ઉ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 203, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 203
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉભય 3 બોય
ઉચાદેવ ભગવાન વિષ્ણુ; ઉત્તમ ભગવાન; વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણનું એક લક્ષણ 1 બોય
ઉચિત સત્ય 7 બોય
ઉચિત સત્ય 6 બોય
ઉડાઈ વધવું; વાદળી કમળ 8 બોય
ઉદંદા દુષ્ટતા અને દુર્ગુણોનો નિશેધ કરનાર 9 બોય
ઉદંત સાચો સંદેશ 6 બોય
ઉદંત સાચો સંદેશ 5 બોય
ઉદાર ઉદાર 8 બોય
ઉદારથી ભગવાન વિષ્ણુ; ઉદય; વિષ્ણુનું એક વિશેષ નામ 1 બોય
ઉદાર્ચીસ ભગવાન શિવ; ઉપર તરફ ચમકવું અથવા ઝળહળતું; તેજસ્વી; શિવનું એક નામ; કંદર્પનું નામ; અગ્નિનું નામ 11 બોય
ઉદાર્શ પૂર્ણ થઇ જવું 8 બોય
ઉદય વધવું; વાદળી કમળ 6 બોય
ઉદય તેજ ઉગતો સૂર્ય 5 બોય
ઉદય કુમાર સવાર; પરોઢ 8 બોય
ઉદયાચલ પૂર્વીય ક્ષિતિજ 4 બોય
ઉદયન ઉદય; અવંતિના રાજાનું નામ 3 બોય
ઉદયસૂરિયાઁ ઉગતો સૂર્ય 6 બોય
ઉદયભાન ઉગતા સૂર્ય 4 બોય
ઉદયરાજ ઉભરાતો રાજા; તારાઓના ભગવાન 8 બોય
ઉદ્બલ શક્તિમાન 4 બોય
ઉદ્ભવ મૂળ 22 બોય
ઉદ્દાન્ડા દુષ્ટતા અને દુર્ગુણોનો નિશેધ કરનાર 22 બોય
ઉદ્ધાર મુક્તિ 11 બોય
ઉદ્ધવ ભગવાન કૃષ્ણનો મિત્ર 6 બોય
ઉદ્દીપ પ્રકાશ આપવો; પૂર 9 બોય
ઉદ્દીપ્તા સુર્ય઼ 3 બોય
ઉદ્દીરણ ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન જે સર્વ જીવોથી શ્રેષ્ઠ છે 8 બોય
ઉદ્દીશ ભગવાન શિવ; ઉડવા વાળાના ભગવાન; એક કામ જેને કહેવાતા આભૂષણો અને ઉદ્દેશો કહેવાતા; શિવનું નામ 11 બોય
ઉદ્દીયન ઉડવાની ગતિ 6 બોય
ઉદ્દુનાથ સિતારાઓના ભગવાન 3 બોય
ઉદ્યમ શરૂઆત; પ્રયાસ; શ્રમ; તૈયારી; ખંત; ઉદ્યમ 5 બોય
ઉદીપ પ્રકાશ આપવો; પૂર 6 બોય
ઉદેસંગ આદમનો દીકરો 8 બોય
ઉદેશ પૂર 3 બોય
ઉદેય એવી વ્યક્તિ કે જે ખ્યાતિ અને સન્માન મેળવે છે 1 બોય
ઉધવ બલિદાનની આગ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો મિત્ર 2 બોય
ઉદય વધવું; વાદળી કમળ 5 બોય
ઉધય સવાર; પરોઢ 6 બોય
ઉદયન ઉભરતું, અવંતિ રાજાનું નામ 11 બોય
ઉદેય એવી વ્યક્તિ કે જે ખ્યાતિ અને સન્માન મેળવે છે 9 બોય
ઉધગીતા એક સ્રોત; ભગવાન શિવ 7 બોય
ઉધ્યમ શરૂઆત; પ્રયાસ; શ્રમ; તૈયારી; ખંત; ઉદ્યમ 9 બોય
ઉદિત ઉગાડેલું; જાગૃત; ઝળહળતો 9 બોય
ઉદ્ગીથ એક જે ઉપર છે 8 બોય
ઉદ્રેક એક વિચારનું ખીલવું; શ્રેષ્ઠતા; જુસ્સો; વિપુલતા 5 બોય
Udupati (ઉદુપતી) Lord of stars 11 બોય
ઉદુરાજ ઉભરાતો રાજા; તારાઓના ભગવાન 3 બોય
ઉદ્વહ ચાલુ રાખવું; શ્રેષ્ઠ; પુત્ર; વંશજ 2 બોય
ઉદ્વંશ ઉમદા વંશના; ઉમદા 8 બોય
ઉદ્યમ શરૂઆત; પ્રયાસ; શ્રમ; તૈયારી; ખંત; ઉદ્યમ 1 બોય
ઉદ્યમી ખુબ મહેનતું; ઉદ્યમ 1 બોય
ઉદયન ઉદ્દેશ; બગીચો; બહાર જવું; હેતુ; ઉદ્યાન 2 બોય
ઉદ્યત ઊર્ધ્વગામી; સિતારો; ઉભરતું 8 બોય
ઉદ્યત ઊર્ધ્વગામી; સિતારો; ઉભરતું 7 બોય
ઉદ્યોત ઝળહળતો; પ્રતિભા 22 બોય
ઉફ્તમ શ્રેષ્ઠ; સૌથી પ્રખ્યાત 7 બોય
ઉગામ ઉદય; ઉદભવ ની જગ્યા; સ્રોત; પ્રારંભ; ઊર્ધ્વગામી 6 બોય
ઉગન વિસ્તૃત સૈન્યની રચના; સેના 7 બોય
Ugraayudha (ઉગ્રાયુધા) One of the Kauravas 8 બોય
ઉગ્રક એક સર્પ રાજા; હિંમતવાન; શક્તિશાળી 22 બોય
Ugrasaai (ઉગ્રસાઈ) One of the Kauravas 5 બોય
Ugrasena (ઉગ્રસેના) One of the Kauravas 5 બોય
Ugrasravas (ઉગ્રસ્રવાસ) One of the Kauravas 1 બોય
ઉગ્રેશ ભગવાન શિવ; શકિતશાળી ભગવાન; શિવનું એક વિશેષ નામ ; ઉગ્ર દ્વારા બાંધવામાં આવેલા અભયારણ્યનું નામ 6 બોય
ઉજાગર પ્રખ્યાત; નામાંકિત વ્યક્તિ; તેજસ્વી 22 બોય
ઉજાલા એક જે પ્રકાશને ફેલાવે છે; તેજસ્વી 9 બોય
ઉજાસ તેજસ્વી; પરોઢ પહેલાં પ્રકાશ 6 બોય
ઉજય વિજયી; તીરંદાજ 3 બોય
ઉજયાન વિજેતા 9 બોય
ઉજયંત વિજેતા 2 બોય
ઉજેન્દ્ર વિજેતા 1 બોય
ઉજેશ જે પ્રકાશ આપે છે; વિજયી 9 બોય
ઉજીત્ર પ્રકાશ 6 બોય
ઉજ્જલ તેજસ્વી 9 બોય
ઉજ્જમ ખૂબ સુંદર 1 બોય
ઉજ્જન એક પ્રાચીન ભારતીય શહેર 11 બોય
ઉજ્જય વિજયી; તીરંદાજ 4 બોય
ઉજ્જવલ ભવ્ય; જ્યોતિર્મય; તેજસ્વી; આકર્ષક; સનશાઇન 4 બોય
ઉજ્વલ તેજસ્વી 5 બોય
ઉજ્વલ ભવ્ય; જ્યોતિર્મય; તેજસ્વી; આકર્ષક; સનશાઇન 3 બોય
ઉજ્વલ ભવ્ય; જ્યોતિર્મય; તેજસ્વી; આકર્ષક; સનશાઇન 4 બોય
ઉલગન સાંસારિક 2 બોય
ઉલગાપ્પન વિશ્વના સર્જક 8 બોય
ઉલ્બન મજબૂત; વિપુલ પ્રમાણમાં; ગાઢ; તેજસ્વી; શક્તિશાળી 5 બોય
ઉલ્હાસ હર્ષ; આનંદ; ઉજવણી; પ્રકાશ; દીપ્તિ; પ્રગતિ 7 બોય
ઉલ્કેશ ચંદ્ર 22 બોય
ઉલ્લાહસ ખુશી 2 બોય
ઉલ્લાસ હર્ષ; આનંદ; ઉજવણી; પ્રકાશ; દીપ્તિ; પ્રગતિ 11 બોય
ઉલ્લાસીન રમવું; રમતગમત; ઉજવણી 7 બોય
ઉલ્લાસિત ઝળહળતો; તેજસ્વી; ભવ્ય; આનંદિત 22 બોય
ઉલ્મુક ભગવાન ઇન્દ્ર; અગ્નિશામક; બલરામના એક પુત્રનું નામ 6 બોય
ઉલ્પેશ નાનું 9 બોય
ઉમા શંકર ભગવાન શિવ, પાર્વતી અને શંકર સંયુક્ત 8 બોય
ઉમૈયાવાં ભગવાન શિવ 8 બોય
ઉમાકાંત ભગવાન શિવ; ઉમા પતિ 9 બોય
ઉમાકાંત ભગવાન શિવ; ઉમા પતિ 8 બોય
ઉમલ કિરણોની માળા 11 બોય
ઉમામહેશ્વર ભગવાન શિવનો પુત્ર 5 બોય
ઉમાનંદ ભગવાન શિવ, જેણે ઉમાને પ્રસન્ન કરનાર 5 બોય
Showing 1 - 100 of 203