થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે '' થી શરૂ થતા 7, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 7 of 7
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈશા ઇચ્છા; આકર્ષક 2 ગર્લ
ઇષ્ટા અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ 22 ગર્લ
ઈર્ષિતા દેવી સરસ્વતી 4 ગર્લ
ઈશાની ભગવાન શિવની પત્ની, ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ; દેવી પાર્વતી; સત્તારૂધ; માલિકી 7 ગર્લ
ઇશિકા એક તીર; ભાલા; વિજયી; રંગની પીંછી; ભગવાનની પુત્રી 4 ગર્લ
ઈશ્વરી દેવી 7 ગર્લ
ઈશ્વરી દેવી 8 ગર્લ
Showing 1 - 7 of 7