લ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 222, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 222
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લાભા લાભ 6 ગર્લ
લાધી સંગીત 7 ગર્લ
લઘુ જલ્દી 22 ગર્લ
લિબા સ્વર્ગની સ્ત્રી 7 ગર્લ
લખી દેવી લક્ષ્મી, લક્ષ્મીથી ઉદ્દભવ થયેલ 5 ગર્લ
લક્ષા સફેદ ગુલાબ; ગુલાબનું ફૂલ; પ્રાચીન ભારતની મહિલાઓ દ્વારા સુશોભિત લાલ રંગનો રંજક 7 ગર્લ
લાલી પ્રિય યુવતી 7 ગર્લ
લતા એક લતા; વેલો; પાતળી; એક એક લતા; વેલો; પાતળી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ અપ્સરા 7 ગર્લ
લતા એક લતા; વેલો; પાતળી; એક એક લતા; વેલો; પાતળી; એક અપ્સરા અથવા આકાશી અપ્સિ અપ્સરા 6 ગર્લ
લાવી પ્રેમાળ 8 ગર્લ
લય સંગીતમય તાલ 3 ગર્લ
લીના દેવી લક્ષ્મી; એક પત્ની; નસીબની દેવી; શુભેચ્છા; પૈસા; ધૂમ તIન; સિંદૂર; લાલ પૃથ્વી; એક અપ્સરાનું નામ; મહાલક્ષ્મીનું બિરુદ; એક સ્ત્રી 1 ગર્લ
લિશા કુલીન 5 ગર્લ
લીઝા આનંદ; ઈશ્વરને સમર્પિત 22 ગર્લ
લીશા ખૂણો; એક ઉમદા પ્રકારનો 9 ગર્લ
લેખા લેખન; ચિહ્ન; ક્ષિતિજ અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર; રેખા; વિગતો; વિજળી 1 ગર્લ
લેખી લેખન; ચિત્ર 9 ગર્લ
લેમાં લતા; એક હરણ; એક સ્ત્રી 4 ગર્લ
લેના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત 5 ગર્લ
લેશા સ્ત્રી 9 ગર્લ
લીના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત 9 ગર્લ
લિંજુ સૌથી સુંદર 3 ગર્લ
લિપિ લિપિ; મૂળાક્ષર; હસ્તપ્રત; લેખન 1 ગર્લ
લીરા દેવી કાલીના ભક્ત 22 ગર્લ
લિવા જીવનની વિવિધતા 8 ગર્લ
લિયા હું ભગવાનની સાથે છું 2 ગર્લ
લોસી 1 ગર્લ
લોક્ષી ગુલાબી દાંડી સાથેનો ગુલાબ; મધુર 6 ગર્લ
લૂની મીઠું 2 ગર્લ
લાશ્યા દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 22 ગર્લ
લાસ્યા દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 5 ગર્લ
લાબ્ધી સ્વર્ગીય શક્તિ 9 ગર્લ
લજ્જા નમ્રતા; સંકોચ 7 ગર્લ
લક્ષ્મી ધનના દેવી, લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી 1 ગર્લ
લક્ષ્મી ધનના દેવી, લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી 2 ગર્લ
લાસ્ય દેવી પાર્વતી દ્વારા કરવામાં આવતું નૃત્ય 4 ગર્લ
લવ્ય પ્રેમાળ 6 ગર્લ
લાવ્યા તેમના ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ માટે પ્રખ્યાત 7 ગર્લ
લક્ષ્મી ધનના દેવી, લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી 5 ગર્લ
લેખ્યા વિશ્વ 8 ગર્લ
લેક્યા ગણિતશાસ્ત્રી 9 ગર્લ
લીગ્ય દેવદૂતનું ફૂલ 8 ગર્લ
લિમ્ના વિશેષ; એક; મોટાભાગના જ્ઞાન સંપૂર્ણ વ્યક્તિ; સુંદર 22 ગર્લ
લીન્સી દયા 9 ગર્લ
લીસ્સા મધ 6 ગર્લ
લીત્સા જે સારા સમાચાર લાવે છે 7 ગર્લ
લૌક્ય વ્યવહારીક બુદ્ધિશાળી; દેવી લક્ષ્મી 22 ગર્લ
લાકિની દિવ્ય, એક દેવી જે આપે છે અને લઈ જાય છે 3 ગર્લ
લાલિમા લાલ ચમક; સર્વોચ્ચ; સુંદર; મોહક; પ્રતીક 22 ગર્લ
લાબોની કૃપા; સુંદર 8 ગર્લ
લાબુકી સંગીત વાદ્ય 2 ગર્લ
લાડલી પ્રિય 2 ગર્લ
લાઘિમા દેવી પાર્વતી; ઇચ્છા પર અતિશય હળવાશ ધારીને એક પ્રકારની સિદ્ધિ અથવા અલૌકિક વિદ્યાશાખા 6 ગર્લ
લઘુવી નરમ 8 ગર્લ
લહરી લહેર 4 ગર્લ
લહેર લહેર 8 ગર્લ
લહિતા શાંત 6 ગર્લ
Lajita (લજિતા) Modest 8 ગર્લ
Lajitha (લાજિતા) Modest 7 ગર્લ
લક્ષાકી દેવી સીતા 9 ગર્લ
લક્ષણા ધ્યેય; દ્રષ્ટિ; રૂપક; એક અપ્સરા; શુભ સંકેતોવાળી સ્ત્રી; 22 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ 5 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ 4 ગર્લ
લક્ષિકા ઉદેશ; લક્ષ્ય 9 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ; સાદર 9 ગર્લ
લક્ષિતા વિશિષ્ટ; સાદર 8 ગર્લ
લક્ષણા શિષ્ટ 3 ગર્લ
લાલના સુંદર સ્ત્રી 5 ગર્લ
લાલસા પ્રેમ 1 ગર્લ
લાલીમા લાલ ચમક; સર્વોચ્ચ; સુંદર; મોહક; પ્રતીક; સવારે આકાશની લાલાશ 3 ગર્લ
લલિતા સુંદર; સ્ત્રીઓ; ઇચ્છનીય; કૃપાળુ; કસ્તુરી; આકર્ષક; સંગીત સંબંધી રાગ 1 ગર્લ
લલિતા સુંદર; સ્ત્રીઓ; ઇચ્છનીય; કૃપાળુ; કસ્તુરી; આકર્ષક; સંગીત સંબંધી રાગ 9 ગર્લ
લારીના સ્નેહ; આત્મા ; દરિયાઈ પંખી 1 ગર્લ
લાસકી દેવી સીતા; લાખથી બનેલી 8 ગર્લ
લશિકા દેવી લક્ષ્મી 7 ગર્લ
લશીતા ઇરાદો 7 ગર્લ
લાસિક નરમ હૃદયવાળા 7 ગર્લ
લાસુશા ચમકદાર 9 ગર્લ
લતાંગી એક લતા; પાતળી કન્યા 1 ગર્લ
લતિકા એક નાની લતા; નાનો વેલો; એક નાનો લતા; થોડી વેલો; કપાળ પર સ્ત્રીઓ દ્વારા લગાવવામાં સિંદૂરનું ટપકું; એક મોતીનો હાર 8 ગર્લ
લતીક્ષા શુભેચ્છાઓ 8 ગર્લ
લતિકા એક નાની લતા; નાનો વેલો; એક નાનો લતા; થોડી વેલો; કપાળ પર સ્ત્રીઓ દ્વારા લગાવવામાં સિંદૂરનું ટપકું; એક મોતીનો હાર 9 ગર્લ
લવલી લવિંગ; વેલો 3 ગર્લ
લવંગી અપ્સરા; લવિંગ પ્લાન્ટની 3 ગર્લ
લાવની કૃપા 5 ગર્લ
લવીના શુદ્ધતા; રોમ ની મહિલા 6 ગર્લ
લાવિક દેવી દુર્ગા; બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
લાવીના શુદ્ધતા; રોમ ની મહિલા 5 ગર્લ
લયના સૂર્ય કીરણ; ગલીમાં રહેવાવાળા વ્યક્તિ 9 ગર્લ
Leelima (લીલીમાં) Lovely 3 ગર્લ
લીનતા નમ્રતા 22 ગર્લ
લીનતા નમ્રતા 3 ગર્લ
લીપાક્ષી મોર જેવી આંખોવાળી યુવતી 6 ગર્લ
લેહક એક પ્રકાશ જે એટલો તેજસ્વી છે કે તમે તમારી નેત્રો બંધ કરો તો પણ તમે તેને જોઈ શકો છો 1 ગર્લ
લેહર લહેર 8 ગર્લ
લેવિના મહાજાળ 9 ગર્લ
લેખના પેન; કવિતા લખેલી 7 ગર્લ
લેખીશા 1 ગર્લ
લેકિશા જીવન 11 ગર્લ
લેક્ષાના ધ્યેય; દ્રષ્ટિ; રૂપક; એક અપ્સરા; શુભ સંકેતોવાળી સ્ત્રી; 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 222