્રો 11 ગર્લ
નિમ્ના ઊંડું, ગહન 6 ગર્લ
નીમ્ફી નાના દેવતા; કુમારી; દેવી ના 4 ગર્લ
નિર્વા પ્રેરણાદાયક; પવનની જેમ 1 ગર્લ
નિર્વી આનંદ 9 ગર્લ
નિશ્કા પ્રામાણિક; રાત; સોનું; શુદ્ધ 8 ગર્લ
નિષ્ણાં આનંદ 11 ગર્લ
નિષ્ઠા ખૂબ સમર્પિત; તેજ 8 ગર્લ
નિષ્ઠા ભક્તિભાવ; નિશ્ચિતતા 7 ગર્લ
નિષ્ઠા ભક્તિભાવ; નિશ્ચિતતા 8 ગર્લ
નિત્યા શાશ્વત; સતત; દુર્ગાનું બીજું નામ 5 ગર્લ
નિત્યા શાશ્વત; સતત; દુર્ગાનું બીજું નામ 6 ગર્લ
નિવ્યા તાજગી 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 523