ઇ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 139, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 139
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઇબ્બાની ધુમ્મસ; મધુરસ 1 ગર્લ
ઇહિતા ઇચ્છા; ઇનામ; પ્રયત્ન 1 ગર્લ
ઈપ્સિતા ઇચ્છિત; ઇચ્છા 1 ગર્લ
ઇજયા ત્યાગ; પ્રયાસ; શિક્ષક; દૈવી 1 ગર્લ
ઇલવિકા પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું 1 ગર્લ
ઇંદિરા દેવી લક્ષ્મી; સમૃદ્ધિનો પ્રદાતા; લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ; વિષ્ણુની પત્ની; સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં ફૂલની પાંખડીઓથી બનેલી દેવી ઈંદિરા 1 ગર્લ
ઇન્દુબાલા નાનો ચંદ્ર 1 ગર્લ
ઇંદુકલા ચંદ્ર નો અંક 1 ગર્લ
ઇંદુમતી સંપૂર્ણ ચંદ્ર; ચન્દ્રમાની જેમ જ્ ज्ञાની 1 ગર્લ
ઇપ્શિતા દેવી લક્ષ્મી; ઇચ્છિત 1 ગર્લ
ઇરા એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત; ઉમદા 1 ગર્લ
ઈરીશ ભાષણ 1 ગર્લ
ઈસાયા નિર્ભીક 1 ગર્લ
ઈશા દેવી રાધાના સાથીદાર, ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ, શ્રેષ્ઠ વિના; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ 1 ગર્લ
ઇશાન્વી દેવી પાર્વતી; જ્ઞાનની દેવી 1 ગર્લ
ઇશરા ભગવાન સાથે સંબંધિત; રાત્રે પ્રવાસ 1 ગર્લ
ઇસીરી ઇશ્વરી 1 ગર્લ
ઇભા હાથી 2 ગર્લ
ઇલવાકા પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું 2 ગર્લ
ઈરા આનંદદાયક 2 ગર્લ
Isai (ઈસાઈ) Music 2 ગર્લ
Iyla (ઇયલા) Moonlight 2 ગર્લ
ઇધાયા હૃદય; દેવી પાર્વતી 3 ગર્લ
ઇશ્કા જેની પાસે ફક્ત મિત્રો છે અને કોઈ શત્રુ નથી 3 ગર્લ
ઇલાવેનિલ વસંત; જુવાન 3 ગર્લ
ઇંધુશ્રી લક્ષ્મી 3 ગર્લ
ઇન્દ્રજા ભગવાન ઇન્દ્રના પુત્રી 3 ગર્લ
ઇન્દ્રાક્ષી સુંદર આંખોવાળું 3 ગર્લ
ઇંદ્રતા ભગવાન ઇન્દ્રની શક્તિ અને ગૌરવ 3 ગર્લ
ઇંદુ ચંદ્ર; અમૃત અથવા સોમ 3 ગર્લ
ઇંદુદાલા અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર 3 ગર્લ
ઇરાજા પવનની પુત્રી 3 ગર્લ
ઈરિકા પૃથ્વી માટે નાનું 3 ગર્લ
ઇશિતા દેવી સરસ્વતી 3 ગર્લ
ઇશિકા એક તીર; ડાર્ટ; જે પ્રાપ્ત કરે છે; પેઇન્ટ બ્રશ; ભગવાનની પુત્રી 3 ગર્લ
ઇશિતા નિપુણતા; સંપત્તિ; ચડિયાતું; ઇચ્છિત; ખ્યાતિ 3 ગર્લ
ઇશ્કા જેની પાસે ફક્ત મિત્રો છે અને કોઈ શત્રુ નથી 3 ગર્લ
ઇષ્ટા અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ 3 ગર્લ
ઇતિશ્રી પ્રારંભ 3 ગર્લ
ઇચ્છા ઇચ્છા 4 ગર્લ
ઇક્ષિતા દૃશ્યમાન; અવલોકન કરવું 4 ગર્લ
ઇલા પૃથ્વી; એલચીનું ઝાડ; મનુની પુત્રી; ચાંદની; 4 ગર્લ
એલિશા પૃથ્વીનો રાજા; પૃથ્વીની રાણી 4 ગર્લ
ઇન્દાલી શક્તિશાળી; ચડવું; સત્તા મેળવવા માટે 4 ગર્લ
ઇન્દ્રદેવી ઉત્તમ; પ્રથમ; આકાશ ના ભગવાન 4 ગર્લ
ઇન્દુલેખા ચંદ્ર 4 ગર્લ
ઇન્દુપ્રભા ચાંદની 4 ગર્લ
ઇંદુસીતલા ચંદ્રની જેમ ઠંડો 4 ગર્લ
ઇનિયા મનોરમ 4 ગર્લ
ઇશિતા નિપુણતા; સંપત્તિ; ચડિયાતું; ઇચ્છિત; ખ્યાતિ 4 ગર્લ
યશ્વી સરસ્વતી જી; જ્ઞાનની દેવી 4 ગર્લ
ઇવાન્શીકા ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે 4 ગર્લ
Iyalisai (ઇયલીસાઈ) Music 4 ગર્લ
ઈદી જાગરણ; પ્રેમ 5 ગર્લ
ઇધિત્રી જે પ્રશંસા કરે છે; સ્તુત્ય 5 ગર્લ
એહિના ઉત્સાહ; ઇચ્છા 5 ગર્લ
ઇક્ષિતા દૃશ્યમાન; અવલોકન કરવું 5 ગર્લ
ઇક્ષુ શેરડી 5 ગર્લ
ઇંદ્રયાની પવિત્ર નદીનું નામ 5 ગર્લ
ઇંદુજા નર્મદા નદી; ચંદ્રનો જન્મ 5 ગર્લ
ઇન્દુમૌલી ચંદ્ર તૂટી ગયો 5 ગર્લ
ઇન્કુરલી મધુર અવાજ 5 ગર્લ
ઇનસુવે બધી મીઠાઈઓને આપવામાં આવેલું એક સામાન્ય નામ, સામાન્ય રીતે તેનો અર્થ મધુર હોય છે 5 ગર્લ
ઇશાન્ય પૂર્વ; ઇશાન 5 ગર્લ
ઇશ્વર્ય ભગવાનની સમૃદ્ધિ 5 ગર્લ
ઇતિકા અનંત 5 ગર્લ
ઇવાંકા દયાળુ ભગવાન 5 ગર્લ
ઇધિકા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; પૃથ્વી; ખ્યાલ 6 ગર્લ
ઇદિત્રી જે પ્રશંસા કરે છે; સ્તુત્ય 6 ગર્લ
ઈલાક્ષી સુંદર નેત્રો 6 ગર્લ
ઇલિકા પૃથ્વી; અસ્થાયી; ઈલ માછલી; ખૂબ બુદ્ધિશાળી 6 ગર્લ
ઇમારા Female version of Imre 6 ગર્લ
ઇના માતા; મજબૂત; સુર્ય઼; શાસક 6 ગર્લ
ઇન્દ્રાણી ભગવાન ઇન્દ્રના પત્નિ 6 ગર્લ
ઇન્દ્રિના ઊંડું, ગહન 6 ગર્લ
ઈનિયા મનોરમ 6 ગર્લ
ઇશાની ભગવાન શિવની પત્ની, ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ; દેવી પાર્વતી; સત્તારૂધ; માલિકી 6 ગર્લ
ઈશ્વરી દૈવી 6 ગર્લ
ઈશ્વરી દેવી 6 ગર્લ
ઇસ્વાર્ય ભગવાનની સમૃદ્ધિ 6 ગર્લ
ઇજુમી પાણીનો ફુવારો 6 ગર્લ
ઇદિકા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; પૃથ્વી; ખ્યાલ 7 ગર્લ
ઇકસુરા સુગંધી ઘાસ 7 ગર્લ
ઇલાકકિયા સર્જનાત્મકતા 7 ગર્લ
ઇલંપીરઈ યુવાન અર્ધચંદ્રાકાર 7 ગર્લ
ઇલીશા પૃથ્વીની રાણી 7 ગર્લ
ઇન્દારુપીની દેવી ગાયત્રીનું નામ 7 ગર્લ
ઇશાના શ્રીમંત; શાસક; દુર્ગાનું બીજું નામ 7 ગર્લ
ઈશ્મીકા સ્વપ્ન; ભગવાનનું ફૂલ 7 ગર્લ
ઇશ્મિતા ભગવાનનો પ્રેમી; ભગવાનનો મિત્ર 7 ગર્લ
ઇથીના 7 ગર્લ
ઇલ્મા નવલકથા 8 ગર્લ
ઇમલા જેને ભગવાન ભરી દેશે 8 ગર્લ
ઇનકી હૂંફનો અહેસાસ 8 ગર્લ
ઇનાક્ષી તીક્ષ્ણ આંખ 8 ગર્લ
ઇન્ચાર મધુર અવાજ 8 ગર્લ
ઇંડિયા જાણકાર 8 ગર્લ
ઇનિકા લઘુ પૃથ્વી; પૃથ્વી માટે અનુમાનિત 8 ગર્લ
ઇનકા મોખરે 8 ગર્લ
ઇનુ માનનીય 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 139