લ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 222, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 222
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લયના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત; ઉમદા 7 ગર્લ
લવલીન પ્રેમમાં લીન 1 ગર્લ
લૂની મીઠું 2 ગર્લ
લુંનાશા ફૂલોની સુંદરતા 22 ગર્લ
લુમ્બિની બુદ્ધનો જન્મ જ્યાં થયો તે ઉપવન 8 ગર્લ
લુમ્બિકા એક સંગીત સાધન 6 ગર્લ
લુકેશ્વરી સામ્રાજ્યનો રાજા 1 ગર્લ
લોયશા પ્રેમાળ 8 ગર્લ
લોક્ષી ગુલાબી દાંડી સાથેનો ગુલાબ; મધુર 6 ગર્લ
લવલીન ભગવાનને પ્રેમ 9 ગર્લ
લોકયિની ના 8 ગર્લ
લૌક્ય વ્યવહારીક બુદ્ધિશાળી; દેવી લક્ષ્મી 22 ગર્લ
લોતિકા અન્યને પ્રકાશ આપનાર 6 ગર્લ
લોશીની આખા વિશ્વ ઉપર ચમકવું 5 ગર્લ
લોશના ગુલાબ અને અન્નાનું સંયોજન 7 ગર્લ
લૉપમુદ્રા ઋષિ અગસ્ત્યની પત્ની; ભણેલી સ્ત્રી 11 ગર્લ
લોકેશ્વરી સામ્રાજ્યનો રાજા 1 ગર્લ
લલિતયા 3 ગર્લ
લોલિતા માણેક 5 ગર્લ
લોલકસી ભગવાન ગણેશની શક્તિ 7 ગર્લ
લોકશિતા વિશ્વ માટે પ્રાર્થના કરનાર 5 ગર્લ
લોકશાની 8 ગર્લ
લોકિતા એક પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિ 4 ગર્લ
લોકીની દેવી જે દરેકની સંભાળ રાખે છે 7 ગર્લ
લોકાવ્યા એક જે સ્વર્ગને પાત્ર છે; સદાચારી 6 ગર્લ
લોકાંક્ષા જે વિશ્વને ચાહે છે 11 ગર્લ
લોકમાત્રી દેવી લક્ષ્મી; વિશ્વની માતા 1 ગર્લ
લોકજનની દેવી લક્ષ્મી; વિશ્વની માતા 7 ગર્લ
Loka Priya (લોક પ્રિય) Lustrous 9 ગર્લ
લોહિતઃ લાલ; રૂબી; લોહ સ્વરૂપમાં દેવી લક્ષ્મી; કેસર; કોપર 1 ગર્લ
લોહીતા લાલ; રૂબી; લોહ સ્વરૂપમાં દેવી લક્ષ્મી; કેસર; કોપર 11 ગર્લ
લોહિની લાલ ચામડીવાળી 4 ગર્લ
લોગિતા સુંદરતા 9 ગર્લ
લોગીતા મનોરમ 1 ગર્લ
લોગીની 11 ગર્લ
લોગેશ્વરી આશીર્વાદ; પ્રેમ 9 ગર્લ
લોગનાયકી દેવી પાર્વતી; વિશ્વના શાસકો 6 ગર્લ
લોગંબલ વિશ્વના દેવી 9 ગર્લ
લોસી 1 ગર્લ
લોચના આંખ; રોશની 9 ગર્લ
લીયાના કલા; મૃદુતા 8 ગર્લ
લિયા હું ભગવાનની સાથે છું 2 ગર્લ
લિવનૂર 6 ગર્લ
લિવા જીવનની વિવિધતા 8 ગર્લ
લીત્સા જે સારા સમાચાર લાવે છે 7 ગર્લ
લીતીશા ખુશી 6 ગર્લ
લીતીક્ષા સુંદરતા 8 ગર્લ
લીતિકા સુંદર અને સંપૂર્ણ 8 ગર્લ
લિથિશા ખુશી 5 ગર્લ
લિથિક્શા સુંદરતા 7 ગર્લ
લિથિક્કા સુંદર અને સંપૂર્ણ 1 ગર્લ
લિથિકા સુંદર અને સંપૂર્ણ 7 ગર્લ
લીસ્સા મધ 6 ગર્લ
લીશીથા સારું; સોનાનો ભાત 5 ગર્લ
લિષિકા સુંદર આંખો; પ્રતિભાશાળી; પ્યારી 6 ગર્લ
લીરા દેવી કાલીના ભક્ત 22 ગર્લ
લીપ્સીથા સ્મિત 4 ગર્લ
લીપ્સીકા લિપસ્ટિક 5 ગર્લ
લીપિકા એક નાનો પત્ર; મૂળાક્ષર; હસ્તપ્રત; લિપિ; લેખન; લેખક 4 ગર્લ
લિપિ લિપિ; મૂળાક્ષર; હસ્તપ્રત; લેખન 1 ગર્લ
લિનત એક ગાયક પક્ષી 11 ગર્લ
લિંજુ સૌથી સુંદર 3 ગર્લ
લીનીશા બુદ્ધિશાળી 9 ગર્લ
લિનેશા બુદ્ધિશાળી 3 ગર્લ
લીન્સી દયા 9 ગર્લ
લિનાશા સુંદર 1 ગર્લ
લીના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત 9 ગર્લ
લિમ્ના વિશેષ; એક; મોટાભાગના જ્ઞાન સંપૂર્ણ વ્યક્તિ; સુંદર 22 ગર્લ
લિમિયા 6 ગર્લ
લિમિષા આંખ ઝબૂકવી 8 ગર્લ
લીલાવત્તિ લખવું 8 ગર્લ
લીલાવતી , લીલાવતી દેવી દુર્ગા; મનોરંજક; મોહક; કૃપાળુ 5 ગર્લ
લીલાવર્તી રમતિયાળ; મનોરંજક; મોહક 5 ગર્લ
લીલામાં રમતિયાળ; દૈવી નાટક 3 ગર્લ
લિકસિતા 8 ગર્લ
લિખિત , લીખીથા , લીકીથા લેખન 7 ગર્લ
લિખિતા લેખન 8 ગર્લ
લિખિત , લીખીથા , લીકીથા લેખન 6 ગર્લ
લિખિત , લીખીથા , લીકીથા લેખન 7 ગર્લ
લીગ્ય દેવદૂતનું ફૂલ 8 ગર્લ
લેવિનિકા શક્તિ 11 ગર્લ
લેથીકા 3 ગર્લ
લેશા સ્ત્રી 9 ગર્લ
લેરીના સૌંદર્યથી ધન્ય 5 ગર્લ
લેનીશા સુંદર 5 ગર્લ
લેના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત 5 ગર્લ
લેમાં લતા; એક હરણ; એક સ્ત્રી 4 ગર્લ
લેક્યા ગણિતશાસ્ત્રી 9 ગર્લ
લેક્ષાના ધ્યેય; દ્રષ્ટિ; રૂપક; એક અપ્સરા; શુભ સંકેતોવાળી સ્ત્રી; 8 ગર્લ
લેકિશા જીવન 11 ગર્લ
લેખ્યા વિશ્વ 8 ગર્લ
લેખીશા 1 ગર્લ
લેખી લેખન; ચિત્ર 9 ગર્લ
લેખના પેન; કવિતા લખેલી 7 ગર્લ
લેખા લેખન; ચિહ્ન; ક્ષિતિજ અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર; રેખા; વિગતો; વિજળી 1 ગર્લ
લેવિના મહાજાળ 9 ગર્લ
લીશા ખૂણો; એક ઉમદા પ્રકારનો 9 ગર્લ
લેહર લહેર 8 ગર્લ
લેહક એક પ્રકાશ જે એટલો તેજસ્વી છે કે તમે તમારી નેત્રો બંધ કરો તો પણ તમે તેને જોઈ શકો છો 1 ગર્લ
લીઝા આનંદ; ઈશ્વરને સમર્પિત 22 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 222